Modernizarea unei stații 110/20kV

În ultimul deceniu s-a pus tot mai mult accent pe modernizarea echipamentelor în domeniile producție, distribuție și transport energie electrică. Parte a acestor modernizări, stațiile de transformare 110/20kV, aparținând domeniului de distribuție energie electrică, au făcut obiectul mai multor lucrări “la cheie” executate cu succes de către Electroalfa având ca beneficiar principal CEZ Distribuție.

Una dintre aceste stații este stația 110/20kV Brezoi, situată în județul Vâlcea. Această stație a fost modernizată de Electroalfa în anul 2011 având ca lucrări principale:

  • Înlocuirea echipamentelor de comutație primară 110kV și 20 kV;
  • Realizare circuite secundare 110kV și 20kV;
  • Înlocuire echipamente primare tratare neutru;
  • Fabricație și montare dulapuri  circuite secundare comandă-control 110kV;
  • Fabricație și montare dulapuri servicii proprii curent continuu și alternativ;
  • Realizare securizare stație cu sisteme antiefracție și antiincendiu;
  • Integrarea tuturor circuitelor de monitorizare, comandă și control în sistemul SCADA al CEZ Distribuție.

Stația Brezoi a fost pusă în funcțiune în anul 1985 și are două nivele de tensiune: 110kV și 20kV. Stația de 110kV este o stație de tip exterior, schema de alimentare a stației fiind radială din LEA 110kV Brădișor-Cornetu și are două celule de 110kV (o celulă de linie cu separator și CLP și o celulă de transformator cu întreruptor) și un transformator de putere de 16 MVA. Datorită uzurii morale și fizice a echipamentelor primare s-a realizat înlocuirea acestor echipamente cu echipamente noi, performante. S-au montat echipamente de comutație primară tip: separatoare 110kV de bară și linie cu 1 sau 2 CLP-uri acționabile atât local cât și de la distanță, întrerupător 110kV cu stingerea arcului în SF6, toate cu posibilitatea de integrare în SCADA. Aceste echipamente au fost  produse și furnizate de SIEMENS.

alfa
Foto 1- Vedere ansamblu exterior statia 110kV Brezoi (dupa modernizare)

Pentru comanda acestor echipamente s-a montat, în camera de comandă a stației, un dulap de comandă, control și protecție. Acest dulap este echipat, în principal, cu un terminal numeric de bază și un terminal numeric de rezervă. Terminalul numeric de bază asigură funcția de protecție specifică unei celule de transformator 110/20kV (protecția diferențială), precum și funcțiile de protecție tehnologice (aferente transformatorului de putere). În afara funcțiilor de protecție, terminalul numeric de bază asigură monitorizarea și comanda echipamentelor primare de comutație (separatoare, întreruptor, CLP etc).

Terminalul numeric de rezervă asigură funcția de protecție de rezervă (PRBM – protecția de rezervă a barelor de medie) și realizează automatizările necesare funcționării corespunzătoare a transformatorului de putere 110/ 20kV. Funcțiile de automatizare implementate în terminalul de rezervă, conform unor scheme logice realizate și testate de echipa SCADA Electroalfa sunt: reglarea automată a tensiunii de 20kV din secundarul transformatorului de putere în benzile de funcționare solicitate de beneficiar și controlul temperaturii uleiului transformatorului prin acționarea bateriilor de ventilație .

Stația de 20kV este de tip interior și prin modernizare s-au înlocuit celulele existente de tip închis Băilești cu celule noi, modulare, cu întreruptoare în vid, debroșabile fabricate de Electroalfa. Celulele sunt echipate cu terminale numerice din gama Siprotec4 (Siemens) care permit realizarea atât a funcțiilor de protecție necesare, precum și comanda și controlul echipamentelor de comutație primară din celulă.

Articolul integral il puteti citi in editia tiparita a revistei Electricianul nr. 5/2012.

Share