PROENERG: Sisteme de protecție împotriva trăsnetului – Cum ajunge platbanda de 40×4 pe acoperiș?

autor: Denes Istvan,  Proenerg ORADEA

În instalațiile de paratrăsnet (IPT) pot fi făcute multe compromisuri deoarece eventualele deficiențe nu sunt evidente. După punerea în funcțiune, IPT nu se “rotește”, nu “luminează”, nu “încălzește/răcește”: cu certitudine problemele apar în timp chiar după trecerea perioadei de garanție – iar riscurile  și necazurile rămân ]n seama beneficiarului.

Piesă de separaţie improvizată

Proiectele nu sunt respectate sau sunt parțial respec tate sub presiunea bugetelor, a lipsei de profe sionalism, a neglijenței, sunt frecvente impro vizațiile, folosirea unor materiale necertificate (neadec vate scopului). “Nu există dispo zitive sau metode ca pabile să mo difice feno menele meteorologice naturale, în măsura în care acestea să prevină descărcările electrice sub formă de trăsnet. Trăsnetul pe/sau lângă structură (sau serviciile/utilitățile conectate la struc tură) sunt periculoase pentru persoane, pentru structura în sine, pentru conținutul său și instalațiile lor precum și pentru servicii/utilități. Din aceste motive aplicarea măsurilor de protecție împotriva trăsnetului sunt esențiale.” (I7-2011) Există anumite confuzii legate de materialele care se pot folosi la IPT, de exemplu, în cazul elementelor de captare și coborâre, producătorii de materiale și accesorii au o ofertă variată numai pentru conductoare rotunde de 8mm sau 10mm (oțel, aluminiu, cupru), iar în prescrierile tehnice întâlnim de multe ori platbandă de oțel zincat de 25x4mm sau chiar de 40x4mm. Să recapitulăm pe scurt ce materiale se pot folosi pentru elementele de captare și coborâre, respectiv pentru prizele de legare la pământ, cu avantajele și problemele care apar.
La realizarea IPT pot fi folosite următoarele materiale: oțel zincat la cald, aluminiu, aliaj de aluminiu, cupru, oțel inoxidabil. În completare, pentru a îmbina proprietăți electrice/mecanice avantajoase a diferitelor materiale, putem folosi oțel cuprat pentru prize de legare la pământ, fiind mult mai ieftin decât cuprul, dar din punct de vedere al coroziunii și al potențialului de electrod se comportă ca și cuprul, respectiv alte combinații ca și aluminiul cuprat sau cuprul stanat.

Oțel zincat la cald (OlZn)
În primul rând, grosimea stratului de zinc (vorbim numai de zincare la cald) trebuie să fie conform standardului SR EN 62561, și nu orice platbandă zincată sau țeavă zincată este adecvată realizării IPT.

 

Casă avariată de trăsnet – Oradea, 17 mai 2018 – (C) Proenerg

Din punct de vedere al proprietăților electrice, acesta  nu este cea mai bună alegere, deoarece se încălzește moderat la trecerea curentului de trăsnet. Grosimea stratului de zinc trebuie să fie de 50μm (350 gr/m2) în cazul conductoarelor rotunde (f8mm / f10mm) folosite ca elemente de captare și coborâre, respectiv de 70μm (500 gr/m2) în cazul platbandelor (30×3.5mm) folosite la prize de legare la pământ. Materialele trebuie să fie certificate conform SR EN 62561.

Aluminiu, aliaje de aluminiu (Al)
Aluminiul are cel mai bun raport cost/performanță, având proprietăți electrice asemănătoare cu cel al cuprului la un cost apropiat de cel al oțelului zincat. Se încălzește nesemnificativ la trecerea curentului de trăsnet. Se folosește ca și conductor de captare și coborâre (diametru 8mm /diametru 10mm), în general în forma de conductor  rotund cu diametrul de 8mm. În cazuri speciale (suprafețe combustibile) se poate utiliza varianta cu secțiunea mărită, conductor de diametru 10mm. Aluminiul nu corodează, se poate cupla direct la oțel zincat și oțel inoxidabil. Pentru cuplaj la conductoare din cupru se folosesc piese de trecere din oțel inoxidabil sau elemente de racordare din CuAl. Materialele trebuie să fie certificate conform SR EN 62561.

Cupru, cupru stanat (Cu, CuSt)
Cel mai performant și cel mai scump material, este universal – se poate folosi atât la elemente de captare/coborâre (diametru 8mm / diametru 10mm) cât și la sisteme de legare la pământ (platbandă 30x2mm). Se încălzește nesemnificativ la trecerea curentului de trăsnet. Având în vedere faptul că în timp pe suprafața lui se formează un strat de oxid verde, se recomandă varianta stanată. Materialele trebuie să fie certificate conform SR EN 62561.
Oțel inoxidabil (V2A, V4A)
Se încălzește puternic la trecerea curentului de trăsnet. Se va utiliza limitat și numai în varianta cu secțiunea supradimensionată, în general ca elemente de captare și coborâre în situații de atmosferă corosivă, iar în cazul prizelor de legare la pământ acolo unde potențialul de electrod este inevitabil (numai varianta V4A care conține molibden >2%). Materialele trebuie să fie certificate conform SR EN 62561.

O greșeală frecventă este utilizarea la aceeași priză de legare la pământ a armăturii (oțel înglobat în beton) conectată la electrozi din oțel zincat înglobate în pământ, situație în care apare o diferență de potențial de cca 1V, curentul rezultat distrugând repede electrodul zincat din pământ. Soluția în asemenea situații este utilizarea țărușilor din oțel cuprat, cuprul în pământ având potențial de electrod asemănător cu al oțelului în beton, astfel fenomenul de coroziune nu mai apare.

Concluzii
La realizarea IPT pot fi folosite doar materiale adecvate și certificate SR EN 62561.
• Certificarea în cazul PDA este „Agrement tehnic”.
• Verificarea în întregime a instalației (elemente de captare, conductor de coborâre, prize de legare la pământ) conform art. 8.5. din I7-2011.

 

Share