SMART CITIES  și  provocările orașelor moderne

Mâine se desfășoară în București la Crowne Plazza, ediția a 4-a a Conferinței anuale Smart Cities of România, eveniment care va  evalua la zi situația orașelor inteligente din România. Participanții vor avea astfel ocazia să afle date despre proiectele de Smart Cities care se derulează în România dar și despre multe alte aspecte ce țin de orașele moderne. Motivele evoluției spre orașul  inteligent  sunt numeroase dar țin în principal de avantajele pe care le oferă un management bazat pe IT&C pentru amplele și complexele probleme ale comunităților urbane. Orașele moderne se confruntă cu probleme de infrastructură, transport public, trafic, aglomerație, utilități (furnizare de apă, de energie electrică, de gaz) , poluare și mediu, sănătate, securitate, iluminat stradal,  și acestea sunt numai o parte dintr-o lungă listă . Fără o gestiune inteligentă și optimă viitorul sectorului urban este greu de întrevăzut.

Situația  sectorului  urban  arată că:

-80% din populația lumii va trăi în orașe până în anul 2050

-orașele ocupă 2% din suprafața Terrei în prezent

-orașele consumă 60% din energia produsă în prezent

-orașele sunt responsabile de 70% din emisiile de gaze cuefect de seră

Cum se definesc Smart Cities ?

Un punct de plecare pentru conceptul de Smart Cities îl constituie standardele ISO. Ele oferă orașelor un cadru general pentru definirea  orașului inteligent și cum se poate obține aceste statut. Astfel, ISO 37101 stabilește cerințele de bază pentru dezvoltarea durabilă în comunități și ajută orașele să-și determine obiectivele de dezvoltare durabilă și să pună în aplicare o strategie pentru a le atinge. Direct îndreptată spre managerii orașului, acest standard de management al sistemului acoperă tot ceea ce un oraș trebuie să facă pentru a deveni mai inteligent, cum ar fi utilizarea responsabilă a resurselor, gestionarea mediului, sănătate și bunăstare, guvernare, mobilitate și multe altele. ISO 37101 este susținut de un număr de standarde diferite în domenii precum terminologia și indicatorii-cheie pentru măsurarea performanțelor serviciilor de oraș, care oferă orientări specifice pentru elaborarea de strategii și implementarea acestora.

Acestea includ:

  • ISO 37100, Orașe și comunități durabile – Vocabular
  • ISO 37120, Dezvoltarea durabilă în comunități – Indicatori pentru oraș serviciilor și calității vieții
  • ISO 26000, Ghid privind responsabilitatea socială

Standardul ISO 37120

ISO (International Organisation for Standardization) a definit standardul ISO 37120, cu un număr de 100 de indicatori pentru evaluarea orașelor, din punctele de vedere ale serviciilor și calității vieții. Un număr de 11 astfel de indicatori se referă la siguranță și securitate astfel incluzând: securitatea, siguranța la foc, gestiunea situațiilor de criză, securitatea infrastructurilor critice (ce țin de apă, energie, transport). În prezent standardul este în curs de revizuire și vor fi introduși mai mulți indicatori de securitate și siguranță, de exemplu ce țin de acoperirea cu sisteme de supraveghere video (CCTV) a zonelor de transport urban și a infrastructurilor critice.

Iată de ce ISO 37120 este singurul standard cu indicatori (KPI) adecvați pentru măsurarea gradului de securitate și siguranță în orașe, pe bază comparativă. Aproximativ 250 de orașe din 80 de țări sunt membre în ”World Council on City Data” (http: //open.datacities.org/) și folosesc  acest standard pentru a raporta valori precum numărul de decese cauzate de incendii la 100 000 de locuitori și timpul de răspuns al poliției și pompierilor după apelul inițial. Acest lucru face posibil să se indice în mod transparent și verificabil cât de sigur este cu adevărat un oraș.

Faptul că ISO 37120 include diferiți indicatori de siguranță și securitate nu este un accident. Specialiștii EURALARM în sisteme de siguranță și securitate, organism la care este afiliată ARTS(Asociația Română pentru Tehnică de Securitate) , au contribuit activ la dezvoltarea standardului, în grupuri de lucru pe această temă. Aceasta a condus semnificativ la dezvoltarea măsurabilității și clasificării siguranței și securității.

