Instalația electrică – cum să protejăm instalația electrică din locuință?

Știți cum să lucrați în siguranță cu instalația electrică din casa dvs.?

 • Capitolul 1: Cele mai importante reguli de siguranță și cele mai frecvente erori comise la montarea unei instalații electrice
 • Capitolul 2: Instalația electrică de apartament – ce circuite ar trebui să includă?
 • Capitolul 3: Cum să alegem siguranța pentru un circuit – legătura dintre siguranță și putere
 • Capitolul 4: Întrerupătorul RCD – de ce montarea unui întrerupător diferențial este atât de importantă?
 • Capitolul 5: Ce accesorii trebuie incluse în „tabloul de siguranțe”?
 • Capitolul 6: Instalațiile trifazate: prin ce se deosebesc de instalațiile monofazate?
 • Capitolul 7: Ce ar trebui să cuprindă o instalație trifazată (dispozitive, accesorii).

Instalația electrică este un element necesar în orice apartament sau clădire. Orice instalație de acest tip trebuie, din când în când, întreținută, modernizată sau reparată, ceea ce implică o anumită doză de risc pentru electricianul implicat în această activitate.

Capitolul 1: Cele mai importante reguli de siguranță și cele mai frecvente erori comise la montarea unei instalații electrice

Lucrul cu o instalație electrică implică întotdeauna un anumit risc, pe care însă îl putem minimiza în mod eficient. Condiția constă în respectarea normelor de siguranță, utilizarea uneltelor corespunzătoare și evitarea unor erori de bază, care pot conduce la avarii sau accidente. În acest capitol le vom analiza pe toate.

Regulile de montare a unei instalații electrice sigure

Curentul electric din instalațiile obișnuite monofazate sau trifazate poate constitui un pericol important pentru sănătate și viață, de aceea, pentru siguranță, trebuie să folosim mijloace individuale de protecție (ochelari, mănuși, îmbrăcăminte, încălțăminte, covoare electroizolante) și, de asemenea, să utilizăm unelte și dispozitive (aparate de măsură autorizate, creioane de tensiune, sonde, scule de mână izolate, precum clești, șurubelnițe, clești universali tip patent ori chei plate sau tubulare etc.). Creșterea siguranței la lucrul cu instalația electrică dintr-o casă poate fi realizată și prin executarea corespunzătoare a acesteia și protejarea în sistem TN-S, adică cu un conductor de protecție distinct pentru întreaga rețea, destinat exclusiv protejării echipamentelor conectate. În această privință, sunt obligatorii câteva reguli de bază, dintre care cea mai importantă este cea a schemei cu trei conductoare într-o rețea monofazată (conductor de fază, conductor neutru și conductor de protecție) sau cea a schemei cu cinci conductoare într-o rețea trifazată (conductoare de fază L1, L2, L3, conductor neutru și conductor de protecție) . Din cele de mai sus putem trage concluzia evidentă că în toate încăperile trebuie montate prize cu contact de protecție, la care se va conecta conductorul de protecție. La fel stau lucrurile cu corpurile de iluminat, care trebuie să fie fabricate în clasa de izolație electrică II: și la acestea trebuie conectat conductorul de protecție.

Întrerupătoare cu protecție la curent diferențial și trasee sigure ale conductoarelor electrice în instalație

Una dintre regulile esențiale de siguranță este protejarea circuitelor instalației cu întrerupătoare cu protecție la curent diferențial, precum și utilizarea unor legături echipotențiale, care să conecteze conductoarele de protecție cu piesele conductoare ale altor instalații pentru egalizarea potențialului acestor piese. De asemenea, conductoarele electrice trebuie pozate pe trasee în linie dreaptă și întotdeauna paralele sau perpendiculare pe marginile pereților și tavanelor: este o regulă de bază și trebuie respectată în mod obligatoriu. Bineînțeles, toate conductoarele trebuie montate în țevi corugate sau tuburi speciale ori în canale de cabluri, în afară de cablurile multifilare acoperite cu o manta din PVC plastifiat, care pot fi pozate în mod liber direct pe sau sub tencuială. Revenind la prizele din băi și alte încăperi în care există riscul de împroșcare sau expunere la praf a prizei respective (garaje, spații sanitare etc.), trebuie să ne procurăm echipamente cu clasa de etanșeitate de cel puțin IP44.

Pentru a putea lucra în mod sigur mai târziu cu instalațiile electrice, în cadrul clădirii este recomandată realizarea unor circuite distincte pentru iluminat, pentru prizele de uz general, pentru cele cu un risc ridicat de împroșcare (în baie, bucătărie) și pentru receptoarele electrice care necesită o protecție individuală (calculatoare, servere etc.)

