Gas Fire Detection-Detecția rapidă a incendiilor prin analiza gazelor de ardere

În 12 martie a.c. în cadrul Intersec Forum din cadrul târgului ISH din Frankfurt, dr.ing. Sebastian Festag, director de dezvoltare la Hekatron Verttriebs GmbH, a susținut o prezentare cu titlul  “Early recognition: From an idea to (laboratory) experiments into practice – Detecția incipientă a focului:  De la o idee la experimente(de laborator) și până în practică”. Dl. Festag a caracterizat proiectul dezvoltat de Hekatron astfel: „investigăm comportamentul parametrilor mediului pe durata propagării incendiului  pentru a face detecția incendiilor mai rapidă, mai fiabilă și în același timp mai rezistentă la alarme false. Rezultatele cercetărilor noastre vor oferi baza pentru aplicarea la tehnologii viitoare.” Cele două firme din grupul Hekatron sunt  parte importantă a familiei Securitas Group din Elveția și au sediul central în Sulzburg, în sudul landului german Baden-Wurtenberg.

Există 4 etape care definesc uzual incediul :

1.Faza incipientă când 

-focul de-abia a pornit

-flacăra nu este vizibilă

-nu se degajă practic fum

-focul nu se autoîntreține încă

-focul arde liber

-concentrația de oxiden este la un nivel normal de 21%

-nu avem temperaturi  ridicate

-echilibrul termic nu este perturbat

-respirația de-abia este perturbată

În această fază incipientă se produc vapori de apă (H2O), dioxid de carbon (CO2), cantități mici de dioxid de sulf (SO2), monoxid de carbon (CO) și alte gaze.

Conform NFPA (National Fire Protection Association) organismul de specialitate din SUA,  focul poate fi controlat în acest stadiu printr-un simplu extinctor.        

2.Faza apariției fumului , a arderii mocnite, atunci când detectoarele clasice de fum sesizează incendiul și se activează

3.Faza arderii intense, a arderii propriu-zise, cu flacără deschisă, cu degajare de căldură, consum de oxigen

4.Faza finală a incendiului :combustibilul ce a alimentat incendiul s-a consumat, energia descrește, temperatura scade, încă se degajă gaze de ardere

(Obs. Această fază nu mai apare în grafic)

În ce constă noutatea adusă de cercetările Hekatron ?

Soluția studiată de Hekatron își propune să detecteze incendiul din faza 1, cea incipientă. Detectoarele de incendiu uzuale analizează aerul dintr-o încăpere și identifică elementele caracteristice focului, cum ar fi fumul, căldura sau monoxidul de carbon. Însă înainte de degajarea de fum și de apariția flăcării deschise, în faza  incipientă a incendiului  materialele incendiate degajă  gaze specifice , cum ar fi oxizi , aerosoli. Detecția timpurie studiată de Hekatron folosește analiza emisiilor de gaze de ardere din fazele preliminare ale focului. Metoda poate fi utilizată la detecția  incendiilor în circa 80% din total (bineînțeles  dacă incendiile se derulează în spații închise ).  Gazele degajate prin ardere conțin pe lângă oxizi de carbon (CO2 și CO, arderea este totodeauna incompletă) și alte substanțe gazoase, care depind bineînțeles și de materialele ce ard. Cercetările firmei Hekatron s-au axat pe identificarea senzorilor celor mai adecvați pentru detecția gazelor degajate în stadiul incipient al arderii.  Hekatron a testat de asemenea și poziționarea optimă a acestor senzori , în încăperile în care se dezvoltă incendiul , astfel ca eficacitatea lor să fie maximă. Gazele de ardere se mișcă prin încăperea unde se dezvoltă incendiul , purtate atât de convecție cât și de difuzie   și în acest context a fost studiată  și viteza de deplasare în încăperi a acestor gaze, pe direcții diferite –verticală, orizontală, funcție de geometria încăperilor.

O constatare interesantă  este că difuzarea gazelor de ardere în încăperea  gazdă a incendiului se face pe un traseu ușor diferit de cel al fumului  degajat în stadiul următor. Studiile au arătat că în anumite situații, prin combinarea vitezei de reacție a detectoarelor specifice pentru gazele de ardere ca și  prin amplasarea detectoarelor în poziții optime,  se poate reduce cu până la 4 minute durata detecției incendiului  folosind detectoare clasice,  de fum.

 Dl.  Sebastian Festag a apreciat că în scurt timp noua tehnologie va fi obiectul unui nou standard European specific.

 

 

 

 

 

 

Share