Siguranța instalațiilor electrice – monitorizarea și localizarea defectelor de izolație în rețelele electrice

De peste 60 de ani compania germană BENDER GMBH lucrează în cercetare, inovare și producție de dispozitive pentru detectarea în timp util a defectelor de izolație electrică astfel încât să crească gradul de SIGURANfiĂ ÎN ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICĂ.

În sectoarele în care întreruperea accidentală a alimentării cu energie electrică reprezintă un pericol atât pentru oameni cât și pentru mașini sau procesul tehnologic, este nevoie să avem informații complete despre starea izolației electrice.

Principiul de bază al companiei germane este: “Este mult mai ușor și mai ieftin să previi, decât să îndrepți consecințele unei întreruperi accidentale a alimentării cu energie electrică, întrerupere datorată apariției unui defect de izolație”.

BENDER, prin POP SERVICE ELECTRONIC HQ, reprezentant exclusiv pentru România, oferă soluții moderne de la cele mai simple la cele mai complexe procese de MONITORIZARE A REZISTENTEI DE IZOLAfiIE (sisteme IT)/CURENfiI REZIDUALI (sisteme TT) ȘI LOCALIZARE A DEFECTELOR, acoperind gama sistemelor de alimentare cu energie electrică.

Corespunzător monitorizării au fost dezvoltate două grupe mari de produse “dispozitive de monitorizare a izolației” A-ISOMETER, respectiv “dispozitive de monitorizare curenți reziduali” RCMx, la care se adaugă alte două, rezultând un nomenclator de peste 500 produse.

Pentru obținerea unei siguranțe în exploatare a instalațiilor electrice și pentru a evita întreruperile accidentale care, de obicei, sunt foarte costisitoare, este necesară depistarea din timp a defectelor de izolație. Din acest motiv, în sistemele de alimentare fără împământare (sisteme IT) este necesară supravegherea instalației ON-LINE.

A-ISOMETER® monitorizează și informează în timp util date despre starea sistemului. Localizarea și eliminarea rapidă a defectelor de izolație respectă în totalitate normele DIN VDE 0100-410 (VDE 0100 part 410:1997-01) și IEC 60364-4-41:2001. Sistemul EDS este un sistem modular, ideal pentru îndeplinirea acestor cerințe și se poate utiliza în diverse domenii.

pop service

Acestea se folosesc pentru monitorizarea circuitelor principale și de control (exemplu: în centrale electrice, spitale, controlul circulației, controlul traficului aerian, naval, feroviar, instalații industriale, industria hârtiei, industria petrolieră, industria gazelor naturale, industria minieră, industria construcțiilor de mașini precum și în multe alte sectoare).

Cu ajutoarelor dispozitivelor de cuplare AGH se pot monitoriza circuite cu tensiuni până la 12 kV.

Fiecare izometru utilizează 12 canale de măsură. Pot fi conectate prin interfața BMS 90 de evaluatoare, în felul acesta ajungându-se ca 1.080 canale de măsură (circuite) să poată fi monitorizate. Scanarea tuturor circuitelor se face într-un timp de maxim 180 milisecunde.

Dispozitivele RCM monitorizează curenții reziduali din instalațiile electrice, indică valoarea măsurată și emit un semnal de alarmă în momentul când curentul rezidual depășește un nivel predeterminat. Dispozitivele pot fi folosite pentru semnalizare și/sau comutare. Dispozitivele RCM sunt în concordanță cu standardele DIN EN 62020 (VDE 0663):1997-07 si IEC 62020 1998-08

Domenii de aplicare:

 • centre de procesare electronică a datelor;
 • birouri sau clădiri administrative;
 • spitale, cabinete medicale, bănci;
 • producerea și distribuirea curentului electric;
 • domeniul radio și TV;
 • sisteme de comunicații;
 • controlul traficului (semnalizare);
 • utilaje aflate în proces continuu de producție;
 • aeroporturi;
 • instalații industriale;
 • siguranța în exploatare a sistemelor în centrale electrice precum și în multe alte domenii.

Releele de curenți reziduali împreună cu dispozitivele de evaluare pot monitoriza până la 1080 circuite.

pop service

Soluții tehnice – echipamente și aparate pentru utilizarea în siguranță a instalațiilor electrice pentru locații cu destinație medicală

 • spitale, clinici particulare, cabinete medicale;
 • centre de îngrijire medicală;
 • cabinete speciale de medicina muncii;

în concordanță cu standardul european IEC 60364-7-710:2002-11.

BENDER a dezvoltat soluții speciale pentru locațiile cu destinație medicală conform standardului I7, IEC 60364-7-710, DIN VDE 0100-710: 2002-11 par. 710.537.6.1 „Siguranța distribuției principale a surselor de alimentare” și par. 710.537.6.2 „Tablouri principale de distribuție” – soluții adoptate de spitale din întrega lume.

POP SERVICE ELECTRONIC HQ

Reprezentant exclusiv BENDER pentru România

Calea Severinului, Bl. 317 ab, Craiova, 200233

E-mail: bender@popservice.ro; www.bender.ro

Articolul integral il puteți citi in ediția tipărită a revistei ELECTRICIANUL nr. 7/2011.

Share