Instalația electrică și erorile cel mai des comise la montarea acesteia

Siguranța lucrului cu o instalație electrică poate fi crescută prin evitarea unor erori comise în mod frecvent:

 • Eroarea 1: elemente de protecție necorespunzătoare pentru sarcină – consecința este supraîncărcarea instalației, care poate conduce la deteriorarea receptoarelor sau la incendiu;
 • Eroarea 2: alegerea unor conductoare cu o secțiune prea mică a firelor – consecințele sunt aceleași ca în cazul supraîncărcării instalației;
 • Eroarea 3: inconsecvență legată de coloristica firelor – efectul, în special în receptoarele trifazate, poate fi apariția de tensiune pe carcasele acestora, ceea ce înseamnă un risc de electrocutare;
 • Eroarea 4: întreruperea continuității izolației, izolarea incorectă a contactelor sau înșurubarea contactelor din zona dozei de derivație – efectul poate fi scurgerea de curent (funcționare în gol), scurtcircuit și declanșarea întrerupătoarelor diferențiale;
 • Eroarea 5: lipsa sau marcarea neglijentă a siguranțelor și conductoarelor în tabloul electric de distribuție (tabloul de siguranțe) – efectul acestor omisiuni este dificultatea de localizare a părții din instalație care necesită, la un moment dat, o deconectare temporară;
 • Eroarea 6: supraîncărcarea unor circuite electrice și prize – acest rezultat des întâlnit al limitării numărului de circuite cauzează supraîncărcarea menționată deja mai sus.

Capitolul 2: Instalația electrică de apartament – ce circuite ar trebui să includă?

În urmă cu 25 de ani, instalația electrică obișnuită din casele unifamiliale cuprindea 4 până la 6 circuite electrice, dintre care cele constante, repetabile, erau: circuitul de iluminare, circuitul prizelor și circuitul pentru echipamentele cu un consum ridicat de putere, adică așa-numitul circuit „baie-bucătărie”, alocat plitei, cuptorului, fierbătorului electric sau mașinii de spălat. Cu timpul, a mai apărut un circuit, destul de evident, pentru gestionarea proprietății, și anume cel la care se conectează iluminatul din curte, poarta electrică, interfonul sau uneltele de grădinărit, precum mașina de tuns iarba sau aspersoarele. În prezent, numărul de sisteme și echipamente (adesea foarte sensibile la modificările alimentării sau la pierderea acesteia), care necesită circuite separate, este cu mult mai mare. Practica a mai arătat că nu merită să încărcăm în mod excesiv fiecare circuit, de aceea este mai bine să realizăm mai multe circuite, având în vedere eventualele necesități viitoare. La ora actuală, circuitele care este recomandat să fie incluse în instalațiile electrice proiectate pentru casele unifamiliale sunt adesea de două sau trei ori mai multe decât ceea ce se recomanda acum două decenii. Împărțirea optimă sugerată a instalației în diferite circuite este prezentată în lista de mai jos.

 • Circuitul de iluminare: în vremea iluminatului LED, care elimină, tot mai adesea, vechile becuri cu filament, o soluție sigură și funcțională constă în crearea unui circuit separat pentru bucătărie, baie, iluminatul exterior și a altui circuit distinct pentru camerele de pe fiecare etaj al clădirii.
 • Prizele din camere: prizele trebuie conectate la un circuit separat sau la câteva circuite separate, în funcție de numărul acestora și de dimensiunea clădirii. Soluția optimă este un circuit separat pentru fiecare încăpere.
 • Calculatoare – aparate audio-video – TV: un circuit electric distinct pentru calculator, imprimantă, scaner, sistemele audio și home cinema reprezintă soluția cea mai recomandată. Pentru siguranță, aceste echipamente merită să fie susținute printr-o sursă de alimentare neîntreruptibilă (UPS).
 • Căi de circulație (de evacuare): toate coridoarele, degajamentele, trecerile dintre casă și garaj etc. trebuie conectate la un circuit separat. Aceasta este o soluție care crește siguranța locatarilor.
 • Receptoare electrice a căror putere este mai mare de 1500W: toate aceste echipamente trebuie alimentate printr-un circuit separat. Întrucât, în prezent, în bucătăriile și băile noastre funcționează foarte multe echipamente cu un consum de minimum 2000W, profesioniștii în domeniu recomandă realizarea chiar și a mai multor circuite – câte unul pentru plita cu inducție, mașina de spălat vase, frigiderul și fierbătorul electric, mașina de spălat, cuptor, iluminatul din bucătărie și hotă. De regulă, prizele din bucătărie și baie pentru aparatele electrocasnice mici trebuie conectate la un circuit separat. La fel pentru eventuala încălzire prin pardoseală, așa de populară în ultimul timp în băi (covoare electrice sau cabluri de încălzire).
 • Curtea, împrejurimile casei: Iluminatul curții (grădinii), pompa pentru piscină, poarta cu sistem de acționare electric, încălzirea aleilor, iazurile de grădină, echipamentele pentru întreținerea curții – toate acestea necesită un circuit separat sau chiar două, în funcție de necesități și de sarcină.

