Despre intervalul de toleranță pentru cerințele specificate în caietele de sarcini

prof.dr.ing.Stelian Matei, CNRI

CNRI (Comitetul Național Român pentru ILuminat) este unica asociație profesională recunoscută în România cu misiunea de a avansa cunoștințe de valoare și susținere a informațiilor corecte în domeniul iluminatului și al iluminării. În contextul unei evoluții nerealiste în specificarea cerințelor din caietele de sarcini ale licitațiilor din iluminatul public, Comitetul are misiunea de educare și de promovare a bunelor practici.

 

 

Notă introductivă: Impunerea unor performanțe de către o autoritate contractantă trebuie să asigure și corectitudinea, transparența și existența instrumentației/metodei pentru evaluarea obiectivă/corectă a îndeplinirii acestora. Prin tradiție, aprecierea conformității se face prin simpla comparare
a valorilor din oferte, cu valorile specificate ale cerințelor, fără a lua în considerație și nivelul de încredere al măsurătorilor. În absența cunoașterii intervalului de toleranță, respectiv a erorii de măsurare, respingerea sau admiterea conformității poate fi contestată. Așadar, pentru a se asigura că un parametru se află în intervalul de toleranță, trebuie să fie luată în considerare incertitudinea de măsurare a parametrului asociat. În acest scop, un interval de acceptare este definit ca intervalul de toleranță cu incertitudinea extinsă (încredere 95%) de măsurare a parametrului pentru ambele limite de toleranță. Rezultatul măsurării parametrului dispozitivului supus încercării trebuie să se situeze în intervalul de acceptare.

Ce înseamnă intervalul de acceptare?

Incertitudinea de măsurare a unui parametru include incertitudinea de etalonare a instrumentului de măsurare și contribuțiile suplimentare legate de condițiile de măsurare. Acest lucru este ilustrat în figura 1.

Standardul care prevede cerințele pentru a efectua măsurători fotometrice și colorimetrice pentru corpuri de iluminat este SR EN 13032: Lumina și iluminatMăsurarea și prezentarea datelor fotometrice pentru lămpi și aparate de iluminat. Partea a 4-a: Lămpi LED, module și corpuri, se referă în mod specific la metodele de măsurare a corpurilor de iluminat cu LED.
În acest standard este introdus termenul „interval de toleranță“. Intervalul de toleranță este o plajă acceptabilă a valorii reale a parametrului (nicidecum intervalul de citiri ale instrumentului). Prin urmare, pentru a se asigura că această cerință este îndeplinită, trebuie să fie luată în considerare incertitudinea de măsurare a parametrului.

Pentru a se asigura că valoarea reală a parametrului se încadrează în intervalul de toleranță la un nivel de încredere de 95%, intervalul care trebuie acceptat pentru citirile instrumentului care măsoară parametrul trebuie să se situeze într-un interval mai mic decât intervalul de toleranță, redus de incertitudinea extinsă (cu un interval de încredere de 95%) a măsurării parametrului pe ambele limite de toleranță.
Acest interval acceptabil pentru citirile instrumentului se numește „interval de acceptare“, așa cum este prezentat în figura 2. De exemplu, pentru o temperatură de culoare specificată de 4000 K ±5%, intervalul de toleranță conform specificației este deci ±200 K. Atunci intervalul de acceptare este ±150 K, dacă incertitudinea de măsurare extinsă a echipamentului de măsurare (k = 2) este de 50 K (figura 3).
Deci oferta poate fi acceptată numai dacă valorile TC din raportul de testare sunt cuprinse între 3850 K și 4150 K și au fost măsurate cu o incertitudine de 50 K. Temperatura de culoare TC este însă este o mărime care definește locul exact al sursei de lumină pe linia „locus-ului Planckian“.
Această linie este arcul negru din graficul McAdams care descrie cu precizie variația temperaturii de culoare a corpului negru (figura 4). Când însă sursa de lumină nu se află pe linia „locus-ului Planckian“, atunci se folosește Temperatura de Culoare Corelată (TCC). Cu alte cuvinte dacă TC definește cu exactitate punctul pe locus, atunci TCC definește o zonă în jurul liniei perpendiculare care trece prin acel punct (figura 5).

