EVENIMENT CNRI

Eveniment CNRI

 În data de 15 iunie 2017 a avut loc ședința de lucru CNRI aferentă primei jumătăți a anului 2017.

Întâlnirea a prilejuit celor prezenți un schimb de idei și informații actuale, iar președintele CNRI, dr. ing. Mihai Husch, a făcut o scurtă radiografie a prognozelor de creștere a piețelor internaționale din principalele domenii ale iluminatului.

Noii membri CNRI au avut ocazia să-și prezinte societățile în fața colegilor.

În cadrul ședintei, s-au prezentat rezultatele auditului financiar-contabil al asociației, efectuat pentru perioada 2013-2016.

S-au descris noile achiziții din biblioteca CNRI – ghi- duri și standarde din domeniul iluminatului – efectuate pe parcursul ultimului an.

Au fost aduse la cunoștință membrilor noile parteneriate cu Facultatea de Inginerie a Instalațiilor din cadrul U.T.C.B., cu Asociația Română a Electricienilor și cu revista Electricianul.

Președintele CNRI a făcut o trecere în revistă a uneia din principalele activități ale comitetului: cursurile de

inițiere și perfecționare în iluminat pe care asociația le-a efectuat de la atestarea oficială ca unic formator profesional în domeniul iluminatului din România.

  • hotărât ca Adunarea Generală anuală, care în acest an va prilejui și alegerea noii conduceri CNRI pentru urmă- torii patru ani, să fie programată în a doua jumătate a lunii septembrie, la o dată care va fi anunțată oficial, conform statutului.

Au fost aduse la cunoștință membrilor eforturile con- ducerii CNRI și demersurile pe lângă autorități în vederea revizuirii pachetului legislativ referitor la iluminat.

În unanimitate, cei prezenți au stabilit ca direcție prioritară implicarea asociației, în calitatea sa de cea mai im- portantă autoritate în domeniu, în corectarea și actualizarea normelor tehnico-economice din iluminat.

Tot cu acest prilej s-a stabilit și tematica Seminarului Național de Iluminat pe care CNRI îl va organiza în cadrul celei de-a 52-a Conferințe Naționale de Instalații (4-6 octombrie, Sinaia): Legislația în iluminat – necesități actuale și de viitor. Actualizarea normelor naționale și armonizarea cu cele europene.

 

Share