Raportul EURALARM 2019-2020

EURALARM a lansat Raportul său anual 2019-2020 iar publicarea acestui raport coincide cu cea de-a 50-a aniversare a asociației. Ca urmare a crizei COVID-19, raportul este publicat după o adunare generală extraordinară care a avut loc online. Acest lucru face ca prezentarea să fie sobră și austeră, dar așteptările și provocările pentru viitor nu sunt mai puțin positive, EURALARM fiind o asociație care este în continuă creștere și care este pregătită pentru a merge mai departe în viitor.

Raportul anual acoperă perioada care se desfășoară între Adunările Generale ale Asociației. Raportul urmărește structura EURALARM, fiecare secțiune și comitet al asociației rezumând activitățile pe parcursul anului precedent și, după caz, furnizând previziuni și planuri pentru viitor.

În timp ce 2020 amenință să fie anul stagnării din cauza crizei COVID-19, 2019 a fost un an al schimbărilor majore. La nivel european, a fost ales un nou Parlament European și o nouă Comisie Europeană a fost numită la sfârșitul anului 2019. În cadrul EURALARM, obiectivele strategice  au fost traduse într-un plan concret de marketing. Tot în 2019, un incendiu catastrofal din Notre Dame a dovedit că siguranța la incendiu nu poate fi asigurată.

Pandemia de care suferă lumea subliniază importanța unui guvern care poate asigura o societate sigură și sigură. Această societate sigură este tema centrală din raportul anual ca. Timp de 50 de ani, EURALARM  a contribuit proactiv la procesele de standardizare, furnizând îndrumări în digitalizarea industriei noastre, ridicând standardele pentru formare și calificare,  pentru a răspunde nevoilor societății de securitate, în parteneriat cu institutele de cercetare de profil, în scopul de a transforma tehnologiile emergente în soluții durabile bazate pe cunoștințe și inovație.

În acest context, este important pentru EURALARM să creeze și să mențină o largă recunoaștere între politicienii europeni și factorii de decizie și să păstreze acești și alți actori relevanți implicați în industria noastră. Astfel, vocea industriei de securitate  va fi auzită la Bruxelles și în alte capitale din Europa.

În perioada 2019-2020, EURALARM a înregistrat o creștere continuă a numărului de noi membri, prin cooptarea firmelor 3M și Drax Technology. Această creștere continuă, în conformitate cu tendința anilor precedenți, este ca un semn de încredere în EURALARM, în organizarea, viziunea și strategia sa, care sunt toate detaliate în raport. Noul raport poate fi descărcat de pe site-ul EURALARM: https://www.EURALARM.org/EURALARM-publications/annual-report/annual-report-2019-2020

Despre EURALARM

EURALARM reprezintă industria electronică a sistemelor de detecție a incendiilor și a securității clădirilor, oferind leadership și expertiză pentru industrie, piață, factorii de decizie și organele de standardizare. Membrii noștri fac societatea mai sigură și sigură prin peoducerea și instalarea de sisteme și servicii pentru detectarea și stingerea incendiilor, detectarea intruziunilor, controlul accesului, monitorizarea video, transmiterea alarmelor către centralele de primire a alarmelor. Fondată în 1970, EURALARM reprezintă peste 5000 de companii din industria de securitate a clădirilor și securitate la incendiu, cu 67 de miliarde de euro cifră de afaceri totală. Membrii EURALARM sunt asociații naționale și companii individuale din toată Europa.

Mai multe informatii: Biroul de presă EURALARM

Email. pressoffice@EURALARM.org Website: www.EURALARM.org

EURALARM a lansat raportul anual 2019-2020, având ca temă centrală o societate mai sigură și protejată la incendii ca elemente principale ale raportului.

Comunicat de presă, Zug, Elveția, iunie 2020

Share