Cuprins volum Instalatii de Încalzire – Manual de Instalatii editia II

Coperta volum Incalzire Manual de Instalatii in Constructii ed. II

Pentru comenzi va rugam sa completati formularul on-line:

www.artecno.ro/manual

Livrare imediata din stoc.

Pentru informatii suplimentare:

tel./fax: 021.2524840, 021.2527428.

CUPRINS VOLUM INSTALATII DE INCALZIRE  EDITIA II

I. INSTALATII DE INCALZIRE

1. PROBLEME GENERALE

1.1. Istoricul și importanța instalațiilor de încălzire

1.2. Calitatea construcțiilor și instalațiilor aferente

1.2.1. Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții

1.2.2. Cerințe esențiale

1.3. Clasificarea instalațiilor de încălzire

1.4. Reglementări privind proiectarea, execuția și exploatarea instalațiilor de încălzire

1.4.1. Autorizarea executării lucrărilor de construcții

1.4.1.1 Autorizarea executării lucrărilor de construcții

1.4.1.2 Lucrări care se exceptează de la autorizare

1.4.1.3 Lucrări de instalații aferente construcțiilor care se exceptează de la autorizare

1.4.1.4 Documentele necesare emiterii certificatelor de urbanism

1.4.1.5 Documentele necesare emiterii autorizației de construire/desființare

1.4.1.6 Documentație tehnică (D.T.)

1.4.1.7 Avize și acorduri ale furnizorilor/administratorilor de utilități urbane

1.4.1.8 Avize și acorduri ale autorităților centrale/seviciilor deconcentrate

1.4.1.9 Competențe de elaborare a documentațiilor tehnice

1.4.2. Reglementări tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea instalațiilor de încălzire

1.4.3. Modul de atribuire a contractelor de concesiune a lucrărilor publice pentru instalațiile de încălzire (Nou)

1.4.3.1 Modul de atribuire a contractelor de concesiune a lucrărilor publice pentru instalațiile de încălzire

1.4.3.2 Reguli de elaborare a documentației de atribuire

1.4.3.3 Caietul de sarcini conține, în mod obligatoriu, specificații tehnice

1.4.4.1 Conținutul-cadru al studiului de prefezabilitate

1.4.4.1.1 Piese scrise

1.4.4.1.2 Piese desenate

1.4.4.2 Conținutul-cadru al studiului de fezabilitate

1.4.4.2.1 Piese scrise

1.4.4.2.2 Piese desenate

1.4.4.3 Conținutul-cadru al documentației de avizare a lucrărilor de intervenții

1.4.4.3.1 Piese scrise

1.4.4.3.2 Piese desenate

1.4.4.4 Proiectul tehnic

1.4.4.5 Detalii de execuție

1.4.4.6 Verificarea proiectelor

1.5. Funcționalitatea și alcătuirea clădirilor (Nou)

1.5.1. Clasificarea construcțiilor

1.5.2. Subsistemele clădirii

1.5.3. Acțiuni în clădiri

1.5.4. Funcționalitatea clădirilor

1.5.5. Analiza și alcătuirea antiseismică a instalațiilor și a echipamentelor

1.6. Date generale privind calculul instalațiilor de încălzire (Nou)

1.6.1. Transmisia căldurii

1.6.1.1 Conducția termică

1.6.1.2 Convecția termică

1.6.1.2.1 Convecția forțată

1.6.1.2.2 Convecția liberă

1.6.1.3 Radiația termică

1.6.1.4 Schimbul global de căldură

1.6.2. Elemente de transfer de masă

1.6.3. Curgerea fluidelor în conducte

1.6.3.1 Modulul matematic al unei rețele inelare este dat de ecuația de continuitate

1.6.3.2 Ecuația fundamentală a pierderilor de sarcină

1.6.3.3 Calculul hidraulic al rețelelor de conducte

1.7. Mărimi și unități de măsură

2. PROTECTIA TERMICA A CLADIRILOR

2.1. Elementele de construcții ale clădirilor

2.1.1. Anvelopa clădirii

2.1.1.1 Pereți exteriori

2.1.1.2 Elemente de construcții vitrate

2.1.1.3 Terase și planșee spre poduri neîncălzite

2.1.1.4 Planșee spre coridoare exterioare

2.1.1.5 Planșee spre pivnițe și subsoluri neîncălzite

2.1.1.6 Planșee amplasate pe pământ

2.1.1.7 Pereții care separă spațiile încălzite de cele adiacente neâncălzite sau mult mai puțin încălzite

2.1.1.8 Considerații generale privind alcătuirea anvelopei

2.1.2. Aria anvelopei unei clădiri – A –

2.1.3. Volumul clădirii – V –

2.1.4. Alegerea elementelor de construcții din punct de vedere termotehnic

2.2. Dimensionarea elementelor de construcții perimetrale din punct de vedere termotehnic

2.2.1. Obiectivele calculului termotehnic

2.2.2. Calculul termotehnic pentru stabilirea grosimii stratului termoizolator

2.2.3. Determinarea rezistențelor termice specifice ale elementelor de construcții opace

2.2.3.1 Rezistențe termice specifice efective

2.2.3.1.1 Rezistența termică specifică unidirecțională

2.2.3.1.2 Rezistența termică specifică corectată

2.2.3.1.3 Rezistența termică specifică medie

2.2.3.2 Rezistențe termice specifice normate

2.2.3.2.1 Rezistențe termice specifice normate pentru asigurarea condițiilor igienico-sanitare și de confort

2.2.3.2.2 Rezistențe termice specifice normate pentru eliminarea condensării vaporilor de apă pe suptafețele interioare

2.2.3.2.3 Rezistențe termice specifice normate pentru reducerea consumului de energie

– Exemple de calcul

2.2.4. Rezistențe termice ale suprafețelor vitrate

2.2.5. Difuzia vaporilor de apă prin elementele de construcții

2.2.5.1 Verificarea grafică a difuziei vaporilor de apă în interiorul elementelor de construcții

2.2.5.2 Calculul cantității de vapori care condensează în elementul de construcție în perioada rece a anului

2.2.5.3 Determinarea cantității de apă acumulată care se poate evapora în perioada caldă a anului

– Exemplu de calcul

2.3. Stabilitatea termică a elementelor de închidere a clădirilor și a încăperilor din clădirile civile

2.3.1. Criteriile de performanță ale stabilității termice

2.3.2. Indicele inerției termice

2.3.3. Coeficientul fi de stabilitate a elementelor de închidere a clădirilor

2.3.4. Stabilitatea termică a încăperilor încălzite din clădirile civile

– Exemple de calcul

2.4. Determinarea și verificarea coeficientului global de izolare termică

2.4.1. Determinarea și verificarea coeficientului global de izolare termică  la clădirile de locuit

2.4.1.1 Determinarea coeficientului global efectiv de izolare temică

2.4.1.2 Determinarea coeficientului global normat de izolare termică

2.4.1.3 Nivelul de izolare termică globală

2.4.1.4 Succesiunea calculelor

2.4.1.5 Recomandări privind unele posibilități de îmbunătățire a comportării termotehnice și de reducere  a valorii coeficientului global de izolare termică în clădirile de locuit

2.4.1.5.1 La alcătuirea generală a clădirii

2.4.1.5.2 La alcătuirea elementelor de construcții perimetrale

2.4.1.5.3 În vederea reducerii infiltrațiilor de aer rece

– Exemplu de calcul

2.4.2. Determinarea și verificarea coeficientului global de izolare termică la clădirile cu altă destinație decat cea de locuit

