LEGRAND: Sisteme pentru comanda şi gestiunea iluminatului – Consum optim de energie electrică

Toate clădirile din domeniul terţiar: birouri, clădiri comerciale, spaţii de recreere, clinici medicale, depozite,  pot deveni eficiente energetic. Iluminatul reprezintă un consumator semnificativ din energia totală a unei clădiri – circa 20 % şi respectiv circa 40% din consumul total de energie electrică al acesteia.

De aceea, Legrand oferă produse şi soluţii pentru a putea avea clădirile mai eficiente din punct de vedere energetic, pentru stoparea “risipei” de  energie.

Sistemele pentru comanda şi gestiunea iluminatului LEGRAND sunt concepute pentru a se implementa în proiecte aferente aşa numitelor “Green Buildings”, cu soluţii pentru eficientizarea consumului de energie şi care cresc totodată confortul utilizatorilor.

Într-un număr din ce în ce mai mare de ţări, guvernele adoptă norme şi standarde pentru a îmbunătăţi performanţele energetice ale clădirii, un exemplu fiind Standardul European EN 15193 care oferă linia directoare pentru performanţele energetice ale sistemului de iluminat, oferind metodologia de calcul a energiei economisite în conformitate cu tipul soluţiei instalate, tipul clădirii şi tipul camerei.

Grupul Legrand a ales Standardul  EN 15193 – Performanţe energetice ale clădirii – Cerinţe energetice pentru iluminat ca element de bază pentru toate calculele privind economia de energie, oferind astfel sisteme eficiente pentru realizarea unei economii certe de energie electrică.

Legrand oferă 2 tipuri de soluţii şi propune totodată serviciile corespunzătoare pentru a asigura că proiectul economiseşte energie şi totodată protejează mediul înconjurător: senzori cu comandă tip întrerupător şi Sistemele de gestionare BUS/SCS pentru aplicaţii centralizate.

Structura ofertei “Senzori cu comandă tip întrerupător” cuprinde 3 categorii de produse: senzori tip întrerupător, senzori ce funcţionează împreună cu controlere analogice de cameră şi elementele de configurare:

  • Senzorii tip înterupător se conectează direct la sarcinile ce trebuie comandate, ca un întrerupător clasic.
  • Senzorii pentru controlerele analogice de cameră se conectează şi sunt totodată alimentaţi prin intermediul controlerului.

Senzorii sunt realizaţi în 3 tehnologii:

  1. Senzorii tip PIR se recomandă spaţiilor mici şi închise respectiv spaţiilor unde senzorii au o vedere completă a camerei;
  2. Senzorii în tehnologie Ultrasonic sunt destinaţi în special spaţiilor deschise, spaţii cu obstacole;
  3. Senzorii dublă tehnologie sunt recomandaţi în spaţiile cu un nivel scăzut sau variabil de deplasare a ocupanţilor.

Vă prezentăm două soluţii simple şi eficiente cu senzori tip întrerupător pentru realizarea instalaţiei de iluminat a spaţiilor de birouri.

Exemplul 1. Birou

Birou cu fereastră pentru o persoană. Activitatea principala constă în lucrul la calculator, cititul şi întâlnirile profesionale.

Spaţiu: 15 m2 – L5 x l3.

Comanda: Comanda Închis/ Deschis cu sesizarea şi declanşarea la un anumit prag selectat pentru nivelul iluminatului.

Senzorul detectează mişcarea. Lumina se aprinde manual de către ocupant şi se stinge automat când se atinge pragul de luminozitate, respectiv este suficientă lumină în încăpere.

Soluţia: Senzorul tip întrerupător, tip PIR (passive infrared technology) 360°, în conexiune cu un buton standard care să comande manual  iluminatul.

Senzorul se livreaza cu temporizarea prestabilită de 15 minute şi pragul de declanşare pentru nivelul iluminatului de 500 luxi. Aceste valori se pot modifica cu elementele de configurare.

Exemplul 2. Birou mare

Birou mare cu pereţi separatori, activitatea preponderenta fiind lucrul pe calculator. Fără tavan fals.

Spaţiu: 300 m2 – L15 x l20.

Comanda: Un senzor care poate vedea peste aceşti pereţi separatori, care are sensibilitate pentru a putea depista chiar mişcări fine, precum lucrul pe calculator.

Lumina se aprinde manual când cineva intră în încăpere şi se stinge automat la un anumit prag selectat pentru nivelul iluminatului.

Soluţia: Senzorii tip întrerupător, tip US (ultrasonic technology) 360°, detectează mişcările prin obstacole astfel că persoanele sunt detectate.

Fiecare zonă are un buton ce comandă 2 senzori – unul amplasat pe partea dinspre fereastră şi celălalt spre coridor.

Sensibilitatea, timpul de declanşare şi pragul de iluminare se setează cu elementele de configurare.

Soluţiile de tip BUS/SCS se bazează pe oferta de senzori de comunicaţii cu aceleaşi tehnologii menţionate mai sus şi în plus se oferă elementele de automatizare specifice:  controlere, actuatoare, variatoare, comenzi tactile, software şi accesorii necesare implementării soluţiior personalizate de gestionare centralizată a iluminatului.

Soluţiile propuse de Legrand vin în întâmpinarea ultimelor tendinţe şi cerinţe din piaţa de profil şi anume de economisire şi protejare a mediului înconjurător.

Legrand, pe deplin conştient de această tendinţă, se angajează să respecte 4 linii principale de acţiune:

  • Şantiere industriale: în prezent, 90% din şantierele europene au un certificat de mediu ISO 14001.
  • Eco-design: produse dezvoltate cu scopul de a li se scădea la maxim impactul asupra mediului înconjurător. Din 2004 au fost create 20 de proiecte de eco-design.
  • Eco-declaraţie: se asigură date exacte cu referire la impactul produselor asupra mediului înconjurător prin fişele PEP (Profilul ecologic al produsului).
  • Eco-soluţie: promovarea soluţiilor care reduc cheltuielile de energie ale clădirilor.

Pentru detalii vă stau la dispoziţie specialiştii Legrand România .

www.legrand.ro

Share