Evaluarea riscurilor de producere a incendiilor la sistemele fotovoltaice & recomandările Schrack Seconet pentru securitatea investiţiilor

În contextul preocupărilor mondiale legate de găsirea unor soluţii la problemele climatice şi de mediu, statele Uniunii Europene s-au angajat să realizeze neutralitatea climatică până în 2050. Întrucât producţia şi utilizarea de energie reprezintă peste 75% din emisiile de gaze cu efect de seră, Uniunea a planificat transformarea progresivă a sistemului energetic încurajând surse de energie verde, regenerabilă. Astfel că, România a cunoscut în ultimii ani un avans important privind generarea de energie solară din utilizarea panourilor fotovoltaice.
În anumite condiţii, acest avans nemaiîntâlnit până acum, este urmat și de creșterea exponenţială a riscurilor de incendiu la aceste tipuri de instalaţii electrice.

Posibile cauzele ale incendiilor la sistemele fotovoltaice

Conexiuni realizate incorect sau defectuos: adesea, conexiunile incorecte, cablurile deteriorate sau componentele defecte ale sistemelor fotovoltaice duc la incendii. Aceste probleme sunt cauzate de instalarea necorespunzătoare, uzura naturală a componentelor sau de erorile de proiectare.
Supraîncălzire din cauza contactelor imperfecte: contactele deficitare sau îmbătrânite prematur sunt surse potențiale de pericol. Acestea pot duce la scurtcircuite care provoacă supraîncălzire și, în cele din urmă, aprindere sau arc electric la sistemele fotovoltaice cu tensiuni DC de până la 1000 VDC.
Cleme de conexiune slăbite: clemele de conexiune slăbite prezintă, de asemenea, un risc semnificativ. Acestea pot cauza întreruperi de curent și pot crește riscul de incendiu.
Componente dimensionate necorespunzător: componentele subdimensionate care nu îndeplinesc cerințele sistemului pot cauza supraîncărcări şi apare posibilitatea apariţiei unui incendiu.
Defecțiuni electrice: defecțiunile sistemului electric, cum ar fi scurtcircuitul sau arcul electric, sunt cauze potențiale de incendiu, mai ales dacă nu sunt detectate la timp.
Uzura materialelor izolante și conductoare: îmbătrânirea sau uzura materialelor din modulele fotovoltaice sau din structura de montaj poate duce la defecțiuni electrice și astfel la riscul de incendiu, în special din cauza influențelor mediului, cum ar fi praful, grindina și murdăria.

Cuiburile de păsări: acumulările de frunze sau crengi sub modulele montate pe acoperişul clădirilor cresc riscul de combustie în cazul unui fulger sau scurtcircuit, existând riscul important de prăbuşire a acoperişului şi de propagare a flăcărilor.
Toate aceste riscuri pot fi reduse la minimum prin urmărirea unui plan de măsuri preventive ce include atât instalarea, inspecţia şi mentenanţa periodică realizate de personal tehnic autorizat ANRE, cât şi supravegherea suplimentară printr-un sistem performant de detecție şi semnalizare a incendiului.

Monitorizarea LISTEC, cheia către detecția timpurie a incendiilor la panourile fotovoltaice

Detecția incendiilor la sistemele fotovoltaice este o sarcină aproape imposibil de realizat datorită condițiilor grele de mediu. Schrack Seconet îndeplineşte cu succes acesta sarcină prin intermediul inovativului sistem Listec. Acesta monitorizează şi măsoară constant temperatura sistemelor fotovoltaice semnalizând în mod fiabil incendiul și localizându-l cu precizie extremă.