2.4.2.1 Determinarea coeficientului global efectiv de izolare termică

2.4.2.2 Determinarea coeficientului global normat de izolare termică

2.4.2.3 Nivelul de izolare termică globală

3. NECESARUL DE CALDURA PENTRU INCALZIRE (Nou)

3.1. Necesarul de căldură pentru clădiri obișnuite

3.1.1. Fluxul termic cedat prin transmisie

3.1.1.1 Fluxul termic prin transmisie

3.1.1.2 Fluxul termic cedat prin sol

3.1.2. Adaosuri la pierderile de căldură

3.1.3. Sarcină termică

3.1.4. Necesarul de căldură pentru clădiri industriale

3.1.5. Particularități de calcul al necesarului de căldură pentru locuințe

3.2. Necesarul de căldură la sere

– Exemplu de calcul

3.3. Necesarul de căldură pentru clădirile amplasate subteran

3.4. Necesarul de căldură pentru clădirile încălzite rar

3.5. Calculul necesarului de căldură pe bază de indici

3.6. Metoda de determinare a necesarului de căldură de calcul după SREN 12831

3.6.1. Fluxul termic cedat prin transmisie

3.6.1.1 Coeficientul de pierderi termice

3.6.1.2 Coeficientul de pierderi termice

3.6.1.3 Coeficientul de pierderi termice

3.6.1.4 Coeficientul de pierderi termice

3.6.2. Sarcina termică  pentru încălzire a aerului de ventilare

3.6.2.1 Calculul debitului de aer  în spații încăzite fără sistem de ventilare

3.6.3. Încălzirea intermitentă a spațiilor

3.6.4. Determinarea necesarului de căldură total

4. SISTEME DE INCALZIRE

4.1. Incălzirea locală

4.1.1. Prescripții privind utilizarea încălzirii locale

4.1.2. Sobe cu acumulare de căldură

4.1.2.1 Sobe fixe

4.1.2.2 Sobe mobile

4.1.2.3 Montarea sobelor și racordarea la coș

4.1.3. Sobe fără acumulare de căldură

4.1.3.1 Sobe metalice pentru combustibil solid

4.1.3.2 Sobe metalice pentru combustibil lichid

4.1.3.3 Aparate de încălzire cu gaze

4.1.4. Sobe de construcție specială (șemineuri)

4.1.5. Elemente de calcul

4.1.5.1 Pierderile de căldură

4.1.5.2 Calculul și alegerea sobelor

4.1.5.3 Dimensiunile coșului de fum

4.2. Incălzirea cu apă caldă și fierbinte

4.2.1. Clasificarea sistemelor de încălzire cu apă caldă

4.2.2. Criterii privind alegerea sistemului de încălzire

4.2.3. Instalații de încălzire cu circulație naturală

4.2.3.1 Instalații bitub cu distribuție superioară

4.2.3.2 Instalații bitub cu distribuție inferioară

4.2.3.3 Instalații monotub

4.2.4. Instalații de încălzire cu circulație forțată

4.2.4.1 Instalații de încălzire cu distribuție individuală

4.2.4.1.1 Instalații bitub

4.2.4.1.2 Instalații monotub

4.2.4.2 Instalații de încălzire cu distribuție centralizată

4.2.4.2.1 Sisteme bitub clasice

4.2.4.2.2 Sisteme bitub moderne

4.2.4.2.3 Sisteme monotub moderne

4.2.5. Descrierea și montarea modulelor termohidraulice MTH

4.2.6. Montarea conductelor de distribuție

4.2.6.1 Instalații cu distribuție individuală

4.2.6.2 Instalații cu distribuție centralizată

4.2.7. Instalații de încălzire cu apă fierbinte

4.2.7.1 Încălzirea clădirilor civile

4.2.7.2 Încălzirea clădirilor industriale

4.2.7.2.1 Spații destinate personalului tehnico-administrativ

4.2.7.2.2 Spații destinate activităților productive

4.2.8. Dimensionarea conductelor instalațiilor de încălzire cu apă caldă

4.2.8.1 Pierderi de sarcină în conducte

4.2.8.2 Operațiuni și date preliminare calculului de dimensionare

4.2.8.3 Dimensionarea conductelor instalațiilor bitubulare cu circulație naturală

– Exemplu de calcul

4.2.8.4 Dimensionarea conductelor instalațiilor bitub cu circulație forțată și distribuție centralizată

4.2.8.4.1 Dimensionarea coloanelor

– Exemplu de calcul

4.2.8.4.2 Dimensionarea rețelei de distribuție arborescente

– Exemplu de calcul

4.2.8.4.3 Dimensionarea rețelei de distribuție inelare

– Exemplu de calcul

4.2.8.5 Dimensionarea conductelor instalațiilor de încălzire cu circulație forțată și distribuție individuală

4.2.8.5.1 Rețele bitub cu distribuție arborescentă

– Exemplu de calcul

4.2.8.5.2 Rețele bitub cu distribuție radială

– Exemplu de calcul

4.2.8.5.3 Rețele bitub inelare

– Exemplu de calcul

4.2.8.6 Dimensionarea conductelor instalațiilor de încălzire monotub cu circulație forțată pentru consumatorii individuali

– Exemplu de calcul

4.3. Sisteme de încălzire cu abur de presiune joasă

4.3.1. Criterii privind utilizarea încălzirii cu abur de presiune joasă

4.3.2. Particularități ale instalațiilor cu abur de presiune joasă

4.3.3. Racordarea corpurilor de încălzire

4.3.4. Instalații cu întoarcerea condensatului prin cădere liberă

4.3.4.1 Instalații cu conductele de condensat sub nivelul de presiune

4.3.4.2 Instalații cu conducte de condensat peste nivelul de presiune

4.3.5. Instalații cu întoarcerea condensatului prin pompare

4.3.6. Dimensionarea sifoanelor de condensat

4.3.7. Calculul hidraulic al conductelor

4.3.7.1 Dimensionarea conductelor de abur

4.3.7.2 Dimensionarea conductelor de condensat

– Exemplu de calcul

4.4. Incălzirea cu aer cald

4.4.1. Criterii privind utilizarea încălzirii cu aer cald

4.4.2. Instalații de încălzire cu preparare locală a aerului cald

4.4.2.1 Incălzirea cu agregate cu focar propriu

4.4.2.2 Incălzirea cu aeroterme

4.4.2.2.1 Aeroterme de perete

4.4.2.2.2 Aeroterme de plafon

4.4.2.3 Incălzirea cu dispozitive de destratificare a aerului cald

4.4.2.3.1 Soluții pentru destratificarea aerului cald

4.4.2.3.2 Soluții pentru evitarea stratificării termice

4.4.2.4 Incălzirea cu agregate multifuncționale

4.4.3. Incălzirea cu aer cald cu preparare centralizată

4.4.3.1 Distribuție în buclă perimetrală

4.4.3.2 Distribuție radială

4.4.3.3 Distribuție ramificată

4.4.3.4 Distribuție prin planșeu dublu

4.4.3.5 Echipamente și accesorii

4.4.4. Calculul instalațiilor de încălzire cu aer cald

4.4.4.1 Încălzirea cu aer recirculat

4.4.4.2 Încălzirea cu aer proaspăt

4.4.4.3 Încălzirea cu aer amestecat

– Exemplu de calcul

4.5. Incălzirea prin radiație

4.5.1. Criterii privind utilizarea încălzirii prin radiație

4.5.2. Incălzirea prin radiație de temperatură joasă

4.5.2.1 Incălzirea prin plafon

4.5.2.1.1 Panouri radiante înglobate în elementele de construcții

4.5.2.1.2 Panouri radiante aparente în elementele de construcții

4.5.2.1.3 Amplasarea panourilor radiante în încăperi

4.5.2.2 Incălzirea prin pardoseală

4.5.2.2.1 Panouri radiante de pardoseală

4.5.2.3 Executarea panourilor radiante

4.5.2.3.1 Panouri radiante – metoda „umedă”

4.5.2.3.2 Panouri radiante – metoda „uscată”

4.5.2.4 Racordarea la rețeaua de distribuție

4.5.2.5 Incălzirea cu panouri montate în perete

4.5.2.6 Scheme de alimentare cu căldură

4.5.2.6.1 Schema de distribuție pentru încălzirea numai prin radiație

4.5.2.6.2 Schema de distribuție a încălzirii prin radiație în combinație cu încălzirea cu corpuri de încălzire

4.5.2.6.3 Schema de distribuție pentru încălzirea prin radiație, încălzire cu corpuri de încălzire, preparare apă caldă de consum

