TME: Alegerea potrivită a cablurilor pentru invertoare

Cunoaşterea mecanismului de funcţionare a invertoarelor, a caracteristicilor de bază şi parametrilor acestora poate ajuta mult în alegerea echipamentului potrivit.  Stabilitatea sistemului depinde în egală măsură de echipament şi de cablajul dedicat acestuia.

Invertoarele sunt numite adesea drivere pentru alimentarea motoarelor electrice şi acest lucru se întâmplă datorită posibilităţii de reglare a frecvenţei curentului, care, la rândul său, determină reglarea vitezei de rotaţie. După cum ştim, schimbările frecvente ale tensiunii de alimentare afectează funcționarea motorului – odată cu scăderea tensiunii se diminuează rotaţiile acestuia. De aceea, posibilitatea unui control eficient al frecvenţei şi tensiunii de alimentare apare ca principalul avantaj al acestor echipamente.

Tipuri de invertoare

Invertoarele pot fi clasificate în funcţie de tipul de alimentare sau de metoda de control utilizată de echipament. Astfel, distingem:

  • Invertoare monofazate, a căror tensiune de ieşire între faze este de 230V. Acest lucru rezultă din metoda de alimentare a acestui tip de echipamente, şi anume din alimentarea monofazată cu un curent cu tensiunea de 230V.
  • Invertoare trifazate, a căror tensiune de ieşire între faze este de 230-500V. Acest lucru este legat de alimentarea trifazată a echipamentului cu o tensiune cuprinsă între 230 şi 500V.
  • Invertoare scalare, a căror denumire provine de la tipul de control scalar implementat. Acesta poate avea o caracteristică liniară, cu un raport constant între tensiunea de ieşire şi frecvenţa de ieşire (u/f = const.); sau caracteristică la pătrat (U/f²=const.), situaţie în care creşterea frecvenţei conduce la creşterea tensiunii la pătrat.
  • Invertoare vectoriale, care adesea folosesc algoritmi avansaţi de control. Putem diferenţia aici două tipuri de control vectorial: control Field Oriented Control (orientat după câmp) şi Direct Torque Control (reglarea directă a momentului).

Invertoarele, la fel ca toate echipamentele electrice, sunt caracterizate de parametri care permit clasificarea acestora. Printre cei mai importanţi parametri se numără:

  • Puterea maximă a motorului, care alocă invertorul unui anumit motor, cu o putere pe care nu o poate depăşi. Pe baza acesteia, este ales şi cablul de alimentare. Doar un set corect alcătuit poate asigura o funcționare durabilă și fiabilă a echipamentelor.
  • Tensiunea de alimentare, care, în funcție de numărul de faze de alimentare, poate avea diferite valori. Domeniul tensiunii de alimentare pentru invertoare se situează între 230 şi 500V AC.
  • Tensiunea de ieşire – tensiunea între faze, care depinde tensiunea de alimentare şi ia valori din intervalul între 230 şi 500V AC.

La proiectarea liniei tehnologice este recomandat să ţinem seama de numărul de ieşiri ale invertorului, temperatura de lucru şi clasa de etanşeitate. În plus, trebuie să reţinem că invertoarele pot fi programate prin diferite metode, folosind un computer, potenţiometrul sub tastatura echipamentului.

Mecanismul de alegere a cablurilor de alimentare ale invertoarelor

Alegerea cablajului corespunzător pentru echipamentelor cu motor este cu atât mai important cu cât asigură stabilitatea şi garantează fiabilitatea sistemului. Cablurile care conectează convertizoarele de frecvenţă cu motorul trebuie să prezinte compatibilitate electromagnetică şi să contracareze sarcinile accidentale pe care le pot suporta cablurile în timpul funcţionării de zi cu zi.

Alegerea cablurilor pentru invertoare nu este una simplă pentru oricine, de aceea este bine să utilizăm datele furnizate de producător. Tabelul a fost elaborat pe baza puterii invertorului (kV), căreia i-a fost alocată o gamă de produse cu cea mai avantajoasă secţiune a firelor (mm).

Putere invertor (kV) Secţiune fire (mm2)
Până la 1,5 1,5
1,5-3 2,5
3-7,5 4
7,5-11 6
11-18,5 10
18,5-22 16
22-30 25
30-37 35
37-45 50
45-75 70
75-90 95
90-110 120

Oferta TME

În oferta TME se află invertoare de la firme precum Schneider Electric, Siemens, Eaton Electric sau Invertek Drives, dar şi cabluri de alimentare dedicate motoarelor şi convertizoarelor de frecvenţă de la Helukabel, destinate clienţilor cărora, pentru că au ales deja invertorul, sistemul le sugerează automat cablul de alimentare potrivit. Acestea sunt cabluri din seria TOPFLEX, alese în funcţie de puterea echipamentului.

https://www.tme.eu/ro/

Share