Schrack: Familia de detectori Integral CUBUS

Detectorii multicriteriali echipaţi cu tehnologia CUBUS Levelling se adaptează automat, dinamic şi permanent la condiţiile mediului ambiant. În procesul de detecţie, caracteristicile individuale ale fumului, temperaturii şi monoxidului de carbon sunt măsurate şi evaluate întotdeauna în funcţie de modificările relative în caracteristicile altui parametru relevant. Detectorii cu tehnologia CUBUS S Levelling monitorizează în permanenţă mediul înconjurător. Atunci când este sesizată o schimbare în condiţiile ambientale, este ajustată automat şi sensibilitatea detectorului.

 

Share