Administrația Fondului pentru Mediu a prelungit înscrierea instalatorilor până pe 29 martie

COMUNICAT DE PRESĂ AFM

Administrația Fondului pentru Mediu a prelungit sesiunea de înscriere în
vederea validării instalatorilor în cadrul Programului privind instalarea sistemelor
de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii
necesarului de consum și livrării surplusului în rețeaua națională până la data de 29 
martie 2019.
Înscrierea persoanelor fizice în cadrul programului se va face la unul dintre
instalatorii validaţi care au încheiat contract de participare cu AFM, după încheierea
etapei de validare a instalatorilor și publicarea listei acestora pe site-ul instituției,
numai în interiorul sesiunii de înscriere organizate pentru persoanele fizice și în
limita bugetului aprobat.
Toate informațiile privind desfășurarea acestui program se publică pe site-ul
www.afm.ro, la secțiunea Programe de finanțare – Sisteme fotovoltaice.

Biroul Comunicare
Administrația Fondului pentru Mediu

 

 

 

Share