4.5.2.6.4 Schemă de alimentare cu stații compacte

4.5.2.7 Dimensionarea instalațiilor

4.5.2.7.1 Caracteristicile termice ale panourilor radiante

4.5.2.7.1.1 Panouri de plafon cu conducte înglobate în elementele de construcții

4.5.2.7.1.2 Panouri de plafon cu conducte montate în spațiul de aer

4.5.2.7.1.3 Panouri de plafon cu lamele

4.5.2.7.1.4 Panouri de pardoseală cu conducte flexibile

4.5.2.7.2 Calculul suprafeței de încălzire a panourilor radiante

4.5.2.7.2.1 Calculul pierderilor de căldură

4.5.2.7.2.2 Alegerea tipului de panou încălzitor

4.5.2.7.2.3 Stabilirea caracteristicilor termice și constructive ale panourilor radiante

4.5.2.7.3 Exemple de calcul

4.5.3. Incălzirea prin radiație de temperatură medie

4.5.3.1 Panouri radiante utilizand agenți termici

4.5.3.2 Tuburi radiante modulare cu funcționare pe gaze

4.5.3.3 Amplasarea tuburilor (panourilor) radiante

4.5.3.3.1 Panouri radiante utilizând agenți termici

4.5.3.3.2 Tuburi radiante modulare pe gaz

4.5.3.4 Dimensionarea instalațiilor de încălzire prin radiație

4.5.3.4.1 Caracteristicile termice ale panourilor

4.5.3.4.2 Calculul suprafeței încălzitoare

– Exemple de calcul

4.5.4. Incălzirea prin radiație de temperatură înaltă

4.5.4.1 Panouri radiante ceramice

4.5.4.2 Amplasarea panourilor radiante ceramice

– Exemple de calcul

4.5.5. Încălzire și răcire „high tech” prin sisteme de țevi capilare paralele CLINA