Deci, dacă o sursă de lumină este în afara locus-ului, atunci TCC este punctul cel mai aproape de TC de pe locus. De exemplu, dacă o sursă de lumină are TCC = 4000 K, înseamnă că acesta poate fi orice punct aflat în zona din jurul punctului 4000 K de pe locus. Așadar, două surse de lumină cu LED care au un TCC = 4000 K, pot arăta foarte

diferit, întrucât sunt în aceeași zonă din jurul punctului 4000 K de pe locus-ul TC. Așadar, cerința din caietele de sarcini privind temperatura de culoare pentru corpurile de iluminat cu LED trebuie specificată ca Temperatură de Culoare Corelată (TCC).
Datorită naturii variabile a culorii produse de LED-urile cu lumină albă, o măsură convenabilă pentru exprimarea diferenței de culoare este numărul de pași de elipsă SDCM (MacAdam) în spațiul de culoare CIE. De remarcat că aceste elipse SDCM sunt adesea afișate în diagrama spațiului de culoare CIE la o mărire de zece ori (figura 6), altfel ar fi prea mici pentru a fi văzute clar atunci când sunt vizualizate în diagrama CIE completă. Dacă luăm în considerare dimensiunea elipsei SDCM 1 la o temperatură de culoare de 3000 K, domeniul CCT este ±30 K, iar intervalul u’v’ corespunzător (coordonatele cromaticității în spațiul de culoare uniform CIE 1976) este ±0,001.
Cu alte cuvinte, când observăm două LED-uri cu o diferență CCT mai mare de 60 K sunt șanse să percepem diferența de culoare. Tabelul de mai jos raportează numărul de pași de elipsă SDCM la intervalul de coordonate CCT și cromaticitate pentru o sursă de lumină cu temperatura de culoare de 3.000 K.

SDCM CCT @ 3000 K Δuv
1x ±30 K ±0,0007
2x ±60 K ±0,0010
4x ±100 K ±0,0020
7-8x ±175 K ±0,0060

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Din nefericire, specificația privind caracteristica de temperatură de culoare din caietele de sarcini, este greșit formulată de cele mai multe ori.
Să luăm spre exemplu modul în care este specificată în Ghidul de finanțare a Programului privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public (Ordin 1866 12/10/2021): Art. 11: Cerințe tehnice minime pentru echipamentele achiziționate și montate prin proiect (1) Corpurile de iluminat ce urmează a fi montate prin proiect vor îndeplini următoarele cerințe minime: (i) Temperatura de Culoare TC (situată în intervalul) 3000-4000 K ±5%
Lăsând la o parte faptul că menționează Temperatura de Culoare (TC) nu TCC, cum ar fi corect, pentru că se referă la o sursă de lumină cu LED, toleranța
de ±5% este atribuită unui interval, nu unei valori. Bineînțeles că atribuirea toleranței unui interval este incorectă. Altfel, la un calcul simplu, s-ar putea ca valorile de capăt de interval 3000 K și respectiv 4000 K să nu fie incluse, dar admise. În continuare, justificarea acestei situații ca urmare amodului în care a fost specificată cerința de la pct. (i) din acest ghid:
ΔTCC = 4000 K – 3000 K = 1000 K Atunci, ±5% din ΔTCC înseamnă  oooo50 K, respectiv următoarele combinații  de interval:

În concluzie, trebuie precizat că formularea cerințelor în forma actuală, pe lângă satisfacerea nevoilor de utilitate publică, trebuie să asigure de asemenea și exprimarea corectă a cerințelor. În acest context, revizuirea modului de exprimare a cerințelor va fi perceput și ca o modalitate de a vitaliza spațiul public, nu doar ca o componentă a politicilor publice.

Share