NM8 un nou concept de întreruptor CHINT

Caracteristici fundamentale

1. Elemente de protecție NM8

Indiferent de varianta constructivă, în componența întreruptoarelor automate, pe lângă mecanismul de acționare, circuitul principal de curent, camera de stingere, piesele electroizolante și cutia aparatului, se află și elementele de protecție:

  • declanșator termic;
  • declanșator electromagnetic;
  • declanșator de tensiune minimă;
  • declanșator de deschidere.

Aceste declanșatoare, împreună cu accesoriile aparatului (contacte auxiliare, transformatoare de curent, blocuri diferențiale) permit utilizarea aparatului pentru funcțiile cunoscute, închidere-deschidere, protecție, comutație.

chint1

Întreruptoarele NM8 echipate cu declanșatoarele magneto-termice permit protecția la suprasarcină cu prag reglabil de la 0,8 la 1xIn, la scurtcircuit (protecție magnetică cu prag de declanșare fix sau reglabil, în funcție de calibru).

La întreruptoarele cu declanșatoarele electronice NM8S protecția la scurtcircuit poate fi temporizată și instantanee în două variante:

  • protectie la suprasarcină cu prag de declanșare reglabil și temporizare a declanșarii;
  • protecție instantanee cu prag de declanșare reglabil și temporizare a declanșării.

2. Principiul limitării curentului

Constă în crearea unei tensiuni contra-electromotoare opusă creșterii curentului de scurtcircuit.

Cele două criterii determinante pentru eficacitatea limitării sunt:

  • timpul de intervenție instantaneu;
  • valoarea tensiunii contra-electromotoare și rapiditatea creșterii acesteia.

Tensiunea contra-electromotoare este tensiunea datorată rezistenței care se formează între contactele de separare.

Rapiditatea sa de creștere este legată de viteza de separare a contactelor.

După cum se arată în figura alăturată, plecând de la timpul ts în care contactele se separă, tensiunea electromotoare Ua crește până când este egală cu tensiunea sursei EM.

Curentul limitat atinge valoarea sa maximă și se va diminua până la stingere în timpul tl.

Această descreștere este provocată de tensiunea contra-electromotoare Ua, superioară tensiunii sursei Em.

Diverse soluții permit obținerea limitării curentului și separarea cât mai rapidă a contactelor.

Soluțiile cele mai eficace sunt bazate pe energia produsă chiar de curentul de scurtcircuit. Constructorii CHINT folosesc forța electrodinamică produsă de trecerea curentului prin contacte și care provoacă o repulsie naturală.  Separarea contactelor rezultă astfel din mișcarea automată de repulsie, dar care necesită o valoare suficient de mare a curentului de scurtcircuit; pentru curenții prea mici separarea nu poate fi realizată pentru că acțiunea de declanșare este prea lungă.

3. Dispozitive NM8

Dispozitivul de rupere NM8 cuprinde două contacte în serie care sunt separate de un dispozitiv rotativ conținând contactele intermediare. Tensiunea de la sursă se va împarți în două, ceea ce permite îndeplinirea mai rapidă a condiției UMțEM.

Pe de altă parte, mișcarea de rotație facilitează creșterea tensiunii arcului astfel încât contactele nu mai sunt paralele, iar arcul are tendința sa se extindă în spațiu creat. Parțile dispozitivului rotativ pe fiecare pol sunt închise într-o cameră de stingere.

TECH-CON Industry SRL

www.chint.ro

Share