4.5.5.1 Prezentarea sistemului

4.5.5.2 Elementele componente

4.5.5.3 Sursa de energie

4.5.5.4 Sistemul propriu de automatizare

4.5.5.5 Ecarturile joase de temperatură în regim de încălzire și în regim de răcire

4.5.5.6 Care sunt suprafețele optime de schimb de căldură

4.5.5.7 Durata de viață

4.5.5.8 Nu sunt riscuri

4.5.5.9 Structuri de construcții prevăzute cu CLINA

4.6. Incălzirea cu pompe de căldură

4.6.1. Criterii privind utilizarea pompelor de căldură

4.6.2. Indicatori energetici și economici referitori la pompele de căldură utilizate pentru încălzire

4.6.2.1 Indicatori energetici

4.6.2.2 Indicatori economici

4.6.3. Instalații de încălzire utilizand pompe de căldură aer/aer

4.6.4. Instalații de încălzire utilizand pompe de căldură aer/apă

4.6.5. Instalații de încălzire utilizand pompe de căldură apă/aer

4.6.6. Instalații de încălzire utilizand pompe de căldură apă/apă

4.6.7. Instalații de încălzire utilizand pompe de căldură sol/aer și sol/apă

4.6.8. Pompe de căldură reversibile

4.6.9. Dimensionarea instalațiilor cu pompe de căldură (Nou)

4.6.10. Studiu de caz: Încălzirea unei locuințe cu o pompă de căldură (Nou)

– Exemplu de calcul

4.7. Incălzirea electrică

4.7.1. Criterii privind utilizarea energiei electrice

4.7.2. Incălzirea electrică directă

4.7.2.1 Aparate electrice de încălzire

4.7.2.1.1 Convectoare de perete

4.7.2.1.2 Convectoare de plintă

4.7.2.1.3 Convectoare de pardoseală

4.7.2.1.4 Radiatoare electrice

4.7.2.1.5 Panouri radiante

4.7.2.1.6 Radianți luminoși

4.7.2.1.7 Radianți în infraroșu

4.7.2.1.8 Aeroterme electrice

4.7.2.2 Comanda și reglarea

4.7.2.3 Execuție și exploatare

4.7.3. Incălzirea electrică locală cu acumulatoare de căldură

4.7.3.1 Aparate de încălzire

4.7.3.1.1 Aparate cu acumulare și descărcare statică de tip I

4.7.3.1.2 Aparate cu acumulare și descărcare statică de tip II

4.7.3.1.3 Aparate electrice cu acumulare și descărcare dinamică

4.7.4. Incălzirea electrică centralizată

4.7.4.1 Încălzirea electrică centralizată cu aer cald

4.7.4.2 Încălzirea electrică centralizată cu apă caldă

4.7.4.2.1 Sisteme de încălzire cu stație compactă

4.7.4.2.2 Sistemul cu prepararea agentului termic (apa) în cazane electrice

4.7.5. Incălzirea electrică integrată în elemente de construcții

4.7.5.1 Incălzirea electrică prin pardoseală

4.7.5.1.1 Descrierea sistemului de încălzire

4.7.5.1.2 Sistem electric de încălzire prin pardoseală

4.7.5.1.3 Montajul sistemului ELJET

4.7.5.1.4 Materiale

4.7.5.1.5 Montarea cablurilor de încălzire electrică prin pardoseală

4.7.5.2 Incălzirea electrică prin plafon

4.7.5.3 Incălzirea electrică prin pereți

4.7.6. Incălzirea electrică “bijoncțiune”

4.7.6.1 Descrierea sistemului de încălzire

4.7.6.2 Aparate și materiale

4.7.6.3 Calculul puterii instalate

4.7.6.4 Execuție și exploatare

4.7.7. Incălzirea electrică mixtă

4.8. Incălzirea cu apă geotermală

4.8.1. Utilizarea apelor geotermale pentru încălzire

4.8.2. Surse geotermale

4.8.3. Poziția instalațiilor termice în lanțul de valorificare complexă a energiei geotermale

4.8.4. Sisteme de alimentare cu căldură

4.8.5. Echipamentul circuitului de apă geotermală

4.8.5.1 Sursa geotermală

4.8.5.2 Instalații de degazare

4.8.5.3 Stație de tratare chimică

4.8.5.4 Epurarea

4.8.5.5 Stație de pompare

4.8.5.6 Conducta de transport

4.8.5.7 Schimbătoare de căldură

4.8.5.8 Stații auxiliare

4.8.5.8.1 Stații cu pompe de căldură

4.8.5.8.2 Stații cu centrală termică

4.8.5.9 Stația de reinjectare

4.8.5.10 Conducte de evacuare

4.8.6. Scheme funcționale utilizand apele geotermale

4.8.6.1 Instalații geotermale de încălzire cu racordare directă

4.8.6.2 Instalații geotermale de încălzire cu racordare indirectă

4.8.7. Dimensionarea instalațiilor geotermale

4.8.7.1 Acoperirea sarcinii termice de încălzire

4.8.7.2 Dimensionarea instalațiilor

4.8.8. Indicatori energetici și economici

4.9. Incălzirea solară

4.9.1. Utilizarea energiei solare

4.9.2. Sisteme de încălzire a spațiilor utilizand energia solară

4.9.2.1 Sisteme pasive de încălzire solară

4.9.2.1.1 Sistem pasiv tip TROMBE-MICHEL

4.9.2.1.2 Sistem pasiv tip INCERC

4.9.2.1.3 Sistem pasiv tip SPATIU SOLAR

4.9.2.1.4 Aspecte comune sistemelor pasive INCERC și SPATIU SOLAR

4.9.2.1.5 Determinarea performanțelor sistemelor pasive de încălzire solară

4.9.2.1.5.1 Potențialul energiei solare

4.9.2.1.5.2 Elemente de calcul

4.9.2.2 Sisteme active de încălzire solară

4.10. Instalații de încălzire ce utilizează căldura recuperată

4.10.1. Clasificarea sistemelor de recuperare a căldurii

4.10.2. Recuperarea căldurii din gazele de ardere

4.10.2.1 Recomandări privind recuperarea căldurii din gazele de ardere

4.10.2.2 Caracteristicile sursei de căldură

4.10.2.3 Recuperatoare de căldură

4.10.2.4 Cazane recuperatoare pentru producere apă caldă sau fierbinte

4.10.2.5 Cazane recuperatoare pentru producere abur

4.10.2.6 Parametri funcționali ai cazanelor recuperatoare

4.10.2.7 Alegerea unui cazan recuperator și stabilirea regimului de funcționare

4.10.2.8 Scheme pentru utilizarea căldurii recuperate

4.10.2.9 Indicatori energetici și economici

4.10.3. Recuperarea căldurii din ape tehnologice

4.10.3.1 Recomandări privind recuperarea căldurii din apele tehnologice de răcire

4.10.3.2 Caracteristicile sursei și componența sistemului

4.10.3.3 Scheme funcționale

4.10.3.4 Dimensionarea instalațiilor de recuperare a căldurii

4.10.3.5 Indicatori energetici și economici

4.11. Conexiunea instalațiilor și echipamentelor cu structura de rezistență

4.11.1. Piese și subansambluri speciale de susținere și prindere

4.11.2. Canale tehnice

4.11.3. Nișe și șlițuri

4.11.4. Străpungeri în zidărie

4.11.4.1 Străpungeri în fundații

4.11.4.2 Străpungeri în pereți și planșee

4.11.4.3 Postamente

4.12. Protecția la zgomot și vibrații în instalații de încălzire (Nou)

4.12.1. Noțiuni referitoare la zgomot

4.12.3. Surse de zgomot

4.12.3.1 Surse de zgomot în centrala termică

4.12.4. Nivelul de zgomot la interiorul și exteriorul centralei termice

4.12.4.1 Nivelul de zgomot la interiorul centralei termice

4.12.4.2 Nivelul de zgomot la exteriorul centralei termice

4.12.5. Nivelul de zgomot la centralele termice amplasate în clădiri

4.12.6. Zgomotul produs de centrale termice de apartament

4.12.7. Zgomotul produs de echipamentele instalației de la consumatori

4.12.8. Protecția contra zgomotului

4.12.8.1 Protecția la arzător

4.12.8.2 Protecția la canalul și coșul de fum

4.12.8.3 Măsuri arhitecturale și structurale de protecție la zgomot

4.12.8.4 Montarea aparatelor centralei termice

4.12.8.4.1 Montarea cazanelor

4.12.8.4.2 Montarea pompelor

4.12.8.4.3 Montarea conductelor

4.12.8.4.4 Montarea regulatoarelor de presiune diferențială

5. CENTRALE TERMICE

5.1. Clasificarea centralelor termice

5.2. Alegerea tipului de centrală termică

5.3. Centrale termice cu apă caldă

5.3.1. Centrale termice cu puteri mici, până la 70-300 kW

5.3.2. Centrale termice cu puteri medii între 300 și 2000 kW

5.3.3. Centrale termice cu puteri mari, peste 2000 kW

5.3.4. Centrale termice echipate cu cazane de condensație sau cu recuperatoare de căldură

5.3.5. Asigurarea instalațiilor de încălzire cu apă caldă

5.3.5.1 Asigurarea instalațiilor cu conducte de siguranță și cu vas de expansiune deschis

5.3.5.2 Asigurarea instalațiilor cu vas de expansiune închis și supape de siguranță

5.3.5.3 Asigurarea instalațiilor cu supape de siguranță și vas de expansiune deschis

5.3.5.4 Alegerea sistemului de asigurare

5.3.5.5 Circulația agentului termic în conductele de siguranță

5.3.6. Poziția pompelor în circuitul agentului termic

5.3.7. Dimensionarea echipamentelor din centrala termică

5.3.7.1 Puterea centralei termice

5.3.7.2 Alegerea tipului și numărului de cazane

5.3.7.3 Alegerea arzătoarelor

5.3.7.4 Alegerea pompelor de circulație

5.3.7.5 Alegerea robinetelor de reglare cu două și cu trei căi

5.3.7.6 Dimensionarea buteliei de egalizare a presiunii

5.3.7.7 Dimensionarea distribuitorului și colectorului

5.3.7.8 Dimensionarea elementelor sistemului de asigurare cu vas de expansiune deschis

5.3.7.9 Dimensionarea elementelor sistemului de asigurare cu supape de siguranță și vas de expansiune închis

5.3.7.10 Dimensionarea elementelor sistemului de asigurare cu supape de siguranță și vas de expansiune închis și rezervor de descărcare