În plus, acesta oferă un pachet de funcţii suplimentare, utile pentru securitatea şi eficienţa panourilor solare.
„Monitorizarea eficienței modulului fotovoltaic, evaluarea în funcție de eficacitate, analiza condițiilor ambientale (de exemplu, umbră), detectarea supraîncălzirii invertorului, pornirea sistemului de răcire pentru readucerea modului în parametri normali, semnalizarea și oprirea instalaţiei în caz de incendiu – acestea sunt avantajele imbatabile aduse de sistemele LISTEC & Integral EvoxX în sectorul panourilor solare. Căutăm întotdeauna soluții fiabile, inovative şi competente pentru protejarea vieții şi proprietății – responsabilitate proiectată întotdeauna cu gândul la generațiile viitoare şi mediul înconjurător’’ declară domnul Alexandru Mateiciuc, Head of Representative Office Romania, Moldova and Bulgaria.

Dar cum funcţionează acest sistem inovativ şi cum se poate interconecta în sistemele de semnalizare incendiu deja existente?
Sistemul Listec folosește un principiu de detecție unic în lume, fiind format dintr-un detector liniar de temperatură tip cablu cu senzori și o unitate de evaluare, ce are rolul de a analiza informațiile. Cablul cu senzori este flexibil, poate fi instalat de-a lungul întregului sistem fotovoltaic şi nu necesită activități de mentenanță, este rezistent la intemperii şi raze UV asigurând protecţie completă pentru întreaga durată de viaţa a sistemului.
Interiorul cablului LISTEC este proiectat cu senzori de măsurare a temperaturii la distanțe liber selectabile și interconectați printr-un conductor plat tip panglică.
Fiecare senzor de temperatură are o adresă fixă, fapt ce asigură identificarea precisă a locației fizice pe cablu. Un înveliș de aluminiu, complet închis protejează cablul de influențe electromagnetice, mantaua fiind produsă dintr-un material ignifug, fără halogen.
La fiecare zece secunde, temperatura din panourile fotovoltaice este interogată de senzorii aranjați individual putând înregistra cu o precizie extremă inclusiv o creștere a temperaturii de 0,1⁰ C.

Unitatea de evaluare SCU 835 este elementul central al sistemului. Aceasta execută interogarea ciclică a senzorilor, înregistrează valorile temperaturii măsurate de fiecare senzor și evaluează datele conform unei valori de referință şi diverse alte criterii. Unitatea nu permite declanșarea de alarme false, prin integrarea unui algoritm de evaluare unic şi inteligent şi prin construcția specială. Practic, niciunul dintre senzorii încorporați nu poate fi influenţat de mediul extern prin praf, căldură, fum, umiditate etc. și prin urmare nu poate emite alarme false inclusiv la monitorizarea panourilor fotovoltaice.

Alarma de incendiu este declanșată doar atunci când valoarea temperaturii măsurată de un senzor depășește un anumit prag sau este înregistrată o creștere a temperaturii cu o valoare predefinită într-un anumit interval de timp (detecție diferențială).
Pentru a facilita monitorizarea centralizată, LISTEC  se poate integra în sistemele Integral EvoxX deja existente prin intermediul modulului de buclă XLM35.
Acest modul se montează în carcasa unității de evaluare SCU835 şi permite o conexiune standard cu centralele de incendiu Schrack Seconet, oferind cele mai înalte norme de siguranță. Cablul cu senzori LISTEC poate fi conectat direct în bucla cu detectori eliminând cablarea suplimentară.
Sistemul LISTEC poate monitoriza până la 8 zone de detecţie și oferă o acoperire completă pentru sistemele fotovoltaice.
Comunicarea directă dintre SCU 835 și centrala de incendiu Integral EvoxX este posibilă și prin protocolul MODBUS TCP/IP – un avantaj clar pentru schimbul şi monitorizarea detaliată a datelor.

Precis, fiabil şi robust, sistemul Listec este aprobat conform EN 54-22:2020-07 (G 221004) şi reprezintă în momentul de faţă soluţia de top pentru protejarea sistemelor fotovoltaice împotriva incendiilor.

Contactați-ne!

Suntem aici pentru dumneavoastră de luni până vineri între orele 9:00 – 18:00!
Str. Mântuleasa nr. 15A/1 | 023961 București
Tel.: +40 372 756 316 | e-mail: bucharest@schrack-seconet.com

Share