Clădiri conectate: îmbunătățiți-vă afacerea cu aplicații mobile Honeywell

Conectivitatea transformă clădirile și aduce conceptul IoT la
viață, conducând la beneficii organizaționale mai largi, de la
maximizarea eficienței clădirilor la creșterea experiențelor
ocupanților.
Aplicațiile mobile Honeywell ajută această transformare,
care permite proprietarilor de clădiri și managerilor de unități să
utilizeze clădirea pentru a permite captura și analiza datelor
avansate pentru detectarea mai rapidă a riscurilor și accesul
instant la informațiile critice ale clădirilor.
Cu această conectivitate, aplicațiile mobile ajută la inițierea
acțiunilor care creează sisteme mai sigure și mai confortabile,
mai eficiente și mai interactive.

Honeywell Pulse for Connected Buildings
Honeywell Pulse for Connected Buildings este o
aplicație mobilă care conectează administratorii siste –
melor clădirilor, supraveghetorii și personalul tehnic al
clădirilor cu echipamentele clădirilor și permite urmărirea
performanțelor în timp real și clădirilor să funcționeze la
un nivel optim.
Aplicația Pulse oferă notificări personalizate asupra
performanțelor în timp real ale facilităților – oricând,
oriunde – și ține personalul cheie conectat la afacerea lor.
Oferă vizualizare în timp real, crește viteza de răspuns,
îmbunătățește conștientizarea situației și reduce impactul
incidentelor critice prin colaborare sporită.

Asumati-va raspunderea si  ramâneti la control
Prin determinarea responsabilității, care permite coro –
borarea și vizualizarea datelor istorice, aplicația Pulse faci –
li tează rezultate rapide și eficiente, care au un impact po –
zitiv asupra productivității sistemului.
Personalul de întreținere poate rămâne conectat la
per formanțele clădirii prin valorificarea puterii de conecti –
vitate la:
• Ridicarea conștientizării situației – transmiteți,
împărtășiți și primiți alarme critice și evenimente aproape
în timp real și inițiați un răspuns rapid pentru luarea unor
decizii rapide.
• Folosiți puterea colaborării conectate – Folosiți
puterea colectivă a minților celorlalți din cadrul unei
organizații, care colaborează cu experți în materie și ape –
lează la ajutorul altora, după cum este necesar, pentru a
localiza și a rezolva o situație.
• Rămâneți alertat și informat – primiți alerte perso –
nalizate și în timp util din mai multe surse de date, care au
potențialul de a folosi software-ul Honeywell.
• Maximizați performanța clădirii – Căutați și analizați în
mod proactiv tendințele și condițiile pentru optimizarea
performanței.

Conectati-va la rezultate mai bune din domeniul cladirilor
Honeywell Pulse for Connected Buildings face parte
din portofoliul de servicii digitale al companiei Honeywell
Connected Services, care utilizează conectivitatea clă –
dirilor pentru a îmbunătăți modul în care sistemele lor
operează și experiențele pe care le oferă celor care
vizitează și lucrează în ele.
Portofoliul Honeywell Connected Services – care se
dezvoltă din puterea colectivă a tehnologiilor IoT,
aplicațiilor cloud și expertizei profunde în domeniu a
inginerilor de service ai Honeywell – include și aplicația
Honeywell Vector Occupant pentru îmbunătățirea expe –
rienței ocupantului și serviciul Honeywell Outcome
Based, care utilizează în timp real, date și analize ce ajută
la concentrarea activităților de întreținere pentru perfor –
manța optimă a sistemului clădirii.

Aplicații disponibile în Apple App Store. Rulează pe
iPhone 5S sau mai noi, cu IOS 9.X. Disponibil și pentru
Android în Google Play Store. Rulează pe dispozitivele
Nexus 5 și Samsung S6 / Note 5 cu OS versiunea 5.1 & 6.0.
Pentru mai multe informații, vă rugăm să vizitați:

http://www.buildingsolutions.honeywell.com/ConnectedServices

Share