Reducerea timpilor de instalare și mentenanță prin folosirea soluțiilor modulare de conectare

Complexitatea tot mai mare a automatizărilor industriale și necesitatea scăderii timpului alocat punerii în funcțiune a unei linii tenologice noi, precum și micșorarea timpilor necesari reparațiilor, aduc în prim plan utilizarea conectorilor industriali modulari. De ce modulari când există posibilitatea utilizării conectorilor deja cunoscuți, categorisiți după gama de tensiune și curent?

Deoarece este mai ușor ca, în aceeași carcasă să se poată cumula curenții tari și curenții slabi, eventual chiar și comenzile pneumatice.

 

 

Detaliem și comentăm direcțiile enumerate mai sus:

 • Punerea în funcțiune a unei linii tehnologice noi înseamnă pozarea unui număr foarte mare de cabluri de forță și de comandă, cabluri destinate semnalelor mici precum și cabluri de Cablarea tradițională înseamnă pozarea cablurilor în paturile de cablu și conectarea cape- telor la șirurile de cleme din dulapurile electrice. Aceste operații sunt consumatoare de timp și de resursă umană calificată. Un electrician calificat, capabil să citească schemele electrice și să realizeze corect conexiunile, are nevoie de o perioadă de formare relativ mare. Acest electrician trebuie salarizat corespunzător fiindcă altfel va migra la altă companie.
 • După punerea în funcțiune, electricienii de mente- nanță preiau sarcina menținerii instalațiilor la parametrii proiectați. În zona industrială avariile tehnologice sunt o amenințare permanentă. Deși nu sunt dorite de nimeni și se încearcă în permanență, prin măsuri proactive, eliminarea condițiilor favorizante pentru apariția avariilor, reali- tatea arată că acestea nu pot fi complet eliminate. În aceste condiții, echipele de mentenanță trebuie să aibe o strategie de intervenție pregătită din timp și resurse mate- riale astfel încât instalațiile să fie repornite, la capacitatea maximă, în cel mai scurt timp.

  Recablarea unui tronson de instalație necesită electri- cieni bine pregătiți și un efort concertat al întregii echipe. Nu de puține ori, din cauza oboselii acumulate de munca in exces și din cauza stresului, chiar și cei mai competenți electricieni pot face greșeli de conectare a conductorilor din cablurile înlocuite, care în cel mai bun caz lungesc timpul de reparație sau care generează distrugerea unor echipamente.

  Vă propunem un alt mod de abordare al problemei conectării cablurilor, prin folosirea conectorilor industriali.

  Acest sistem este preferabil a fi implementat din faza de proiectare, în special atunci când beneficiarul poate să-și conceapă pe termen lung strategia globală în care să țină cont de cheltuielile de mentenanță și de costurile generate de potențialele stări de avarie.

  Procesul de instalare este mult ușurat și poate fi făcut cu personal cu pregătire redusă. Conectorii pot fi instalați pe cabluri de către o echipă de muncitori specializați. Avantajul major este în partea de mentenanță, deoarece cablurile de rezervă gata conectate cu conectori, conform cu cei gata instalați, pot fi pregătite din timp, iar în caz de avarie, înlocuirea cablurilor de pe traseele afectate este

  deosebit de facilă și nu necesită per- sonal înalt calificat.

  Lapp Group a lansat o gamă nouă de conectori modulari MH care pot să utilizeze atât inserturile produse de Lapp Group cât și inserturi standardizate exis- tente în piață. Avantajul este evident, deoarece nici un producător de conec- tori industriali nu poate să acopere întreaga tipologie de inserturi care ar putea să fie folosite într-o aplicație prac- tică. Conectorii modulari MH vin să com- pleteze portofoliul de conectori modulari existenți deja în portofoliul Lapp.

  Conectorii modulari au în com- ponență o ramă de montaj cu dimen- siune standardizată în funcție de numărul de locații. Ramele EPIC MH pot să aibe 2 locații (MH6), 3 locații (MH10),


  Conectori modulari MH într-o aplicație în cadrul unei companii din România

  4 locații (MH16) sau 6 locații (MH24). În funcție de aplicația dorită, în aceste locații se introduc modulele de inserturi. Ramele sunt realizate din aliaje de zinc turnate sub presiune și conțin 2 contacte de PE care realizează continuitatea potențialului de împământare la broșarea inserturilor. Pinii corespunzători inserturilor se conectează pe conductori prin sertizare. Dimensiunea pinilor poate varia de la diametre de 1,6 la 8 mm, în funcție de tipul de insert.

  Carcasele disponibile pentru ramele modulare sunt standardizate și sunt din gamele EPIC H-B 6, H-B 10, H-B 16 sau H-

  B 24. Versatilitatea extremă a acestor carcase permite realizarea configurației optime cerută de fiecare aplicație în parte.

  Pentru ușurarea procesului de men- tenanță, noi, specialiștii Lapp Kabel Romania, recomandăm standardizarea internă, astfel încât să se utilizeze aceeași tipologie de conectori în cât mai multe aplicații din cadrul unei linii tehnologice. Această standardizare conduce printre altele și la necesitatea unui stoc minim de cabluri premufate cu conectori.

   

   

 

Utilizatorii pot combina într-o singură carcasă toate tipurile de semnale electrice pe care le pot întâlni într-un cablu utilizând diverse inserturi

Pentru orice informații tehnice suplimentare vă rugăm să ne contactati fie pe adresa de e-mail sales@lappkabel.ro, fie la nr. de telefon 021 310 09 61
 

Share