Soluțiile iSentinel® – protecție sigură în caz de cutremur

Asociația Inginerilor de Instalații din România a organizat  luni, 12 februarie 2024, un webinar gratuit dedicat soluțiilor inteligente de protecție și avertizare seismică  iSentinel®,  clasat numărul 1 mondial din 2021 încoace, în domeniul protecției seismice non-structurale, cu peste 100 de distincții câștigate la expozițiile de inventică naționale și internaționale.

Soluțiile prezentate au fost testate cu succes în laboratoare naționale și internaționale, cu rezultate remarcabile și sunt certificate și implementate în mai multe țări, aflându-se în continuă evoluție.

Cum funcționeaza? Cu secunde sau zeci de secunde înainte de sosirea undei distructive a unui cutremur major, soluțiile iSentinel®  acționează în mod decisiv, pentru a reduce la zero toate riscurile previzibile și controlabile, evitând în primul rând incendiile și exploziile care pot surveni în urma unui cutremur. În mod special în București pericolul este mare, pe de-o parte din cauza faptului că o bună parte a instalațiilor de utilizare din clădirile civile și industriale este învechită și pe de alta, din cauza imensului rezervor de gaze combustibile sub presiune îngropat sub toate străzile capitalei noastre, constituit de cei cca. 6.000 km de conducte ale rețelei subterane de distribuție gaze naturale. Gaz care în momentul cutremurului începe să se infiltreze în clădirile civile și industriale prin neetanșeitățile apărute la instalațiile interioare, iar concentrația de explozie nu se atinge imediat ci după minute sau zeci de minute după cutremur, când instalațiile de protecție curente devin ineficiente din cauza opririi alimentării cu energie electrică. Sigurul mod eficient de protecție este întreruperea gazelor din exteriorul clădirii.

Dar gazele nu sunt singurul risc care trebuie eliminat. Instalația electrică se poate deteriora și poate provoca incendii, explozii si electrocutări, fluidele medicale și fluidele tehnice pot provoca accidente, instalațiile industriale se pot deteriora, fluidele toxice se pot deversa în aer sau apă, corpurile fierbinți pot accidenta muncitorii și crea incendii, corpurile în mișcare, utilajele de ridicat, trenurile în mișcare, vehiculele aflate în tunele, pe poduri ș.a.m.d. reprezintă tot atâtea riscuri non-structurale previzibile și controlabile care pot fi eliminate înainte de declanșarea mișcării seismice distructive.

Soluțiile iSentinel®, prin modul în care sunt concepute, elimină toate aceste riscuri prin oprirea alimentării cu gaz, energie electrică și apă a echipamentelor în mișcare, și prin blocarea rezervoarelor și instalațiilor cu substanțe toxice.

În plus, comandă aducerea ascensoarelor la parter, deblocarea ușilor cu acces controlat, pornește grupurile electrogene acolo unde este nevoie, trimite sms, pornește avertizarea sonoră sau difuzează anunțuri vocale și acționează orice alte echipamente care ajută la salvarea vieții înainte de sosirea cutremurului. Posibilitățile oferite sunt practic nelimitate, iar concepția sa modulară permite personalizarea soluțiilor instalate în funcție de configurația clădirii protejate și de necesitățile clienților.

Soluțiile iSentinel® sunt colaborative atât la nivelul detecției riscurilor cât și la cel al execuției protocoalelor de protecție. Tuturor acțiunilor pro-active care asigură protecția instalațiilor, echipamentelor și infrastructurii menționate mai sus li se adaugă posibilitatea cooperării cu sistemele deja existente în clădiri sau în obiectivele industriale, de tip BMS, Centrale de Incendiu sau SCADA, care la rândul lor pot fi programate să execute și alte protocoale de protecție și salvare.

Arhitectura sistemului este concepută pe trei niveluri: Detecție/ Decizie / Execuție.
Un senzor seismic performant transmite informații către Panoul de Comandă care le prelucrează și la rândul său lansează comenzile adecvate pentru realizarea protecției. La nivelul de execuție sunt elementele de câmp: electroventil de gaze, apă, fluide tehnologice sau medicale, întrerupător electric automat, sirena, instalație de radioficare etc. O imagine sintetică este oferită in figura 1.

