GIS&CONTRACTOR 2016

Dezbatere dedicată iluminatului

În cadrul Conferinței GIS&CONTACTOR 2016, desfășurată în zilele de 22 și 23 martie în București, una din temele abordate în cadrul unui panel dedicat a fost cea a iluminatului în clădiri, cu accent pe iluminatul de siguranță.

Una din dezbaterile cele mai interesante a abordat aspecte ce țin de calitatea iluminatului în clădiri și modul în care arhitectul privește problema.

Această discuție a avut drept invitați specialiști în iluminat din România dar și din alte țări și a oferit distinsului arhitect britanic Michael Ball, specialist reputat în iluminat, ocazia să prezinte punctul său de vedere asupra percepției luminii artificiale de către om.

Astfel, s-a menționat că percepția luminii diferă de la om la om, de la un spațiu al unei clădiri la altul și de la un moment la altul al zilei.

Acesta fapt se datorează sensibilității diferite a ochiului uman la culori (lungimea de undă a luminii), variației raportului dintre iluminatul direct și cel indirect (poziția corpurilor dintr-o încăpere ca și înălțimea diferită a plafoanelor care, prin reflexie, generează lumină indirectă) ca și cumulului dintre lumina naturală (care variază pe pacursul zilei) și cea artificială dar și altor cauze.

Percepția luminii de către ochiul uman este deci subiectivă și se poate vorbi de conceptul de confort vizual.

Probleme ale instalațiilor electrice

În ședința de deschidere a GIS&CONTACTOR 2016, prof. Niculae Mira, președintele SIEAR, a fost invitat să susțină un scurt discurs, în cadrul căruia a vorbit despre câteva probleme actuale ale instalațiilor și ingineriei electrice pentru clădiri.

Domnia sa a abordat tema riscului de incendiu în clădiri, una din cauze dacă nu chiar cea mai importantă fiind instalația electrică. Prof. Mira a atenționat că, deși se afirmă în mod uzual că scurt-circuitul este cauza majoră a incendiilor de natură electrică, adevărata problemă este cea a arcului electric care, în realitate, este prezent permanent în toate echipamentele care întrerup și conectează alimentarea de la rețea a consumatorilor de energie electrică. Dacă în SUA această problemă, a protecției  la arc electric, este tratată detaliat de o legislație specifică, în Europa, problema protecției instalațiilor la arc electric nu este încă abordată corespunzător. O altă problemă care ține oarecum și de proiectant dar și de beneficiarii unei clădiri este cea a puterii pentru care o instalație este dimensionată și care este în mod frecvent depășită de numeroasele aparate electrice care se conectează la instalație.

Depășirea pentru perioade mai lungi de timp a puterii maxime absorbite de consumatori poate produce o îmbătrânire rapidă a instalației (de exemplu, a izolației conductorilor electrici).

Verificarea periodică a funcționării instalațiilor, deși ea este prevăzută ca obligatorie în normele actuale, nu se efectuează în mod real.

Cu alte cuvinte, responsabilitatea bunei funcționări a unei instalații electrice aparține proiectantului, executantului dar și administratorului și celui care exploatează zi de zi o clădire.

Share