CNRI amână cursul postuniversitar de “SPECIALIST în ILUMINAT” pentru iunie 2020

 Va anuntam amânarea sesiunii de primavara pentru cursul postuniversitar al CNRI de “SPECIALIST în ILUMINAT”, pentru iunie 2020, Bucuresti. Perioada poate fi modificata si urmeaza a fi confirmata.

Cursul se va desfăşura in doua părţi, plus un segment optional. Prima parte (programata in saptamana patru (w4) iunie 2020 sau saptamana unu (w1) iulie 2020) contine notiuni de baza din iluminat, marimi fotometrice, relatia lumina-vedere, surse de lumina, aparate si tehnologii de iluminat, sisteme de iluminat interior, sisteme de iluminat exterior, iluminat de siguranta, legislatie, normative si standarde, evaluarea eficientei energetice, abordare arhitecturala, design.

A doua parte (programata in sapamana trei (w3) iunie  2020) debutează cu susţinerea unor simulari si teste, si continuă cu aprofundarea aspectelor practice, iluminat special, intretinerea sistemelor de iluminat, lumina si sanatate, reciclarea materialelor de iluminat, organizarea licitatiilor pentru sisteme de iluminat, introducere in calculul automat al sistemelor de iluminat (cu programul Dialux).

Segmentul optional (w3/4 iunie  2020) cuprinde 3 zile de cursuri practice de utilizare a programelor de calcul in iluminat (Dialux, Relux) si masurari luminotehnice, integrate intr-un sistem de teme avansate.

Programul zilnic este 8+1 ore, curs plus pauza centrala de masa si doua pauze de dimensiuni mai mici in centrul sesiunilor zilnice de dimineata si respectv dupa amiaza. Durata totala cuprinde doua saptamani distantate intre ele de o alta saptamana la dispozitia cursantului sau fimei.

Flexibilitatea si impartirea cursurilor sunt necesare si se vor face face pentru a nu perturba activitatea de baza a cursantilor, dar si pentru a lasa timpul necesar aprofundarii si sedimentarii cunostintelor, precum si pentru consultatii privind intocmirea Lucrarii de Finalizare a Cursurilor.

Programul si datele finale vor fi stabilite in urma dialogului cu partenerii CNRI si cursantii.

Orele se desfăşoara la sediul  CNRI de la Facultatea de Inginerie a Instalaţiilor din cadrul U.T.C.B. din Bucuresti, Bd. Pache Protopopescu nr. 66, la etajul 3 in cadrul Centrului de Aplicatii pentru Sisteme de Iluminat.

Pentru inscrierea candidatilor este necesara completarea fisei de inscriere din atasament (doar pentru persoanele nu au completat deja fisa) si trimiterea acesteia pe adresa de email cnri@cnri.ro, impreuna cu o copie a C.I. si a diplomei de licenta a studiilor. Toate documentele se trimit scanate.

Taxa generala este situata in intervalul de 1500-2000 RON pentru fiecare candidat si acopera cele doua parti de baza, examenul si licenta, in functie de profilul firmei. Exceptie fac membrii CNRI sau angajatii societatilor afiliate CNRI pentru care beneficiaza de tarife personalizate   Asemanator, primariile si societatile asociate primariilor beneficiaza de tarife personalizate. Taxa pentru segmental optional este de 500-1000 RON pentru fiecare candidat si este diferentiata pe criteriile deja precizate.

Inscrierea se poate realiza pana in ziua inceperii cursurilor. Deoarece numarul de cursanti intr-o serie este limitat din motive de buna desfasurare a cursurilor, este necesara inscrierea din timp, locurile ocupandu-se in ordinea inscrierilor.

La incheierea primelor doua parti (si/sau a segmentului optional), toti participantii primesc o diploma eliberata de Comitetul National Roman de Iluminat care atesta terminarea cursurilor.

Cu aceasta diploma si cu Lucrarea de Finalizare a cursurilor, cursantul se poate prezenta fara nici o alta taxa la examenul de “specialist in iluminat”.

Examenele se desfasoara la cca. 30 de zile de la data inceperii cursurilor, luand in considerare si timpul necesar pentru pregatirea lucrarii scrise de catre fiecare candidat, lucrare care este sustinuta in fata comisiei de examinare formata din reprezentanti CNRI si ANC (Autoritatea Nationala pentru Calificari).

Titulatura ‘SPECIALIST în ILUMINAT’ este omologata si inscrisa in Nomenclatorul C.O.R. (Clasificarea Ocupatiilor din România), cod 214237, la grupa de baza 2142, cu realizarea Standardului ocupational pentru “Specialist in Iluminat”.

Diplomele sunt recunoscute de Ministerul Muncii si Ministerul Educatiei.

Absolventul unui curs se poate prezenta la orice sesiune de examinare (in principiu sunt cel putin doua pe an) organizata dupa data terminarii cursului, fara nici o plata suplimentara.

Urmariti si anunturile de pe website-ul www.cnri.ro  (pentru programa, detalii si alte informatii).

Alte informatii la telefon 0722889856 sau 0745361812.

Tematica de referinta cursuri  

 1. Prezentare  completa  CNRI
 2. Lumina,  Iluminat,  Luminotehnica, Proiectare
 3. Bazele Fotometriei.
 4. Surse ,  Aparate,  Aparataj – Caracterizari si Specificatii.
 5. Introducere in tehnologia LED.
 6. Iluminat Natural si Artificial
 7. Proiectarea Iluminatului – Teorie si cazuri reale
 8. Proiectare Asistata IT – Dialux Software in detaliu
 9. Iluminat General si Special
 10. Iluminat Interior si Exterior
 11.  Iluminat de urgenta si securitate
 12.  Iluminat Stradal
 13.  Iluminatul si Arhitectura
 14.  Ingineria Aparatelor de Control si Management
 15.  Standarde, Norme si Legislatie  – Prezentari  si  Aplicatii
 16.  Eficienta Energetica – Teorie si Practica
 17.  Studiu Solutie si Fundamentare pe obiectiv real
 18.  Audit in Iluminat
 19.  Vedere si Culoare
 20.  Poluare Luminoasa
 21.  Lumina, Sanatatea si Viata
 22. Management deseuri
 23. Masuratori si masurari fotometrice.
 24. Iluminat:  legislatie si documentaristica.
 25. LFS si alte teme

Nota: programa poate fi modificata in raport cu optiunile cursantilor si strategia de curs.

Departament  Adminstrativ  CNRI- Constantin Ion

Dir Div 6, CNRI , 0722889856; 0745361812

constantin.ion@cnri.ro

Share