ETI: Utilizarea siguranţelor fuzibile pentru protecţia semiconductoarelor la ascensoare

autor: Brane Lebar, ETI d.d.


Cu dl. Tone m-am întâlnit la locul lui de muncă, la firma „Dvigalotehnika–sp” (Tehnica pentru ascensoare, din Slovenia, n.t.), care se ocupă cu service-ul şi mentenanţa lifturilor. 
În acest domeniu are deja o experienţă de mai mult de 20 de ani. Ca începător, prima dată s-a întâlnit cu siguranţele pentru protecţia semiconductoarelor în jurul anului 1985.  În acel timp, aceste siguranţe nu se găseau pe piaţa internă (fosta Iugoslavie, n.t.), de aceea le-a cumpărat din magazinul Radio-kalik din Trieste, Italia.  Prima dată a întâlnit siguranţele ETI pentru protecţia semiconductoarelor la începutul anilor ’90, pe vremea când la firma LEK a montat regulatoare pentru lifturi.

Pentru aceia care nu cunosc siguranţele pentru protecţia semiconductoarelor aş dori mai întâi să explic acest lucru. Siguranţele pentru protecţia semiconductoarelor sunt destinate protecţiei: tiristorilor, diodelor, în ultimul timp şi al tranzistorilor IGBT. Siguranţele protejează semiconductorul de distrugere şi explozie în cazul unui scurtcircuit. Dimensionarea se face pe baza „integralului lui Joule”, (ceea ce înseamnă ca intregralul lui Joule al siguranţei trebuie să fie mai mic decât integralul lui Joule al semiconductorului). Bineînţeles că trebuie respectaţi şi ceilalţi parametri, cum ar fi tensiunea, curentul nominal, suprasarcina, cos j,…

ETI d.d. produce aceste siguranţe sub marca „UltraQuick”.

De ce siguranţele pentru protecţia semiconductoarelor?

Numai siguranţele pentru protecţia semiconductoarelor au integralul lui Joule suficient de mic ca să poată să protejeze semiconductorul şi alte elemente de comutare ca, de exemplu, contactoarele de putere mai mică, împotriva sudări contactelor la scurtcircuit. Unii folosesc pentru acest lucru siguranţe automate, dar această soluţie nu dă rezultate bune. De ce, se observă din graficul din figura 1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În ultimii anii lifturile se modernizează, atât cele pentru persoane cât şi cele industriale. În timp ce majoritatea lifturilor industriale deja au regulatoare, la cele pentru persoane au doar în proporţie de cca 5%.

Actionarea stea-triunghi pentru electromotor asincron trifazat, întâlnit la ascensoare mai vechi

 

 

 

 

Bineînţeles că toate construcţiile noi au lifturi moderne, cu regulator electronic. La unele lifturi pentru persoane încă se foloseşte foarte des conexiunea stea-triunghi şi, din acest motiv, nu avem cel mai confortabil mers al liftului. De acest lucru ne lămurim uşor şi singuri.
Ascensor pentru persoane cu regulator electronic, amplasat la ultimul etaj al cladirii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În ultimul timp se întroduc cele mai moderne regulatoare vectoriale (VVF – variator de frecveţă şi tensiune) la lifturile electrice. Ca motoare se introduc motoarele care au rotorul cu magneţi permanenţi. Acestea asigură un randament mai mare şi putere mai mare la acelaşi volum al motorului.

Tabloul de protectie al unui ascensor pentru persoane

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În cadrul regulatorului se regăseşte şi frâna electrică, controlată de un tiristor care, cu o tensiune continuă în bobina auxiliară a motorului, frânează (tensiune continuă 300V). Frâna trebuie, conform instrucţiunilor producătorului, de asemenea protejată cu o siguranţă pentru protecţia semiconductoarelor. Denumirea în limba engleză este „solbrake”.

Lifturile hidraulice se folosesc în spitale şi în parkinguri auto. Aceste lifturi sunt acţionate cu soft-startere cu tiristoare.

Ascensor hidraulic pentru automobile

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toate aceste regulatoare, atât convertizoare de frecvenţă, cât şi soft-starterele trebuie protejate cu siguranţe pentru protecţia semiconductoarelor, dacă dorim să evităm problemele.

Cel mai dificil lucru cu care se întâlneşte service-ul este scurtcircuitul între două faze pe tiristor sau pe puntea de comandă. Tensiunea continuă pe puntea de comandă este aproximativ 560 V. Dacă am fi protejat regulatorul cu siguranţe fuzibile tip gL/gG sau întrerupătoare automate, cel mai des acest defect duce la distrugerea semiconductorului, ceea ce în multe cazuri provoacă explozia tiristorului şi distrugerea în totalitate a circuitului electronic. În acest caz regulatorul poate fi aruncat. Pagubele sunt la nivelul achiziţiei unui regulator nou, în jur de 2.000 EUR (putere 7 kW), la care trebuie adăugate cheltuielile de înlocuire precum şi oprirea producţiei (folosirii). Această pagubă este ca ordin de mărime de 10 – 100 de ori mai mare decât utilizarea unei protecţii – siguranţe fuzibile pentru protecţia semiconductoarelor.

În trecut am avut cazuri de defect al tiristorului (tiristor în scurt circuit), deşi nu s-a observat vizual acest lucru. Cel ce asigura service-ul s-ar fi dus în primul magazin şi ar fi cumpărat siguranţe obişnuite de tip gL/gG. După înlocuirea siguranţelor şi conectarea circuitului s-a ajuns la explozia tiristorului. După aceste cazuri, oamenii de service au devenit mai prudenţi la simbolurile de pe siguranţe. Marcajul care deosebeşte siguranţa pentru protecţia semiconductoarelor de celelalte este simbolul siguranţei fuzibile cu o diodă legate în serie.

 

 

 

 

Dl. Tone se aşteaptă ca în viitor toate lifturile de persoane să se modernizeze cu regulatoare. Necesitatea de protecţie eficientă va fi tot mai mare. Necunoaşterea protecţiei eficiente poate să ducă la defecte mai mari şi, prin aceasta, la cheltuieli inutile. Dl. Tone nu mai are probleme de acest gen, deoarece ştie ce este necesar pentru o protecţie eficientă. Printr-o experienţă îndelungată, trăgând învăţăminte şi din greşelile sale, a ajuns la concluzia că o protecţie eficientă pentru regulatoare poate fi oferită doar de siguranţele pentru protecţia semiconductoarelor. Mult mai uşor şi mai ieftin este ca, în cazul defectului, să înlocuim doar siguranţa, nu regulatorul. Sper că experienţa şi sfaturile dlui Tone vor ajuta depanatorii care întâmpină probleme similare.

http://www.eti.si

Share