Capitolul 3: Cum să alegem siguranța pentru un circuit – legătura dintre siguranță și putere

Întrerupătoarele cu protecție la supracurent automate, denumite în mod colocvial și siguranțe, protejează diferitele circuite și echipamentele conectate la acestea. Misiunea lor este deconectarea imediată a curentului electric atunci când apare un scurtcircuit sau o suprasarcină. Acest lucru se poate produce imediat sau cu întârziere, ca, de exemplu, în cazul siguranțelor cu caracteristica C, care presupune posibilitatea producerii unui curent înalt la pornire. Acestea sunt conectate în tabloul electric la conductorul de fază pe o parte și la priză sau comutator pe cealaltă.

Prin ce se caracterizează siguranțele automate?

Siguranțele automate reprezintă o grupă de produse destul de diversificată, care poate fi împărțită în funcție de mai mulți parametri. Merită să amintim aici de caracteristicile timp-curent, care indică intervalul după care întrerupătorul declanșează. Alegerea siguranței potrivite este, în acest caz, foarte importantă, pentru că un circuit la care sunt conectate dispozitive electronice delicate trebuie protejat într-un fel, iar un circuit la care pot fi conectate, de exemplu, motoare care absorb un curent mare la pornire, va fi protejat într-un mod diferit. Atunci când discutăm despre elementele de protecție ale instalației electrice de apartament, putem omite o parte din caracteristicile destinate, în mod obișnuit, aplicațiilor industriale și să ne concentrăm pe următoarele trei.

 • Caracteristica timp-curent A – Sunt cele mai sensibile siguranțe, care declanșează imediat atunci când este detectată o suprasarcină. Sunt folosite pentru protejarea dispozitivelor electronice delicate.
 • Caracteristica timp-curent B – Siguranțele de acest tip sunt întâlnite cel mai des în locuințe, acestea protejând, de exemplu, circuitele de iluminat sau pe cele cu prize. Curentul de declanșare la suprasarcină, pentru acestea, este un multiplu de 1,13 – 1,45 al curentului nominal, iar cel de declanșare la scurtcircuit este un multiplu de 3 – 5 al curentului nominal.
 • Caracteristica timp-curent C – Întrerupătoarele cu această caracteristică sunt folosite pentru protejarea echipamentelor cu curenți mari de pornire. Pot proteja, de exemplu, circuite din garaj sau din atelierul de lângă casă. Curentul de declanșare la suprasarcină este același ca în cazul caracteristicii C, în schimb cel de declanșare la scurtcircuit este un multiplu de 5 – 10 al curentului nominal.

Cum să alegem întrerupătorul cu protecție la supracurent?

Alegerea întrerupătorului cu protecție la supracurent pentru un anumit circuit depinde, în primul rând, de tipul sau mai degrabă de gradul de încărcare al respectivului circuit, generat de echipamentele conectate la acesta. Pentru aceasta, sunt necesare calcule care vor permite alegerea corectă a parametrilor precum capacitatea de rupere, numărul de poli, caracteristica de declanșare sau valoarea curentului nominal. În practică, pentru un circuit dintr-o instalație obișnuită de apartament ar trebui utilizate întrerupătoare cu protecție la supracurent clasa B pentru montare pe șină DIN, cu valori ale capacității de rupere de 6kA și 10kA, pentru că protejează cu o eficiență de 100% conductoarele împotriva suprasarcinilor și scurtcircuitelor.  Pentru circuitele cu încărcare deosebită – din bucătării și băi – se recomandă întrerupătoarele cu curent nominal de 16-20A, pentru circuitele destinate în mod obișnuit prizelor ar trebui să fie suficiente siguranțe de 10A-16A, iar pentru un circuit cu corpuri de iluminat 10A ar trebui să fie absolut suficient.

Capitolul 4: Întrerupătorul RCD – de ce montarea unui întrerupător diferențial este atât de importantă?