În acest timp, TC 268-ISO planifică mai multe standarde din familia 371xxISO. Unul dintre ele este adaptat în mod special cerințelor orașelor occidentale avansate, care doresc să devină ”smart”. De exemplu, comparativ cu forma de bază a ISO 37120, acesta include un indicator pentru ”numărul de clădiri publice cu sisteme de siguranță la foc sau securitate legate la centrul de monitorizare al forțelor de intervenție”. Un alt standard se va concentra pe imaginea de ansamblu privind reziliența-consolidarea infrastructurii și rezistența acesteia, capacitatea de adaptare organizațională, numărul de  instruiri pentru situații de urgență și exerciții anuale, numărul de angajați ai autorităților dedicați planificării și strategiei privind reziliența etc.

ISO dezvoltă  și standarde specifice pentru nevoile specifice ale orașului, care acoperă o serie de probleme importante pentru orașe.Există standarde specifice pentru:

Energie
Asigurarea necesarului în creștere  permanentă de energie a populației într-un mod durabil este un punct cheie de durere pentru orașe. Standardele internaţionale pot juca un rol vital în
proiectarea și implementarea de proiecte de eficiență energetică,  strategii adecvate care  să monitorizeze performanța acestora.
ISO are peste 200 de standarde legate direct de eficiența energetică și de sursele regenerabile de energie. ISO 17742, Standard de eficiență energetică și economică și calculul pentru țări, regiuni și orașe, oferă indicatori bazați și măsurați metode de calculare a energiei economii, luând în considerare utilizarea finală în sectoare precum  gospodării, industrie, servicii, agricultură și transport.
Alte standarde relevante sunt ISO 50001, un instrument strategic care ajută organismele din energie  să dezvolte  un sistem de management mai eficient pentru utilizarea energiei și ISO 50006, care oferă îndrumări cu privire la modul de stabilire, utilizarea și menținerea performanței energetice prin indicatori  (EnPI) și energie (EnB) ca parte a procesului de măsurare a performanței energetice.

Mobilitatea urbană

Menținerea persoanelor în mișcare în condiții de siguranță și eficiență, reducând în același timp poluarea este un obiectiv major pentru managerii orașului. Standardele ISO joacă un rol important în dezvoltarea de noi tehnologii pentru un transport rutier curat și efficient și care să asigure cea mai bună utilizare posibilă a rețelelor de transport  pe care le avem. De exemplu, avem standarde despre sisteme inteligente de transport, hibride și vehicule electrice, siguranța funcțională a vehiculelor pe bază de hidrogen.

ISO 39001  tratează Siguranța circulației rutiere (RTS) și sistemele de management și specifică cerințele privind traficul rutier, sistemul de management al siguranței  dorit de organismele care interacționează cu sistemul de trafic rutier pentru a reduce decesele în traffic și vătămări grave legate de traficul rutier ca și accidente pe care le pot influența. În curs de elaborare se găsește ISO 39002, Bune practici pentru implementarea siguranței pe timpul deplasării la și de la locul de muncă.

Apă

Cum 40% din populația lumii trăiește în zone cu  probleme legate de asigurarea apei potabile, sau expuse la surse de apă poluate, ISO a dezvoltat standardul ISO 24510 ce include ISO 24511 (instalații de ape uzate) și ISO 24512 (instalații de apă potabilă). Există standarde pentru utilizarea apei provenite din furtuni(ISO 24516) sau pentru managementul de criză a apei (ISO 24518).

Orașe conectate

ISO/IEC 30182 abordează conceptul unui model de Smart City printr-un ghid de interoperabilitate  a datelor. Alte standarde relevante pentru sectorul comunicației de date sunt ISO/IEC 21972, ISO/IEC 27550 și ISO/IEC 27551.

Infrastructura

Sustenabilitatea, siguranța, fiabilitatea clădirilor și lucrărilor de inginerie civilă din orașe  sunt de asemenea esențiale pentru orașe în viitor iar ISO/TS 37151 tratează principiile și cerințele infrastructurii urbane (14 categorii) pentru a măsura performanța iar ISO/TS 37152 definește conceptul de rețea comună de dezvoltare și operare a unei infrastructuri de oraș inteligent.

Securitate și rezistența la accidente și dezastre

Seria ISO 22300 (ISO 22313, ISO 22327 și ISO 22395) abordează căile de urmat în caz de accidente și dezastre și cum se poate continua activitatea unui oraș inteligent ce s-a confruntat cu astfel de provocări.

 

 

 

Share