BARTEC prezinta : Siguranță în zonele cu potențial exploziv

 

 

 

 

 

Pentru al patrulea an consecutiv
BARTEC Safety Engineering a prezentat
vizitatorilor târgului IEAS 2017 cea mai
complexă gamă de echipamente pentru
zone cu risc de ex plo zie, unele dintre
acestea oferind posibilitatea de a fi testate
(Bartec POLARIS Panel PC, tableta Bartec
Pixavi Agile X, telefonul Bartec Pixavi
Impact X Intrinsically Safe Smartphone,
BARTEC MC 92 – cel mai robust computer
mobil din piață) de către toți vizitatorii
standului BARTEC.
Produsele furnizate beneficiază și de o
gamă de servicii conexe, precum: audit
de conformitate, analiza proceselor, pro –
iectare, programare, asistență la montaj,
punere în funcțiune și mentenanta, asigu –
rate de ingineri experimentați.
Analizoare øi tehnologii de
mæsurare
Când este necesar transportul și dis –
tribuția substanțelor periculoase – precum
combustibili, petrol, gaze liche fiate, alcool
sau chimicale – o calibrare extrem de
precisă și o implementare foarte
riguroasă a regulilor de siguranță este
absolut necesară.
• Analizoare și sisteme de analiză
• Măsurarea umiditații din gaze
• Măsurarea vibrațiilor
• Măsurarea temperaturii, fără contact
• Măsurarea și achiziția de date a lichi –
delor periculoase
• Măsurarea și achiziția de date pentru
industria de lapte.

Automatizari, comunicatii mobile si sisteme de alarmare
Pentru a crește productivitatea și,
astfel, eficiența economică într-un mod
durabil sunt necesare soluții ino vatoare
de automatizare a echipa men telor și a
instalațiilor industriale. BARTEC susține
atingerea rezulta telor optime prin tehno –
logia de ultimă gene rație oferită. Unitatile
de tip Panel-PC și versiu nile mobile ale
seriei POLARIS sunt potrivite perfect
pentru controlul sis temelor com plexe
precum liniile de producție din domeniul
chimic sau farmaceutic. Informația poate
fi transmisă foarte ușor cu ajutorul inter –
feței LAN wireless integrată.
Cu seria inovativă POLARIS, con fortul
familiar utilizării unui PC este acum dispo –
nibil și în zonele periculoase.

Tehnologii de încalzire electrica
BARTEC dezvoltă și produce sisteme
inovative de încălzire pentru protecție la
îngheț, menținerea temperaturii sau încăl –
zirea instalațiilor. Elementul central al sis –
temului de încălzire electrică este cablul
de încălzire (însoțitorul electric). Căldura
furnizată prin intermediul acestuia ține
conductele sau suprafețele la o tempera –
tură constantă și parțial compensează
temperaturile ambientale diferite. Tehno –
logia de conectare inovatoare și echipa –
men tele de control foarte precise com –
pletează gama de produse de încălzire.
Cablurile de încălzire BARTEC sunt
folosite la bordul celui mai mare avion de
pasageri din lume – Airbus 380 – asigurând
siguranța pasagerilor, a echipamentelor și
a mediului.

Aparate electrice de conexiuni si motoare
Procesele complexe în industria
chimică, farmaceutică, petrol și gaze
necesită din ce în ce mai mult soluții
automatizate și sigure pentru alimentare,
control și monitorizare. BARTEC este un
expert pentru soluții flexibile și sigure,
ușor de întreținut în zone periculoase sau
sigure. Noua abordare pentru soluții si –
gure este cabinetul presurizat Ex p. Co –
mu tatoarele și componentele de control
non-Ex pot fi utilizate în siguranță în medii
periculoase. Comutatoarele și componen –
tele de comandă de uz general dar și sis –
temele automate și de măsurare pot fi
folo site în siguranță și în zone peri cu –
loase. Panourile presurizate EEx p devin o
soluție convingătoare în privința flexibili –
tății și eficienței economice.
Echipamente de comanda si control
Operatorii de instalații complexe, dar și
integratorii de sisteme OEM au încredere
în soluțiile pentru medii cu risc de explozie
Ex, furnizate de BARTEC. Un sistem foarte
reușit și flexibil este seria de echipamente
de control și afișaj – ComEx. Incintele sunt
construite din poliester sau oțel inoxi dabil
de cea mai bună calitate, fiind concepute
să reziste cu succes șocu rilor sau vibratiilor
agresive. Acestea pot fi echipate cu mare
varietate de unități inovatoare de comu –
tație, con trol și afișare.
Certificările locale și internaționale
permit numeroase posibilități de apli care
la nivel global.
BARTEC Safety Engineering SRL repre zintă în România grupul german
BARTEC GmbH.
www.bartec-safety.ro

Share