Proiectare ecologică și etichetare eficiență energetică

Noile reglementări în UE de Proiectare ecologică și etichetare eficiență energetică a produselor de iluminat cu impact energetic-Ghidurile europene de iluminat sunt disponibile din decembrie 2019

Bruxelles, 5 December 2019, comunicat de presă Lighting Europe

Comisia Europeană a publicat pe 5 decembrie a.c. Regulamentul (UE) 2019/2020 privind cerințele de proiectare ecologică pentru iluminat și Regulamentul (UE) 2019/2015 privind etichetarea energetică pentru iluminat, care se va aplica în toate statele membre ale UE din septembrie 2021.  LightingEurope a pregătit Ghiduri pentru a ajuta companiile să respecte cerințele noilor reglementări.

Noile reglementări de proiectare ecologică și etichetare eficiență energetică a produselor de iluminat cu impact  energetic  ca și  Ghidurile europene  pentru iluminat conforme cu reglementările CE privind proiectarea ecologică și etichetarea energetică nu sunt utilizate doar în cadrul UE, dar și în multe alte țări din întreaga lume care își aliniază reglementările la cele din UE.

Cele două reglementări publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene aduc modificări majore pentru producătorii și utilizatorii finali de produse de iluminat.

Noile reglementări privind etichetarea energetică (ELR-Energy Labelling Regulations) extind domeniul de aplicare la toate sursele de lumină introduse pe piața UE, armonizează  etichetarea energetică a lămpilor cu cunoscuta scară de etichetare   a celorlalte produse cu impact energetic, de la A – G. De asemenea, ELR clarifică noile cerințe pentru înregistrarea surselor de lumină în baza de date EPREL începând cu mai 2021.

Regulamentul de proiectare ecologică pentru surse de lumină, cunoscut și sub numele de Single Lighting Regulations(SLR) combină cerințele care astăzi sunt stabilite în trei acte legislative specifice, introduce modificări fundamentale, cum ar fi cerințele de eficiență energetică care în următorii ani vor interzice lămpile fluorescente liniare T8 și lămpile fluorescente compacte cu un sistem de control integrat. Majoritatea lămpilor cu halogen rămase în prezent în funcțiune continuă să fie permise pe piața UE. Regulile de proiectare ecologică includ, de asemenea, cerințe de economie circulară, de exemplu, cu privire la detașabilitatea și înlocuirea surselor de lumină și a angrenajelor de control conținute în produse.

LightingEurope a lucrat îndeaproape cu autoritățile de reglementare cu privire la ambele legi și liniile directoare se bazează pe experiența noastră și prezintă recomandările noastre cu privire la modul în care trebuie înțelese regulile.  „Orientările LightingEurope privind noile proiecte de proiectare ecologică și etichetare energetică sunt contribuția noastră pentru a ne asigura că toate companiile pot înțelege și aplica aceste reguli noi și complexe și că toate autoritățile le pot aplica”, afirmă Ourania Georgoutsakou, secretarul general al LightingEurope.

LightingEurope a fost implicată în elaborarea și dezbaterea acestor legi în ultimii cinci ani, contribuind la expertiza tehnică a industriei noastre și la realitatea pieței. Ne vom orienta acum spre sprijinirea membrilor noștri, cu webinarii și ghiduri separate despre cum să se conformeze EPREL ( Baza de date privind etichetarea energetică a UE) obligații și educarea companiilor din întreaga lume și a autorităților europene de supraveghere a pieței cu privire la modul de aplicare a acestor noi reguli și de a furniza produse de calitate pentru oameni și condiții echitabile pentru industrie „, adaugă ea.

Noile Ghiduri LightingEurope sunt disponibile pentru vizualizare și descărcare la https://www.europeanlightingpriorities.eu/guidelines.php

Mai multe informații sunt disponibile pe www.lightingeurope.org

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să contactați: Ourania Georgoutsakou, secretar general, LightingEurope, ourania.georgoutsakou@lightingeurope.org

Despre LightingEurope:

LightingEurope este vocea industriei de iluminat, cu sediul la Bruxelles și care reprezintă 34 de companii și asociații naționale. Împreună, acești membri reprezintă peste 1.000 de companii europene, majoritatea fiind de dimensiuni mici sau mijlocii. Reprezintă o forță de muncă totală europeană de peste 100.000 de persoane și o cifră de afaceri anuală care depășește 20 de miliarde de euro. LightingEurope se angajează să promoveze o iluminare eficientă care să beneficieze de confortul uman, de siguranță și de bunăstare și de mediu. LightingEurope pledează pentru un mediu de afaceri și de reglementare pozitiv care să favorizeze concurența echitabilă și creșterea industriei europene de iluminat.

N.R. În octombrie a.c. dl. Dominik Flikweert – Policy Officer al LightingEurope , a susținut  la București în cadrul Conferinței Experiența Luminii, o amplă prezentare a eforturilor Lighting Europe legate de îmbunătățirea legislației  UE privind iluminatul. Prezentarea  se poate găsi pe site-ul revistei Electricianul , linkul fiind:

https://www.electricianul.ro/wp-content/uploads/2019/12/LE-PPT-for-CNRI-on-24-Oct-2019-20191022-DRAFT-v.0.pdf

Share