Info CNRI 21.01.2013

  • Începând cu 1 ianuarie 2013 și-a intrat în atribuții Biroul de Administrație CNRI desemnat în urma alegerilor desfășurate în cadrul Adunării Generale de la Sinaia din data de 20 octombrie 2012. Noua structură este reprezentată de un Colegiu Director format din patru persoane, secondat de patru Vicepreședinți, Secretar, Director economic și Directorii Diviziilor C.N.R.I. Structura nominală completă poate fi consultată la adresa www.cnri.ro.
  • Ca recunoaștere a contribuției deosebite aduse la dezvoltarea domeniului iluminatului în țara noastră și având în vedere întreaga sa activitate în fruntea CNRI în perioada 1990-2012, prof.em.dr.ing. Cornel BIANCHI a fost propus  Președinte de Onoare al CNRI. Adunarea Generală a aprobat în unanimitate, profesorul Cornel BIANCHI urmând să fie consultant pentru acțiunile CNRI din prezent și viitorul apropiat.
  • Colegiul Director al CNRI va convoca o Adunare Generală extraordinară în data de 22 februarie 2013 pentru discutarea și votarea modificărilor la statutul CNRI, unele chestiuni organizatorice și stabilirea formatului cursurilor de tehnica iluminatului.
  • Conferința aniversară a Comisiei Internaționale de Iluminat (CIE), organizație care anul acesta împlinește 100 de ani de existență, va avea loc la Paris în perioada 12-19 aprilie 2013. Cu aceasta ocazie, se va întruni și Adunarea Generală CIE care va alege structurile de conducere pentru perioada 2015-2019. România va fi reprezentată de o delegație condusă de noul Președinte CNRI, dl. conf.dr.ing. Dorin BEU. Programul Adunării Generale, al Conferinței, al Ședințelor Comitetelor Tehnice, precum și al celorlalte manifestări tehnico-științifice este disponibil la adresa: http://www.ciecentenary.insight-outside.fr, unde se pot face și înscrierile de participare.
  • Profesioniștii și pasionații domeniului luminii și iluminatului pot consulta un util dicționar cu termeni luminotehnici, disponibil online pe pagina CIE: http://eilv.cie.co.at.
Share