Programul privind efectuarea de lucrări destinate eficienței energetice, beneficiari CASA VERDE PLUS – PERSOANE FIZICE și JURIDICE

BENEFICIARI CASA VERDE PLUS: persoane fizice

CHELTUIELI ELIGIBILE CASA VERDE PLUS:

 1. Achiziţia de materiale specificate in ghid şi utilizate pentru izolarea şi finisarea locuinţelor aflate în faza de construcţie sau renovarea locuinţelor existente, inclusiv TVA aferentă.
 2. Servicii manoperă, inclusiv TVA aferentă. Profitul, cheltuielile indirecte şi TVA aferentă acestora nu sunt eligibile.
 3. Serviciile de proiectare, respectiv elaborarea proiectului tehnic în procent maxim de 5% din investiţia de bază, numai pentru proiectele care presupun izolarea unei locuinţe existente.

SUMA MAXIMĂ PE PROIECT:

 1. Finanţarea se acordă sub forma unei prime de eficienţă energetică în valoare de maximum 40.000 lei, aferentă cheltuielilor eligibile, dar nu mai mult de 120 lei/mp izolat şi finisat, pentru izolarea locuinţelor aflate în faza de construcţie şi pentru izolarea locuinţelor existente.
 2. În cadrul programului, solicitantul poate beneficia de o singură primă de eficienţă energetică.
 3. Eventualele diferenţe până la acoperirea integrală a costurilor pentru componentele vizate de prezentul ghid, precum şi cheltuielile neeligibile vor fi suportate de către beneficiar din surse proprii.

Procentul finanţării poate fi până la 100% însă nu va putea depăşi valoarea de maximum 40.000 lei.


Ghid de finanțare a Programului privind efectuarea de lucrări destinate eficienței energetice, beneficiari persoane juridice CASA VERDE PLUS – JURIDICE

BENEFICIARI: persoane juridice: unităţi administrativ-teritoriale, instituţii publice, organizaţii neguvernamentale. unitate administrativ-teritorială este şi subdiviziunea administrativ-teritorială a municipiului.

CHELTUIELI ELIGIBILE:

 1. cheltuielile prevăzute pentru realizarea investiţiei conform DALI: materiale de izolaţie organic-naturale, sisteme de acoperiş verde, perete vegetal, sisteme de eficientizare a consumurilor (BMS), geam termopan cu tâmplărie din lemn;
 2. sisteme de iluminat pe bază de LED în limita a 15% din valoarea cheltuielilor pentru investiţia de bază;
 3. cheltuielile cu montajul sistemelor, efectuarea, verificarea probelor şi încercărilor;
 4. taxa pe valoarea adăugată, TVA, dacă aceasta este nedeductibilă;
 5. cheltuielile cu consultanţa, DALI, proiectul tehnic, în limita a 8% din cheltuielile pentru investiţia de bază. Sumele nedecontate privind cheltuielile pentru proiectare şi consultanţă nu se vor reporta pentru execuţie lucrări şi se vor diminua în mod corespunzător din valoarea contractului de finanţare.

SUMA MAXIMĂ PE PROIECT: Valoarea finanţării este de până la maximum 500.000 lei pe proiect, aferentă cheltuielilor eligibile. Se acordă în cuantum de până la 90% din cheltuielile eligibile ale proiectului.

https://www.afm.ro/casa_verde_plus.php

Share