5.3.7.11 Alegerea stației de tratare a apei

– Exemple de calcul

5.3.8. Amplasarea centralei termice

5.3.9. Organizarea centralei termice

5.3.10. Montarea echipamentelor și a conductelor în centrala termică

5.3.10.1 Montarea cazanelor

5.3.10.2 Montarea pompelor de circulație

5.3.10.3 Montarea schimbătoarelor de căldură

5.3.10.4 Montarea buteliei de egalizare a presiunii

5.3.10.5 Montarea distribuitoarelor și colectoarelor

5.3.10.6 Conductele de legătură

5.3.10.7 Protecția anticorozivă și izolarea termică a echipamentelor și a conductelor

5.4. Centrale termice cu abur de presiune joasă

5.4.1. Centrale termice cu un singur rezervor de condensat

5.4.2. Centrale termice cu rezervoare de condensat intermediare

5.4.3. Centrale termice cu alimentarea cazanelor prin pompare în două trepte

5.4.4. Alegerea cazanelor

5.4.5. Asigurarea instalațiilor de încălzire cu abur de presiune joasă

5.4.5.1 Dispozitive hidraulice de siguranță

5.4.5.2 Ventile de siguranță

5.4.6. Rezervoarele de condensat

5.4.7. Dispozitive pentru separarea condensatului

5.4.7.1 Separator termodinamic pentru eliminat condensul

5.4.7.2 Oale de evacuat condens cu plutitor

5.4.8. Alegerea pompelor de condensat

5.4.9. Distribuitorul de abur

5.4.10. Dimensionarea conductelor de abur și condensat din centrala termică

5.4.11. Tratarea apei de adaos

5.4.12. Organizarea spațiului în centrala termică

– Exemplu de calcul

5.5. Gospodăria de combustibil

5.5.1. Proprietățile fizico-chimice ale combustibililor

5.5.1.1 Combustibili gazoși

5.5.1.2 Combustibili lichizi

5.5.1.3 Combustibili solizi

5.5.1.3.1 Combustibili solizi naturali

5.5.1.3.2 Combustibili solizi brichetați

5.5.2. Instalații de ardere a combustibililor lichizi

5.5.2.1 Instalații de alimentare cu pompare directă

5.5.2.2 Instalații de alimentare cu rezervor intermediar

5.5.3. Instalații de ardere a combustibililor gazoși

5.5.4. Instalații de ardere a gazelor petroliere lichefiate

5.5.5. Instalații de ardere a combustibililor solizi

5.5.5.1 Arderea lemnelor

5.5.5.2 Arderea cărbunilor

5.5.5.3 Arderea brichetelor

5.5.6. Arzătoare de combustibil gazos

5.5.6.1 Arzătoare cu aer aspirat

5.5.6.2 Arzătoare cu aer insuflat

5.5.7. Arzătoare de combustibil lichid

5.5.8. Arzătoare mixte de gaze-lichid

5.5.9. Reducerea emisiilor poluante

5.5.9.1 Emisii de CO și CO2

5.5.9.2 Emisii de NOx

5.5.10. Dimensionarea instalațiilor de gospodărire a combustibilului

5.5.10.1 Consumul de combustibil

5.5.10.1.1 Consumul de combustibil orar

5.5.10.1.2 Consumul de combustibil zilnic

5.5.10.1.3 Consumul de combustibil în lună de vârf

5.5.10.1.4 Consumul de combustibil în perioada de încălzire

5.5.10.1.5 Consumul anual de combustibil

5.5.10.2 Dimensionarea principalelor elemente ale instalațiilor de ardere a combustibililor

5.5.10.2.1 Puterea termică a arzătoarelor

5.5.10.2.2 Rezervorul de consum zilnic al combustibilului lichid

5.5.10.2.3 Depozitarea combustibilului

5.5.10.2.4 Dimensionarea conductelor

5.5.10.2.5 Alegerea pompelor de combustibil

– Exemplu de calcul

5.5.11. Amplasarea și montarea rezervoarelor de combustibil

5.5.11.1 Amplasarea și montarea rezervorului de consum zilnic

5.5.11.2 Amplasarea și montarea rezervoarelor de depozitare

5.5.11.2.1 Rezervoare pentru combustibil lichid

5.5.11.2.2 Rezervoare pentru G.P.L.

5.6. Evacuarea gazelor de ardere

5.6.1. Soluții constructive

5.6.1.1 Coșul de fum

5.6.1.2 Canalul de fum

5.6.2. Calculul coșului de fum

5.6.2.1 Coșul pentru cazane folosind arzătoare cu aer aspirat (atmosferice)

5.6.2.1.1 Tirajul coșului

5.6.2.1.2 Calculul preliminar al dimensiunilor coșului

5.6.2.1.3 Calculul de verificare a coșului

5.6.2.2 Coșul pentru cazane folosind arzătoare cu aer insuflat (presurizate cu presiune zero la bază)

5.6.3. Coșul și influența vaporilor de apă din gazele de ardere

5.6.3.1 Coșul funcționând cu condensare

5.6.3.2 Coșul funcționând fără condensare

5.6.4. Calculul coșului cu cămașă exterioară de aer

5.6.5. Optimizarea coșului

5.6.5.1 Optimizarea coșului cu tiraj impus

5.6.5.2 Optimizarea coșului cu înălțime impusă (tiraj zero la bază)

– Exemple de calcul

5.6.6. Calculul coșurilor pe baza normelor de mediu

5.6.6.1 Calculul înălțimii minime a coșului pentru centrale termice independente sau alăturate unui imobil izolat

5.6.6.2 Calculul înălțimii minime a coșului unei centrale amplasate în subsolul clădirii sau alăturată acesteia, înconjurată de alte imobile

5.6.7. Supraînălțarea coșului

– Exemplu de calcul

5.7 Protecția atmosferei (Nou)

5.7.1. Înălțimea și secțiunea coșului pentru evacuarea gazelor de ardere

5.7.2. Evaluarea efluenților gazoși emiși și a concentrațiilor de poluanți la emisie

5.7.3. Evaluarea concentrațiilor de poluant la imisie

5.7.3.1 Evaluarea concentrațiilor de poluanți la imisie pentru surse joase

5.7.3.2 Evaluarea concentrațiilor de poluanți la imisie pentru surse joase sau înalte

5.7.4. Exemplu de calcul pentru surse punctiforme joase și înalte

5.8. Sisteme de reglare autonomă pentru centrale termice (Nou)

5.8.1. Elemente generale: rol, principii, funcții, metode de reglare automată

5.8.2. Elemente componente ale unui S.R.A.: regulatoare, traductoare, organe de reglare (vane, servomotoare, robinete termostatice)

5.8.3. Sisteme de reglare automată pentru centrale termice cu apă caldă

5.8.3.1 Reglarea automată a centralelor termice cu un cazan

5.8.3.2 Reglarea automată a centralelor termice cu mai multe cazane

5.8.3.2.1 Centrale termice cu mai multe cazane de același tip, cu funcționare în cascadă, cu vane de izolare motorizate cu două căi, cu racordare directă (cuplată), pentru încălzire și preparare apă caldă de consum

5.8.3.2.2 Centrale termice cu mai multe cazane de același tip, cu funcționare în cascadă, cu pompă și vană de izolare cu trei căi pe fiecare cazan, cu racordarea decuplată prin butelie de egalizare a presiunilor și reglare independentă pentru fiecare consumator

5.8.3.2.3 Centrale termice cu mai multe cazane de același tip, cu funcționare în cascadă, cu pompă și vană de izolare cu două căi pe fiecare cazan, cu racordarea decuplată prin butelie de egalizare a presiunilor și reglare independentă pentru fiecare consumator

5.8.3.2.4 Centrale termice cu mai multe cazane de același tip, cu funcționare în cascadă, cu pompă și vană de izolare cu trei căi pe fiecare cazan, cu racordarea decuplată prin butelie de egalizare a presiunilor și reglare independentă pentru fiecare consumator

5.8.3.2.5 Centrală termică mixtă, cu un cazan cu recuperator și cazane standard, cu funcționare în cascadă, cu pompă și vană de izolare cu două căi pe fiecare cazan, cu racordare decuplată prin butelie de egalizare a presiunilor și reglare independentă pentru fiecare consumator

5.8.3.2.6 Centrală termică pentru producerea aburului de joasă temperatură, cu două cazane cu funcționare în cascadă, cu alimentare cu condensat prin pompare