 

Destul de recent, întrerupătoarele diferențiale – cunoscute, prescurtat, și ca RCD, au început să fie utilizate în mod obligatoriu în orice tablou de distribuție de apartament și în fiecare instalație nou montată. Sunt confundate adesea cu întrerupătoarele cu protecție la supracurent (denumite și siguranțe), însă funcționarea și rolul acestora sunt complet altele. În practică, simplificând cu mult, putem distinge trei tipuri de întrerupătoare RCD, în funcție de curentul diferențial cu care lucrează. Este vorba de:

 • Întrerupătoare diferențiale de sensibilitate ridicată (până la 30 mA), utilizate în bucătării, băi, ateliere, studiouri etc. – în orice loc în care riscul de incendiu ca urmare a unei instalații sau echipament deteriorat este destul de mare;
 • Întrerupătoare diferențiale de sensibilitate medie (între 30 și 500 mA), care protejează în mod eficient circuitele de uz general din clădirile rezidențiale sau șantierele de construcții;
 • Întrerupătoare diferențiale de sensibilitate scăzută (de la 500 mA în sus), care sunt folosite în circuitele cu un curent mare de scurgere și ca întrerupător principal al întregii instalații electrice dintr-o locuință.

Cum se instalează întrerupătoarele RCD?

Modul de instalare a unui întrerupător RCD îi „trădează” și modul de funcționare, deoarece acesta este montat în tablou astfel încât să treacă prin el conductoarele de fază și cel neutru. Dacă situația este stabilă și sigură, curentul care traversează circuitul are aceeași valoare cu curentul care trece prin conductorul neutru. Dacă se produce o deteriorare a instalației, curentul „fuge” și este prezent, de exemplu, pe carcasa unui echipament electric – în consecință, valorile curentului de fază și a celui din conductorul neutru încep să difere. Exact această diferență dintre cei doi parametri a dat numele întrerupătoarelor diferențiale RCD, iar apariția acestei diferențe declanșează mecanismul de deconectare a instalației.

Descrierea de mai sus a funcționării și utilizării întrerupătoarelor RCD reprezintă, într-o mare măsură, răspunsul la întrebarea din titlul capitolului. Aceste dispozitive protejează în primul rând utilizatorii instalației și echipamentele conectate la aceasta de electrocutarea care se poate produce în urma unei atingeri directe sau indirecte. Este o funcție care protejează nu doar sănătatea, ci salvează și viața. În același timp, întrerupătoarele RCD minimizează riscul unui eventual incendiu provocat de o avarie a instalației sau a unuia dintre receptoarele electrice conectate la unul dintre circuite.

 

 

Capitolul 5: Ce accesorii trebuie incluse în „tabloul de siguranțe”?

 Tabloul electric, denumit și tablou de siguranțe, este un spațiu delimitat în care sunt grupate toate circuitele din instalația electrică locală – atât cele montate în interiorul casei, cât și cele din exterior, și anume în grădină, în curte sau pe alee. Aici se află toate elementele de protecție datorită cărora instalația funcționează corect și care protejează circuitele, echipamentele conectate și pe noi, utilizatorii, în cazul producerii unor evenimente sau situații neobișnuite și periculoase.

În mod standard, fiecare asemenea cutie, denumită și tablou de distribuție, include și întrerupătoare cu protecție la supracurent, care, prin întreruperea curentului, protejează circuitul și pe utilizatorii acestuia împotriva efectelor scurtcircuitului sau suprasarcinii. În afară de acestea, este necesar și cel puțin un întrerupător diferențial, despre care am vorbit mai sus. În tabloul electric se poate găsi și un întreruptor-separator, care deconectează întreaga instalație de la alimentare. Acest întreruptor principal de urgență permite, de exemplu în caz de inundație sau incendiu, deconectarea imediată a curentului în întregul spațiu.

În afară de elementele de bază menționate mai sus, într-un tablou electric se află adesea module și accesorii suplimentare. Multe depind de vechimea clădirii și a instalației electrice și de echiparea de către administrator a clădirii cu elemente de automatizări suplimentare, care, odată cu dezvoltarea ideii de „Smart Home”, își fac simțită prezența tot mai mult în casele noastre. Lista de mai jos prezintă majoritatea modulelor și accesoriilor suplimentare din oferta actuală de pe piață care pot fi montate într-un tablou electric standard.