Soluțiile prezentare au fost concepute să lucreze în modul off-grid. Pot funcționa chiar în condițiile în care sunt întrerupte alimentarea cu energie electrică și sistemele de comunicare, ceea ce se întâmplă curent în cazul cutremurelor majore. După terminarea cutremurului inițial anunță toate replicile cutremurului, dacă accelerația solului depășește o valoare limită prestabilită a accelerației.

Unul dintre punctele forte este modul de funcționare de tip gathering: plasează utilizatorul în centrul atenției și reacționează la toate undele seismice care sosesc la clădire din orice epicentru, declanșarea protecțiilor se face numai de către vibrații de natură seismică și numai dacă accelerația depășește o valoare prestabilită. În acest mod se evită declanșările ne-necesare, având în vedere că undele seismice se atenuează cu distanța și nu se poate lua o decizie fiabilă numai pe baza informației despre intensitatea cutremurului în epicentru. Este imposibil de estimat cu precizie în timp real care va fi magnitudinea în București, Iași, Constanța, Craiova, Alexandria ș.a.m.d. și dacă este necesară declanșarea protecțiilor într-o zonă industrială cunoscând doar intensitatea în epicentru. Iar oprirea producției chiar la o fabrică mică implică niște costuri mari.

iSentinel® există în trei variante constructive: HOME, IMMO și INDUSTRY, respectiv pentru case familiale, imobile de birouri, blocuri de locuit, școli, spitale etc. și pentru orice fel de fabrică sau platformă industrială.

Soluțiile inteligente de protecție și avertizare seismică iSentinel® sunt în curs de implementare în România, Moldova, Bulgaria și Peru.

Deși riscurile non-structurale reprezintă cca. 50% din riscurile asociate unui cutremur, iar pagubele produse astfel sunt sensibil egale cu cele produse de năruirea totală sau parțială a unor clădiri, legislația privind protecția non-structurală este slab dezvoltată sau lipsește cu desăvârșire. Și așa cum bine știm ceea ce nu este obligatoriu nu se face – mai ales acum, când piața de construcții din România nu mai are aceeași susținere guvernamentală pe care a avut-o în perioada precedentă.

Modul de lucru modern și versatil pentru realizarea implementării în România este deschis și la colaborări cu prescriptori, proiectanți, arhitecți, și promotori imobiliari. Relații și mai multe informații se află pe situl https://isentinel.ro/

Figura 1 – Schema de principiu a soluțiilor iSentinel®

 • Protejează viața și bunurile prin evitarea incendiilor și exploziilor
 • Protejează documentele și bunurile prin evitarea inundării
 • Protejează instalațiile și echipamentele industriale
 • Protejează mediul
 • Întrerupe automat alimentarea cu gaze din exteriorul clădirilor
 • Întrerupe automat apa și curentul
 • Oprește echipamentele industriale
 • Încetinește sau oprește materialul rulant și centrifugele
 • Declanșează orice protecție personalizată
 • Oferă angajaților timpul necesar pentru a se adăposti în siguranță
 • Independentă și autonomă, funcționează off grid în condițiile reale ale unui cutremur, atunci când infrastructura este deteriorată sau distrusă
 • Reacționează adecvat la ceea ce se întâmplă cu clădirea protejată, nu la ce se întâmplă în epicentru (unda seismică este atenuată)
 • Funcționează chiar în cazul unei pene de curent de până la 15 zile
 • Evită întreruperea nejustificată a proceselor de producție, datorată aprecierii eronate a magnitudinii seismului
 • Reacționează atât la cutremurul principal, cât și la toate replicile lui
 • Asigură redundanța prin cuplarea cu un alt sistem de detecție cutremur
 • Poate fi instalată oriunde în țară sau străinătate
 • Poate fi mutată
 • Asigură protecția indiferent de unde vine unda seismică
 • Capacitate de analiză performantă – nu trimite alarme false
 • Reduce riscul daunelor seismice
 • Asigură business continuity

iSentinel – Solutii Inteligente de Protectie si Avertizare Seismica

Share