Calitatea energiei electrice

Calitatea energiei electrice

Laurențiu RĂDULESCU. ALFA ENERG SRL

Calitatea energiei electrice a devenit în ultimul timp o preocupare majoră, mai ales în cazul particular al consumatorilor casnici, deoarece buna funcționare a echipamentelor electrice și electronice conectate la rețeaua electrică depinde în mare măsură de calitatea energiei electrice furnizate acestora.

Aceasta poate fi definită în multe moduri, fiecare individ având propria sa percepție asupra acestei noțiuni, motiv pentru care a fost nevoie de definirea clară și concisă a noțiunii de calitate a energiei electrice și de standardizarea parametrilor care intervin în definirea acestei noțiuni. Tensiunea stabilă, forma de undă nedistorsionată (lipsa armonicilor), abateri minime de la frecvența nominală, sunt doar câteva dintre caracteristicile pe care trebuie să le aibă un sistem electric de calitate.

Problema calității energiei în alimentarea consumatorilor este în prezent deosebit de actuală, având în vedere diversitatea tipurilor de instalații și riscurile induse – în fiecare caz în parte – de abaterile de la regimul normal de funcționare.

Pentru a veni în întâmpinarea consumatorilor în vederea rezolvării problemelor legate de calitatea energie electrice firma noastra, ALFA ENERG, propune o gamă largă de analizoare pentru calitatea energiei electrice.

Analizorul UMG 512 este adecvat în special pentru monitorizarea indicatorilor de calitate a energiei electrice conform standardelor EN50160, IEEE 519, 61000-2-4, ITIC/CBEMA. Toți parametrii sunt înregistrați și analizați, iar pe baza acestora softul dedicat al aparatului este capabil să întocmească rapoarte de calitate în conformitate cu standardele în discuție.

Standardul 61000-4-30 este îndeplinit de aparatele care fac parte din CLASA A, acestea fiind dintre cele mai inovative, compacte și competitive de pe piață.

Cu ajutorul interfețelor de comunicație TCP/IP, Modbus RS485 și Profibus analizorul poate fi integrat cu ușurință într-un sistem SCADA, BMS, HMI sau poate fi gestionat prin intermediul softului dedicat GridVis. Propria pagina de Internet a aparatului vă oferă posibilitatea vizualizării datelor în timp real, folosind serverul web integrat. Prezentarea datelor online și analiza datelor istorice este de asemenea un beneficiu pentru găsirea cauzei problemelor rețelei.

Ușor de instalat și folosit, aparatul poate reduce costurile prin evaluarea rețelei electrice, astfel încât orice abatere sau eveniment nedorit poate fi remediat din timp, fără a se ajunge la defectări ale instalației sau echipamentelor. Analizorul are funcții multiple de măsurare, cum ar fi flicker, întreruperi de scurtă durată, fenomene tranzitorii, armonici până la armonica de ordin 63, interarmonici, curentul rezidual, curenți de pornire și evenimente care afectează calitatea energiei electrice. UMG 512 poate fi utilizat în aplicații de analiză a defectelor din partea consumatorului și ca măsură preventivă pentru perturbațiile în rețea, astfel încât se pot evita întreruperile neașteptate ale rețelelor electrice, care pot duce la pierderi de producție, acestea aducând costuri suplimentare.

Display-ul color cu o matrice activă (5,7”) permite prezentarea valorilor măsurate în formă numerică, bară de diagrame sau ca linie grafică.

O problemă din ce în ce mai des întâlnită este curentul rezidual. Aparatul nostru oferă două intrări pentru măsurarea acestui curent, care pot detecta și evalua orice creștere a curentului rezidual.

Soft-ul aparatului dispune de un limbaj de programare grafic numit Jasic, care poate extinde funcționalitatea aparatului, adaugând funcții personalizate precum: alarmarea prin email sau activarea unei ieșiri digitale atunci când unul din parametrii analizați depășește un prag limită impus.

În cazul în care vă interesează o imagine clară asupra modului în care aveți posibilitatea de a reduce costurile energiei electrice în compania dumneavoastră, vă invităm să consultați oferta noastră de aparate destinate acestui domeniu.

Pentru detalii accesați www.alfaenerg.ro.

Share