6 ECHIPAMENTE SI MATERIALE

6.1. Corpuri de încălzire

6.1.1.Criterii privind utilizarea corpurilor de încălzire

6.1.2. Clasificarea corpurilor de încălzire

6.1.3. Radiatoare din elemente

6.1.3.1 Radiatoare din fontă

6.1.3.2 Radiatoare din aluminiu

6.1.3.3 Radiatoare din oțel

6.1.4. Radiatoare-panou

6.1.5. Corpuri de încălzire tubulare

6.1.5.1 Serpentine

6.1.5.2 Registre clasice

6.1.5.3 Corpuri de încălzire speciale pentru grupuri sanitare

6.1.6. Radiatoare din țeavă și tablă

6.1.7. Convectoare

6.1.8. Amplasarea, montarea și racordarea corpurilor de încălzire

6.1.8.1 Amplasarea

6.1.8.2 Montarea

6.1.8.3 Racordarea

6.1.9. Alegerea și dimensionarea corpurilor de încălzire

– Exemple de calcul

6.1.9.1 Alegerea tipului de corp de încălzire

6.1.9.2 Dimensionarea corpurilor de încălzire

6.1.9.2.1 Varianta cunoașterii puterii termice nominale pe element

6.1.9.2.2 Varianta cunoașterii puterii termice nominale pe unitate de lungime

6.1.9.2.3 Varianta cunoașterii puterii termice nominale pe Fn [W/corp] a fiecărei tipodimensiuni de corp de încălzire

6.1.9.2.4 Varianta cunoașterii puterii termice pe F [W/corp] a fiecărei tipodimensiuni de corp de încălzire

6.1.9.2.5 Varianta înlocuirii unor corpuri de încălzire existente

6.2. Cazane (Nou)

6.2.1. Clasificarea cazanelor

6.2.2. Criterii privind execuția și alegerea cazanelor

6.2.3. Cazane de apă caldă

6.2.3.1 Cazane murale

6.2.3.2 Cazane cu condensație

6.2.3.3 Cazane de apă caldă ignitubulare orizontale

6.2.3.4 Cazane de apă caldă ignitubulare verticale

6.2.3.5 Cazane de apă caldă acvatubulare din fontă

6.2.3.6 Cazane de apă caldă acvatubulare din oțel

6.2.3.7 Cazane de apă caldă funcționând cu combustibil solid

6.2.3.8 Cazane de apă caldă electrice

6.2.4. Cazane de apă fierbinte

6.2.4.1 Cazane de apă fierbinte ignitubulare

6.2.4.2 Cazane de apă fierbinte acvatubulare

6.2.5. Cazane de abur

6.2.5.1 Cazane de abur de joasă presiune

6.2.5.2 Cazane de abur de presiune medie și înaltă

6.2.6. Cazane cu fluid diatermic

6.2.7. Cazane recuperatoare

6.2.8. Recuperatoare de căldură cu condensație

6.3. Pompe (Nou)

6.3.1. Caracteristicile hidraulice și termice ale pompelor

6.3.1.1 Curbele caracteristice

6.3.1.2 Funcționarea pompelor în instalații

6.3.1.2.1 Punct de funcționare

6.3.1.2.2 Cuplarea pompelor

6.3.1.2.3 Cavitația pompelor

– Exemplu de calcul

6.3.1.2.4 Influența caracteristicilor fluidelor

6.3.2. Pompe de circulație

6.3.3. Pompe de presiune ridicată

6.3.4. Pompe de combustibil

6.3.5. Reglarea pompelor

6.3.5.1 Necesitatea reglării pompelor

6.3.5.2 Posibilitatea de reglare

6.3.5.3 Reglarea turației pompei în funcție de presiunea diferențială

6.3.5.4 Reglarea turației pompei la presiunea constantă

6.3.5.5 Reglarea turației pompei în funcție de ecartul de temperatură

6.3.5.6 Reglarea turației pompei în funcție de ecartul de temperatură Dq și de temperatura exterioară qe

6.3.6. Alegerea pompelor de circulație

– Exemplu de calcul

6.3.7. Montarea pompelor

6.4. Schimbătoare de căldură (Nou)

6.4.1. Criterii de clasificare a schimbătoarelor de căldură

6.4.2. Schimbătoare de căldură multitubulare

6.4.3. Schimbătoare de căldură cu plăci

6.4.4. Calculul schimbătoarelor de căldură

– Exemplu de calcul

6.4.4.1 Calculul schimbătoarelor de căldură tubulare

6.4.4.2 Calculul schimbătoarelor de căldură cu plăci

6.5. Aparate de încălzire a aerului

6.5.1. Criterii privind utilizarea aparatelor de încălzire a aerului

6.5.2. Aeroterme

6.5.2.1 Clasificarea aerotermelor

6.5.2.2 Aeroterme cu ventilator axial

6.5.2.3 Aeroterme cu ventilator centrifugal

6.5.2.4 Aeroterme cu gaz

6.5.3.1 Clasificarea generatoarelor de aer cald

6.5.3.2 Generatoare de aer cald fixe

6.5.3.3 Generatoare de aer cald mobile

6.5.3.4 Generatoare de aer cald „bi-energie“

6.5.3. Generatoare de aer cald.

6.5.4. Măsuri de siguranță la foc și explozie

6.6. Materiale și elemente comune instalațiilor de încălzire

6.6.1. Tevi

6.6.1.1 Tevi din oțel

6.6.1.1.1 Caracteristici principale

6.6.1.1.2 Imbinarea țevilor

6.6.1.1.3 Susținerea și prinderea țevilor

6.6.1.1.4 Preluarea dilatării țevilor

6.6.1.2 Tevi din materiale cu structura termoplastică

6.6.1.2.1 Caracteristici principale

6.6.1.2.2 Imbinarea țevilor

6.6.1.2.3 Susținerea și prinderea țevilor

6.6.1.2.4 Preluarea dilatării țevilor din materiale plastice

6.6.1.3 Tevi din cupru

6.6.1.4 Tevi preizolate

6.6.2. Robinete de reglare la corpurile de încălzire

6.6.2.1 Robinete manuale

6.6.2.1.1 Robinete cu simplă reglare

6.6.2.1.2 Robinete cu dublă reglare

6.6.2.2 Armături de reglare pe conducta de întoarcere

– Exemplu de calcul

6.6.2.3 Robinete termostatice

– Exemplu de calcul

6.6.2.4 Robinete cu 4 căi

– Exemplu de calcul

6.6.3. Robinete de închidere pe conducte

6.6.3.1 Robinete cu ventil sferic

6.6.3.2 Robinete cu ventil înclinat

6.6.3.3 Robinete cu ventil drept

6.6.3.4 Robinete cu sertar

6.6.4. Robinete de echilibrare hidraulică

6.6.5. Robinete (clapete) de reținere

6.6.6. Clapetă antitermosifon

6.6.7. Robinete de dezaerisire

6.6.8. Robinete de golire

6.6.9. Supape de siguranță

6.6.10. Regulatoare cu acțiune directă

6.6.11. Vane de amestec

6.6.12. Reductoare de presiune

6.6.13. Aparate pentru măsurarea debitelor

6.6.14. Aparate pentru măsurarea presiunii

6.6.15. Aparate pentru măsurarea temperaturii

6.6.16. Contoare pentru măsurarea consumului de căldură

6.6.16.1 Caracteristici principale

6.6.16.2 Tipuri constructive

6.6.16.2.1 Contoare de căldură monobloc

6.6.16.2.2 Contoare de căldură combinate

6.6.16.2.3 Înregistratoare de temperatură

6.7. Izolarea termică

6.7.1. Materiale termoizolante

6.7.2. Executarea izolației termice

6.7.3. Grosimea izolației termice

– Exemple de calcul

7. Metodologia de calcul a performanței energetice a instalațiilor de încălzire (Nou)

7.1. Recomandări privind necesitatea asigurării performanței energetice a clădirilor

7.1.1. Dispoziții generale ale Legii nr. 372/2005

7.1.2. Definiții cuprinse în Legea 372/2005

7.1.3. Metodologia de calcul a performanțelor energetice al clădirilor

7.1.4. Cerințele de performanță energetică a clădirilor

7.1.5. Certificatul de performanță energetică a clădirii

7.1.6. Inspecția cazanelor

7.1.7. Inspecția sistemelor de climatizare

7.1.8. Experți independenți

7.2. Metodologia de aplicare a legii nr.372/2005 privind Performanța Energetică a clădirilor

7.2.1. Auditul energetic al clădirilor existente și al instalațiilor aferente acestora

7.2.2. Analiza termică și energetică a clădirilor aferente

7.2.3. Măsuri de creștere a performanței energetice pentru clădire și a instalțiilor aferente și prezentarea de recomandări pentru utilizator în vederea elaborării studiului de fezabilitate

7.2.4. Certificatul de performanță energetică a clădirii

7.2.5. Inspecția cazanelor și expertiza tehnică a centralelor termice și a instalațiilor de încălzire

7.2.6. Inspecția sistemelor de climatizare

7.2.7. Auditul energetic, respectiv expertul tehnic

7.3. Metodologia de calcul privind performanța energetică a clădirilor – instalații de încălzire Mc 001/II-1-2006

7.3.1. Consumul de energie pentru încălzirea clădirilor

7.3.2. Zonarea sistemului de încălzire și etapa de calcul

7.3.3. Conturul spațiului încălzit

7.3.4. Zone termice

7.3.4.1 Clădiri cu încălzire continuă

7.3.4.2 Clădiri cu încălzire intermitentă

7.3.5. Date de calcul

7.3.6. Necesarul de energie (căldură) pentru încălzirea unei clădiri

7.3.6.1 Metoda de calcul lunară

7.3.6.2 Metoda de calcul pe sezonul de încălzire (metoda simplificată)

7.3.7. Calculul pierderilor de căldură ale clădirii

7.3.7.1 Încălzire continuă – calcul pentru o singură zonă

7.3.7.2 Încălzire cu intermitență – calcul pentru o singură zonă

7.3.7.3 Coeficientul de pierderi de căldură al clădirii

7.3.7.4 Clădire cu pierderi de căldură semnificative prin sol

7.3.8. Aporturi de căldură

7.3.8.1 Degajări de căldură interne

7.3.9. Aporturi solare

7.3.9.1 Ecuația de bază

7.3.9.2 Aria receptoarelor echivalente a elementelor vitrate

7.3.9.3 Transmitanța totală la energia solară a vitrajelor

7.3.9.4 Factori de umbrire

7.3.9.5 Elemente speciale

7.3.10. Aportul total de căldură

7.3.10.1 Factorul de utilizare și aporturile de căldură h

7.3.10.1.1 Raportul aporturi/pierderi

7.3.10.1.2 Constanta de timp a clădirii

7.3.10.1.3 Capacitatea termică interioară a clădirii

7.3.10.1.4 Calculul factorului de utilizare

7.3.11. Calculul pierderilor de căldură ale instalației de încălzire

7.3.11.1 Pierderi de căldură ale sistemului de transmisie

7.3.11.2 Pierderi de căldură cauzate de distribuția neuniformă a temperaturii interioare

7.3.11.3 Pierderi de căldură cauzate de eficiența reglării

7.3.12. Pierderi de căldură ale sistemului de distribuție

7.3.12.1 Pierderi de căldură pe rețeaua de distribuție interioară

7.3.12.2 Pierderi de căldură ale elementelor anexe

7.3.12.3 Pierderi de căldură recuperabile și nerecuperabile

7.3.12.4 Calculul coeficientului de transfer de căldură

7.3.13. Pierderi de căldură și performanța generatorului de căldură

7.3.13.1 Pierderi de căldură la nivelul generatorului

7.3.13.2 Necesarul de energie la nivelul sursei

7.3.13.3 Consumul de combustibil la nivelul sursei

7.3.14. Energia recuperabilă din consumul auxiliar de energie electrică

7.3.15. Calculul energiei primare și a emisiilor de CO2

7.3.15.1 Energia primară

7.3.15.2 Performanța energetică primară a instalațiilor de încălzire

7.3.15.3 Emisia de CO2

7.3.16. Consumul specific de energie pentru încălzire

7.4. Normativ pentru expertizarea termică și energetică a clădirilor existente și a instalațiilor de încălzire și pentru prepararea apei calde de consum, aferent acestora, NP 048-2000