 • Descărcătoarele de supratensiuni, denumite adesea limitatoare de supratensiuni: protejează instalația electrică și echipamentele conectate la aceasta împotriva deteriorărilor care pot fi cauzate de parcurgerea lor de un curent de amperaj mare. Aceasta este o situație obișnuită în timpul furtunilor, când este posibil ca un fulger să lovească o linie de transport din apropiere.
 • Relee de prioritate: supraveghează repartizarea puterii și sarcina. Dacă sunt cuplate prea multe echipamente electrice din instalație sau circuit, aceste relee permit funcționarea echipamentelor stabilite ca prioritare. Celelalte, mai puțin importante, vor fi deconectate.
 • Programatoare de control: sunt un element al sistemelor simple de automatizări pentru case și permit cuplarea alimentării anumitor circuite la ore prestabilite, conform unui program setat. Utilizările obișnuite sunt pornirea iluminatului înainte de intrarea în casă sau pornirea boilerului.
 • Contor pentru consumul de energie electrică: este o componentă obligatorie în orice instalație electrică și, foarte des, este proiectat pentru a fi amplasat în tabloul de siguranțe, deși aceasta nu este o regulă.
 • Lămpi de semnalizare, denumite și indicatori luminoși: funcția acestora constă în informarea utilizatorilor instalației cu privire la prezența tensiunii pe diferitele circuite sau în anumite puncte de conectare.
 • Prize: sunt întâlnite, cel mai adesea, în tablourile electrice de organizare pentru șantier, însă de ceva vreme au apărut și în tablourile  de distribuție de apartament, atât în cele monofazate, cât și în cele trifazate.
 • Module de transmisie de date: pot fi grupate în tablouri electrice multimedia distincte, dar la fel de bine pot funcționa într-un tablou de siguranțe comun. Este vorba aici de dispozitive precum routere, convertoare (internet prin fibră optică), amplificatoare TV și WiFi, switch-uri, controlere sau blocuri de conexiuni cu prize de 230V și USB.

Capitolul 6: Instalațiile trifazate: prin ce se deosebesc de instalațiile monofazate?

Instalațiile trifazate constituie, tot mai des, o dotare indispensabilă nu doar în atelierul de lângă casă, ci și în bucătăriile moderne din casele unifamiliale sau plurifamiliale. Acestea sunt instalații cu o tensiune a curentului de 230/400V, care au drept componente cinci conductoare. Trei dintre acestea sunt conductoarele de fază, celelalte fiind conductorul neutru N și conductorul de protecție PE, care de obicei lipsește în vechile instalații trifazate. Instalația trifazată este folosită în casele în care există echipamente și mașini cu un consum considerabil de mare de energie. Este vorba, printre altele, de: cuptor electric, plită electrică, centrală electrică, încălzitoare de apă, boilere, mașini de spălat rufe cu uscător sau instalații de încălzire prin pardoseală.

Asigurarea alimentării pentru echipamentele de mare putere nu este singurul avantaj al instalațiilor trifazate. Al doilea este siguranța și confortul: cele trei faze separate permit utilizarea fără griji în același timp a echipamentelor enumerate mai sus.

Capitolul 7: Ce ar trebui să cuprindă o instalație trifazată (dispozitive, accesorii).

Instalațiile trifazate sunt alcătuite, în principiu, din aceleași elemente ca instalațiile monofazate. Însă va trebui să planificăm cu atenție diferitele circuite ale acestora, care alimentează echipamente deosebit de importante, cu un consum de energie ridicat (echipamente din bucătărie sau atelier).  Se recomandă completarea acestor instalații cu prize trifazate în exteriorul casei, în atelier sau garaj. Acestea pot alimenta, la nevoie, echipamentele pentru construcții, folosite atunci când utilizatorii realizează o extindere a clădirii.

În ceea ce privește protejarea instalațiilor electrice din casă sau apartament, trebuie să avem grijă ca declanșarea întrerupătorului diferențial să nu deconecteze alimentarea în prea multe locuri simultan. De aceea, soluția optimă este utilizarea a cel puțin 2-3 întrerupătoare RCD, din care unul separat pentru echipamentele trifazate. În schimb, atunci când alegem întrerupătoarele cu protecție la supracurent, trebuie să reținem că criteriul esențial pentru alegere este secțiunea conductoarelor și sarcina admisibilă a acestora, iar acești parametri sunt extrem de importanți pentru instalațiile trifazate. Astfel, este nevoie să ne procurăm întrerupătoare de tip B 20A.

Dintr-un alt articol al nostru veți afla cum să verificați instalația electrică din casă sau apartament.

Text elaborat de Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.

The original source of text: https://www.tme.eu/ro/news/library-articles/page/43032/Instalatia-electrica-cum-sa-protejam-instalatia-electrica-din-locuinta/

Share