Inspectarea termografică a instalațiilor energetice

Mircea BĂDUT

Lucrarea aduce în atenție noua tehnologie de inspectare cu camere video în infra-roșu, ca parte a activităților de mentenanță a sistemelor electroenergetice, și subliniază aplicabilitatea acesteia în situații concrete, în abordări tactice și strategice.

1. Mentenanța modernă

În cadrul unei întreprinderi, mentenanța desemnează toate acele măsuri și activități vizând menținerea funcțională a echipamentelor, instalațiilor și dispozitivelor. Uzual, ea cuprinde în primul rând reviziile și reparațiile derulate pentru a asigura bunul mers al întreprinderii.

Dacă până nu demult ponderea cea mai mare o aveau activitățile de reparații (adică de intervenție după apariția/ manifestarea defectului) – constituind așa-zisa mentenanță reactivă (sau mentenanță corectivă) –, astăzi vorbim tot mai mult despre mentenanța proactivă (sau mentenanța predictivă), adică despre măsurile și acțiunile pe care le luăm pentru a preveni și pentru a interveni înainte ca defectele să blocheze activitatea.

2. Aplicabilitatea inspectării în infra-roșu

Lucrurile sunt în esență clare: dacă identificăm și remediem problemele în faze incipiente, costurile de mentenanță vor fi mai reduse decât dacă am reacționa după ce defectele se manifestă (sau se propagă) în instalație.

Inspectarea cu camere video “infra-red” se remarcă prin două aspecte/avantaje cheie în activitatea de mentenanță:

  • descoprirea imediată/facilă de anomalii importante în instalații/echipamente (evidențiind deseori chiar componentele defecte);
  • detectare fără oprirea fluxului de lucru și fără demontare.

De asemenea, putem enumera și două efecte majore (deși cumva secundare) ale adoptării inspectării IR în mentenanță:

  • reduce incidența situațiilor de defectare disruptivă (aspectul preventiv făcând posibilă depistarea problemelor înainte de manifestare);
  • minimizează riscurile de producere a incendiilor și a altor pagube/pierderi.

badut

3. Inspectarea IR în electroenergetică

Diagnosticarea prin imagini termografice intră de obicei într-unul din cele două cazuri generice: componentele electrice se defectează când apare un exces de curent electric, iar componentele mecanice în cazurile cu exces de frecare.

Benefic este faptul că inspectarea termografică se aplică la echipamente/instalații electroenergetice din toată gama de tensiuni (JT, MT și ÎT): tablouri de distribuție, siguranțe, cabluri, întreruptoare, separatoare, motoare, generatoare, transformatoare, izolatoare, etc.

Share