7.4.1. Performanța energetică a clădirilor – încălzirea spațiilor

7.4.2. Necesarul de căldură al incintelor ocupate/locuite – încălzire continuă

7.4.2.1 Fluxul termic disipat prin elementele de construcție opace

7.4.2.2 Fluxul termic caracteristic elementelor de construcție transparente

7.4.2.3 Fluxul termic total disipat prin transmisie (pereți și ferestre)

7.4.2.4 Temperatura medie volumică a aerului dintr-o incintă cu regim termic controlat

7.4.2.5 Fluxul termic necesar modificării entalpiei aerului infiltrat prin rosturile mobile (dinspre mediul natural)

7.4.2.6 Fluxul termic datorat activității umane

7.4.2.7 Bilanțul termic la nivelul conturului termodinamic al unei incinte încălzite direct – zona principală

7.4.2.8 Numărul corectat de grade – zile și durata sezonului de încălzire – zona principală a clădirii

7.4.2.9 Valorile „ha” la nivel de clădire

7.4.2.10 Rezistențe termice corectate

7.4.3. Parametrii termodinamici ai spațiilor neîncălzite sau aflate la temperaturi sensibil diferite de cea a  zonei principale

7.4.3.1. Rosturi închise/deschise

7.4.3.2. Spații interioare ale clădirii (pod, casa scărilor, subsol etc)

7.4.3.2.1. Transferul monofazic de căldură prin sol

7.4.3.3. Fluxul termic cedat de echipamentele din instalații

7.4.3.3.1. Fluidul termic cedat de corpurile de încălzire amplasate în zonele secundare – cantitatea de căldură

7.4.3.3.2. Cantitatea de căldură transmisă de conducte

7.4.3.3.3. Cantitatea de căldură transmisă de mantaua boilerului amplasat în subsol

7.4.4. Consumul anual de căldură pentru încălzirea spațiilor – încălzire continuă

7.4.4.1 Randamente ale furnizării căldurii

7.4.4.2 Consum și consum specific de căldură

7.4.4.3 Caracteristica de reglare a furnizării căldurii într-o clădire existentă

7.4.4.3.1 Scopul activității de reglare a furnizării căldurii pentru încălzirea continuă a unei clădiri

7.4.4.3.2 Definirea funcției de reglare

7.4.5. Încălzirea intermitentă a clădirilor existente – consum de căldură

7.4.6. Principiul metodologic

7.5. Auditul energetic

7.5.1. Domeniul de aplicare

7.5.2. Evaluarea performanțelor energetice ale clădirilor

7.5.2.1 Investigarea preliminară a clădirilor

7.5.2.1.1 Analiza cărții tehnice a clădirii, respectiv a documentației care a stat la baza execuției clădirii

7.5.2.1.2 Analiza elementelor caracteristice privind amplasarea clădirii în mediul construit

7.5.2.1.3 Evaluarea stării actuale a clădirii

7.5.2.1.4 Prelevarea de probe fizice în vederea:

7.5.2.2 Determinarea performanțelor energetice și a consumului anual de energie al clădirii pentru încălzirea spațiilor

7.5.2.3 Concluzii asupra evaluării

7.5.3. Indicatori economici

7.5.3.1 Valoarea netă actualizată

7.5.3.2 Durata de recuperare a investiției suplimentare

7.5..3.3 Costul unității de energie

7.5.3.3.1 Costul specific al cantității de energie economisită

7.5.3.3.2 Costul specific al căldurii consumate

7.5.4. Elaborarea Raportului de Audit Energetic

7.6. Certificatul de performanță energetică a clădirii

7.6.1. Certificatul de performanță energetică a clădirilor (C.P.E.)

7.6.1.1 Etape necesare

7.6.1.2 Documente necesare

7.6.1.3 Condiții de acordare

7.6.1.4 Date privind evaluarea P.E.C. – fila 1 (față)

7.6.1.5 Date privind evaluarea P.E.C. – Anexa I

7.6.2. Metodologia de notare

8. SISTEME DE INCALZIRE PENTRU UNELE CATEGORII DE CLADIRI

8.1. Clădiri de locuit

8.1.1. Locuințe unifamiliale

8.1.1.1 Încălzirea locală cu sobe

8.1.1.2 Încălzirea locală cu aparate speciale

8.1.1.3 Încălzirea individuală centralizată

8.1.1.3.1 Încălzirea cu apă caldă

8.1.1.3.2 Încălzirea cu aer cald

8.1.2. Locuințe multifamiliale

8.1.2.1 Încălzirea de apartament

8.1.2.2 Încălzirea centrală cu distribuție pe apartament

8.1.2.3 Sursa termică

8.2. Săli de spectacole

8.2.1. Sisteme de încălzire

8.2.2. Date de calcul

8.3. Clădiri cu caracter special

8.3.1. Incălzirea bisericilor

8.3.2. Incălzirea muzeelor

8.4. Clădiri comerciale, bănci și construcții similare

8.5. Spitale

8.5.1. Microclimatul în spitale

8.5.2. Sisteme de încălzire

8.5.3. Sursă termică

8.5.4. Consumuri de energie termică

8.6. Săli de sport

8.6.1. Săli de sport comune

8.6.2. Piscine

8.7. Clădiri industriale

9. EXPLOATAREA SI INTRETINEREA INSTALATIILOR DE INCALZIRE

9.1. Reglementări privind exploatarea și întreținerea instalațiilor de încălzire

9.2. Punerea în funcțiune a instalațiilor

9.3. Recepția lucrărilor

9.3.1. Recepția la terminarea lucrărilor

9.3.2. Recepția finală

9.4. Cartea tehnică a construcției

9.4.1. Documentele privind proiectarea, execuția și recepția

9.4.2. Documentele privind exploatarea, întreținerea și repararea

9.5. Exploatarea instalațiilor de încălzire

9.5.1. Prevederi generale

9.5.2. Reglarea instalațiilor

9.5.3. Regimul chimic al agenților termici

9.5.4. Protecția, siguranța și igiena muncii

9.5.5. Prevenirea și stingerea incendiilor

9.6. Exploatarea centralelor termice

9.7. Exploatarea rețelelor termice de distribuție exterioare

9.8. Exploatarea instalațiilor interioare

9.9. Intreținerea și reviziile instalațiilor de încălzire

II ALIMENTAREA CU CALDURA

10. CARACTERISTICILE GENERALE ALE ALIMENTARII CU CALDURA

10.1. Structura necesarului de căldură în ansamblurile urbane și industriale

10.1.1. Clădirile alimentate cu căldură

10.1.2. Necesarul de căldură

10.1.2.1 Necesarul de căldură pentru încălzirea clădirilor

10.1.2.1.1 Metode de calcul al necesarului orar de căldură

10.1.2.1.2 Variația necesarului de căldură pentru încălzirea clădirilor

10.1.2.1.3 Necesarul anual de căldură pentru încălzire

10.1.2.2 Necesarul de căldură pentru ventilare și climatizare

10.1.2.2.1 Calculul necesarului orar maxim de căldură

10.1.2.2.2 Variația necesarului orar de căldură pentru ventilare și climatizare

10.1.2.3 Necesarul de căldură pentru prepararea apei calde de consum

10.1.2.3.1 Calculul necesarului maxim (mediu) orar de căldură pentru prepararea apei calde de consum

10.1.2.3.2 Variația necesarului de căldură pentru prepararea apei calde de consum

10.1.2.4 Necesarul de căldură tehnologic

10.1.2.5 Necesarul de căldură în alimentarea ansamblurilor urbane

10.1.2.5.1 Necesarul de căldură urban

10.1.2.5.2 Curba clasată a necesarului de căldură urban

10.2. Eficiența soluțiilor de alimentare cu căldură

10.2.1. Criteriul cheltuielilor de calcul

10.2.2. Criteriul cheltuielilor totale actualizate

10.2.3. Criteriul duratei de recuperare

10.3. Structura externă a sistemelor de alimentare centralizată cu căldură

