LAPP pentru energie verde

Produse LAPP pentru generarea sigură a energiei verzi

Ing. Dan Ciortea, LAPP ROMANIA

Schimbările climatice din ultimi ani au determinat ca majoritatea statelor lumii să dezvolte și să adopte strategii referitoare la resursele energetice și la reducerea emisiilor poluante. Uniunea Europeană și-a propus ca până în 2030 să se atingă următoarele obiective:
• reducerea cu cel puțin 40 % a emisiilor de gaze cu efect de seră față de nivelurile din 1990;
• creșterea cu 27 % a ponderii energiilor regenerabile în consumul de energie;
• îmbunătățirea eficienței energetice cu 20 %, cu scopul de a se ajunge la 30 %;
• interconectarea a cel puțin 15 % din sistemele de energie electrică ale UE.
Creșterea ponderii energiilor regenerabile va fi însoțită de creșterea numărului unităților energetice care utilizează soarele, vântul sau alte resurse și, în același timp, paradigma distribuției energiei electrice va fi modificată în sensul apariției sistemelor de tip Smart Grid descentralizate.
Un aspect foarte important îl reprezintă siguranța, respectiv fiabilitatea elementelor care conduc la producerea și distribuția energiei electrice. Toate elementele trebuie să funcționeze perfect, pe durate foarte mari de timp. Dacă invertoarele se pot înlocui pe durata întregii funcționării, panourile fotovoltaice și cablurile de conectare ale acestora, conectorii, presetupele, tuburile de protecție și sistemele de etichetare trebuie să fie funcționale în toată această perioadă.
Despre energia solară și cea eoliană s-a tot scris însă mai există și alte forme de producere neconvențională a energiei, la fel de importante în strategia reducerii emisiei de gaze cu efect de seră, despre care se știe mai puțin.
LAPP este preocupat de toate aceste aspecte de multă vreme și participă activ la elaborarea politicilor energetice ale Germaniei. Specialiștii LAPP și-au pus amprenta pe toate produsele proiectate și realizate pentru generarea energiilor verzi.
Dintre produsele destinate aplicațiilor fotovoltaice trebuie remarcat ÖLFLEX SOLAR XLWP (abreviere de la Cross Linked Water Proof). Izolația este constituită din două straturi de copolimeri de poliolefină reticulați prin bombardament cu electroni accelerați. Acesta este cel mai avansat sistem de reticulare care creează sisteme de izolații izotrope și astfel se obțin cele mai ridicate performanțe electrice, mecanice, termice sau de rezistență la substanțe chimice.
Presetupele destinate sistemelor fotovoltaice SKINTOP® SOLAR / SKINTOP® SOLAR plus sunt realizate din policarbonat și asigură stabilitatea dimensională și sigilarea cablurilor de string într-o gamă de temperatură de până la -40°C / +125°C. Policarbonatul de culoare neagră se comportă excelent la expunerea la radiații ultraviolete pe perioade mari de timp.

Tipologii de cabluri recomandate în producerea biogazului
Dejecțiile animalelor produc prin descompunere anaerobă mari cantități de biogaz. Prin ardere controlată, biogazul poate substitui combustibilii fosili și, conform protocolului de la Kyoto, dioxidul de carbon emis este în circuit închis, deoarece este cel asimilat de plantele care au constituit furajele animalelor.
Cablurile electrice care deservesc instalațiile de biogaz se confruntă cu următoarele agresiuni:
– expunere la amoniac și hidrogen sulfurat, compuși cu pondere mică dar foarte agresivi față de materialele de izolație;
– posibilă contaminare cu dejecții care dau naștere depozitelor de microorganisme specifice, fungi și bacterii;

– expunere la condiții climatice;
– expunere la radiații ultraviolete.
Gama ROBUST, oferită de LAPP, este reprezentată de cabluri de forță, comandă, semnalizare, date, protocoale de comunicație de tip PROFIBUS sau ETHERNET. De asemenea, este pregătită să suporte spălarea cu apă fierbinte, substanțe detergente și substanțe dezinfectante.
Mantaua exterioară este construită dintr-un elastomer termoplast special formulat, care este deosebit de rezistent nu numai la mediul specific industriei alimentare dar satisface pe deplin toate agresiunile care pot apărea în cazul instalațiilor de producere ale biogazului sau în cazul stațiilor de tratare ale apelor uzate, acolo unde produsele fermentației anaerobe sunt parte a procesului.
ROBUST oferă atât variante Clasa 5 de flexibilitate cât și Clasa 6 de flexibilitate, foarte utile în aplicațiile în care mișcările repetitive solicită suplimentar cablurile electrice, de exemplu, în instalațiile de raclare ale nămolurilor din sistemele de tratare a apelor uzate.
Pentru cablurile din familia ROBUST cu Clasa 5 de flexibilitate, domeniul de temperatură este de -50°C / +80°C în timp ce pentru cablurile cu Clasa 6 de flexibilitate, gama de temperatură ajunge la -50 °C / +105 °C.
Producerea energiei prin utilizarea biogazului este abia la început în România și poate contribui la încadrarea în țintele de emisie a gazelor cu efect de seră.

Energia geotermală– un exemplu de energie nepoluantă
România este estimată a fi a treia țară din Europa ca și potențial geotermal. Extracția apei calde folosind sisteme de pompe submersibile este grevată de prezența substanțelor chimice dizolvate în apa caldă, fapt care duce la deteriorarea rapidă a cablurilor de alimentare. În stare de submersie, datorită chimismului apelor calde, se petrec fenomene de difuzie a apei prin mantaua exterioară și apoi penetrarea acesteia, prin capilaritate, până în interiorul motorului electric al pompei, urmată firesc de scoaterea lui din funcțiune.
Experiența LAPP România a scos în evidență potențialul unui cablu destinat exploatărilor petroliere on și off shore, ÖFLEX PETRO C HFFR. Acesta a fost special conceput pentru a face față tuturor agresorilor chimici prezenți în fluidele de foraj sau în nămolul petrolier.
Cablurile din această familie au conductorii realizați din lițe fine cositorite, Clasa 5 de flexibilitate, cu izolația de conductor realizată din amestec de poliolefine, conductorii bandajați cu bandă textilă nețesută, un strat intermediar de izolație din amestecuri de izolații fără halogeni, un ecran din țesătură din lițe de cupru stanat care joacă și rol de armătură și o manta exterioară dintr-un amestec de polimeri. Selecția materialelor folosite la sistemele de izolații conferă acestei familii de cabluri niște caracteristici greu de întâlnit.
Specialiștii LAPP România sunt alături de dumneavoastră pentru obținerea celor mai bune soluții.

http://www.lapp.ro

 

Share