Cel mai mare parc fotovoltaic din România va fi construit în Dolj, la Ișalnița

Cu o putere maximă instalată de 84,98 MWp conform proiectului  ( 111 MW în presa locală)  și ocupând o suprafață de teren de cca 1201297 mp, situată pe amplasamentul fostului combinat Doljchim, centrala fotovoltaică va fi operată de OMV Petrom . Proiectant general este Energobit Cluj, iar valoarea totală a investiției se ridică la  aproximativ 103 553 573,59 euro. Faza de construire (realizare parc fotovoltaic) va dura 24 luni de la derurarea procedurii de achizitie contract/contracte de tip ,, OWNER ENGINEERING” si va functiona pe o perioada de cel puţin 25 de ani.

Parcul fotovoltaic va fi alcatuit din 175214 panouri fotovoltaice monocristaline, bifaciale, tehnologie halfcut, fiecare dintre ele cu o capacitate de 485 Wp. Acestea sunt montate pe o structură din profile metalice şi sunt înclinate la 37˚ faţă de sol, orientate spre sud.
Panourile sunt grupate în şiruri de 23 legate în serie şi sunt conectate la 424 invertoare de 185 kVA prin cabluri montate aerian pe suportul de metal al panourilor.
Cele 424 invertoare sunt legate la 46 transformatoare care au o capacitate de 2500 kVA fiecare si au rolul de a ridica tensiunea la 20 kV.
Un panou are dimensiunea de 2260 X 1048 X 32 mm. Între şirurile de panouri există o distanţă de 10,6 m pentru a nu produce umbrire.
Panourile fotovoltaice sunt conectate între ele prin cabluri montate aerian pe structura metalica.
Panourile sunt grupate în module de 23 panouri, pe o structură metalică, realizată din profile de oţel zincat.

Se va construi o staţie de transformare MT/IT 20/110 kV pentru racordul la reţeaua electrică din zona obiectivului, pe terenul aferent Parcului fotovoltaic.

Capacitatea de productie energie electrica estimata anual este de cca 125 913 MWh/an.

Petrom a înaintat acest proiect Ministerului Economiei pentru a primi finanțare din Fondul de Modernizare – mecanismul 10d din directiva europeană EU-ETS, prin care România și alte nouă țări din UE primesc bani europeni pentru proiecte energetice. Fondul alocat României este de 6,7 miliarde de euro.
Parcul de la Ișalnița va fi cel mai mare parc fotovoltaic din România. Pe lângă aceşti 85 MW instalaţi în fotovoltaic, pe care îi va avea în portofoliu, Petrom mai operează și cea mai mare centrală electrică pe gaze din România, cea în ciclu combinat de la Brazi, 860 MW putere instalată.

Sursă:  http://apmdj-old.anpm.ro/upload/200829_APM%20Dolj%20Completari%20Memoriu%20OMV%20PETROM%20-%20Parc%20fotovoltaic%20Isalnita%2024.08.2021.pdf

Share