10.3.1. Surse de energie

10.3.2. Agentul termic

10.3.3. Rețele de transport și distribuție

10.3.4. Racordarea consumatorilor

10.4. Surse de energie

10.4.1. Criterii privind alegerea surselor de energie

10.4.2. Clasificarea centralelor

10.4.3. Economia de combustibil realizată prin termoficare

10.4.4. Scheme de centrale de termoficare echipate cu turbine de abur

10.4.5. Centrale cu turbine de gaz (ITG)

10.4.5.1 ITG în circuit deschis

10.4.5.2 ITG în circuit închis

10.4.6. Centrale cu ciclu mixt abur-gaze

10.4.7. Centrale cu motoare Diesel

10.4.8. Centrale termice

10.4.8.1 Centrale termice de apă fierbinte

10.4.8.2 Centrale termice de abur de medie presiune

10.4.9. Sarcina termică a centralelor de termoficare urbană

10.4.10. Sarcina termică a centralelor de termoficare industrială

11. RETELE TERMICE DE TRANSPORT SI DISTRIBUTIE

11.1. Elemente privind construcția rețelelor termice

11.1.1. Criterii privind construcția rețelelor termice

11.1.2. Amplasarea subterană în canale

11.1.2.1 Canale circulabile

11.1.2.2 Canale semicirculabile

11.1.2.3 Canale necirculabile

11.1.3. Amplasarea subterană fără canal

11.1.4. Amplasarea aeriană

11.1.5. Tevi, elemente de legătură

11.1.6. Reazeme mobile

11.1.7. Reazeme fixe

11.1.8. Compensatoare de dilatare

11.1.8.1 Compensatoare curbate în formă de „U“

11.1.8.2 Compensatoare cu presgarnitură

11.1.8.3 Compensatoare natural elastice

11.1.8.4 Compensatoare lenticulare (cu burduf)

11.2. Calculul hidraulic al rețelelor termice

11.2.1. Calculul hidraulic al rețelelor de apă fierbinte

– Exemplu de calcul

11.2.2. Graficul piezometric al rețelelor de apă fierbinte

11.2.3. Graficul piezometric al rețelelor de condensat aferente rețelelor de abur de presiune medie

11.2.4. Calculul hidraulic al rețelelor de abur de presiune medie

– Exemplu de calcul

11.3. Calculul termic al rețelelor termice

11.3.1. Calculul pierderilor de căldură

11.3.1.1 Pierderi de căldură datorate scăpărilor de fluid prin zonele neetanșe ale sistemului

11.3.1.2 Pierderi de căldură prin transfer termic în mediul înconjurător

– Exemple de calcul

11.3.2. Calculul căderii de temperatură

11.3.3. Verificarea temperaturii la suprafața exterioară a izolației termice

11.3.4. Calculul grosimii optime a stratului de izolație termică

11.4. Calculul mecanic al rețelelor termice

11.4.1. Considerații privind calculul mecanic

11.4.2. Calculul grosimii pereților conductelor

– Exemplu de calcul

11.4.3. Calculul distanței între reazemele mobile și fixe

– Exemplu de calcul

11.4.4. Calculul configurațiilor natural elastice

11.4.4.1 Calculul unei configurații natural elastice în formă de „L“

11.4.4.2 Calculul unei configurații natural elastice în formă de „Z“

11.4.5. Calculul compensatoarelor curbate în formă de „U“

– Exemplu de calcul

11.4.6. Calculul compensatoarelor lenticulare (cu burduf)

– Exemplu de calcul

11.4.7. Calculul forțelor în reazemele fixe

11.4.7.1 Forțe de frecare din reazemele mobile

11.4.7.2 Forțe de reacțiune elastică din compensatoarele elastice sau lenticulare

11.4.7.3 Forțe de frecare în compensatoarele axiale cu presgarnitură

11.4.7.4 Forța de presiune interioară

11.4.8. Verificarea rezistenței țevilor în secțiunea cu solicitare maximă

11.4.9. Calculul mecanic în ipoteza utilizării conductelor preizolate

11.4.9.1 Elemente generale de proiectare

11.4.9.2 Configurații elastice

11.4.9.3 Calculul deformațiilor termice (generate de variațiile de temperatură)

11.5. Executarea rețelelor termice

11.5.1. Probleme generale

11.5.2. Executarea rețelelor termice amplasate subteran, în canal

11.5.3. Executarea rețelelor termice amplasate direct în sol, utilizând țevi preizolate cu spumă de poliuretan

12. REGLAREA FURNIZARII CALDURII

12.1. Principii

12.2. Construcțiile în procesul de încălzire

12.3. Soluții de reglare

12.4. Calculul graficelor de reglare

12.4.1. Racordarea directă

12.4.2. Racordarea directă, cu amestec

12.4.3. Racordarea indirectă

12.5. Influența vitezei v~ntului asupra parametrilor de furnizare a căldurii pentru încălzire

13. INSTALATII DE TRANSFORMARE A PARAMETRILOR

13.1. Stațiile de transformare

13.2. Soluții privind racordarea consumatorilor la rețelele de apă fierbinte (apă caldă)

13.2.1. Racordarea instalațiilor aferente clădirilor industriale

13.2.1.1 PUNCT TERMIC de hală cu racordare directă simplă

13.2.2. Racordarea instalațiilor aferente clădirilor civile

13.2.2.1 Criterii privind racordarea instalațiilor la rețelele de apă fierbinte (apă caldă)

13.2.2.2 Racordarea directă cu amestec prin pompe a instalațiilor de încălzire și prepararea apei calde de consum într-o treaptă, în paralel cu sistemul de încălzire

13.2.2.3 Racordarea directă cu amestec prin pompe a instalațiilor de încălzire și prepararea apei calde de consum într-o treaptă, în serie cu sistemul de încălzire, cu injecție și acumulare

13.2.2.4 Racordarea indirectă a instalațiilor de încălzire și preparare a apei calde de consum în două trepte serie-paralel

13.2.2.5 Racordarea indirectă a instalațiilor de încălzire și preparare a apei calde de consum în două trepte – serie

13.2.2.6 Substații de ansamblu urban și puncte termice la consumatori

13.3. Soluții privind racordarea consumatorilor la rețelele de abur de presiune medie

13.4. Proiectarea instalațiilor de racordare a consumatorilor la rețelele termice

13.4.1. Măsuri privind proiectarea

13.4.2. Etapele elaborării proiectului

13.4.3. Alegerea schimbătoarelor de căldură pentru încălzire

13.4.4. Alegerea schimbătoarelor de căldură pentru prepararea apei calde de consum

13.4.4.1 Sarcina termică

13.4.4.2 Temperaturile agentului termic primar

13.4.4.3 Debitul de agent termic primar

13.4.5. Alegerea pompelor

13.4.6. Alegerea robinetelor de reglare în cazul apei ca agent termic

13.4.6.1 Alegerea caracteristicii intrinseci a robinetului și a autorității de reglare

13.4.6.2 Stabilirea coeficientului specific de debit și a robinetului de reglare

13.4.6.3 Verificarea producerii cavitației în robinetele de reglare

13.4.6.4 Stabilirea pierderii de sarcină în robinetul de reglare manual Rm din schemele PT

13.4.7. Caracteristicile pompelor de adaos

13.4.8. Instalația de expansiune-asigurare

13.5. Echipamente și materiale pentru puncte termice

Pentru comenzi va rugam sa completati formularul on-line:

www.artecno.ro/manual

Livrare imediata din stoc.

Pentru informatii suplimentare:

tel./fax: 021.2524840, 021.2527428.

Share