De ce se supradimensionează sistemele de iluminat

Coeficientul de Menținere pentru sisteme de Iluminat cu LED

Dr. Ing. Cornel Sfetcu – Metacor Electro SRL

Introducere

Pe parcursul duratei de viață a unui sistem de iluminat apare o scădere a nivelului de iluminare pe suprafața de lucru, datorită factorilor de mediu, îmbătrânirii instalației și degradării suprafețelor camerei. Pentru a se cuantifica această scădere, se consideră în calculul inițial factorul de menținere (menționat și ca factor de întreținere).

Valorile aplicate în iluminatul fluorescent se bazează pe studii independente, cum ar fi CIE97 și statuate în EN12464. Aceste valori sunt principial independente de durata de viață utilă a unei instalații de iluminat (adică, perioada în care o instalație este utilizată în mod eficient).

Pentru LED-uri există puține studii pentru determinarea factorului de menținere, prin urmare nici nu există consens în piață. Foarte des, factorul de menținere este folosit în același mod ca și la iluminatul fluorescent, ceea ce poate avea un impact negativ asupra sistemelor cu LED-uri, deoarece durata de viață utilă nu joacă un rol crucial pentru acestea.

Coeficientul de menținere

Iluminarea medie pe suprafața de lucru scade în timpul  duratei de utilizare ca urmare a scăderii fluxului luminos al surselor de lumină, a defectelor apărute la sursele de lumină și a deprecierii corpurilor de iluminat sau degradării spațiilor, datorită factorilor de mediu.

Standardul EN12464-1 determină valoarea minimă a iluminării medii care trebuie menținută, independent de numărul de ore de funcționare al instalației și de durata de utilizare a sistemului. Prin urmare, trebuie să se prevadă din start un „surplus” în calculele de proiectare, motiv pentru care în modelul de calcul a fost introdus coeficientul de menținere (CIE 97).

Acest coeficient de menținere (MF) reprezintă o creștere a nivelului inițial de Iluminare medie inițiala (Emi) în dimensionarea instalației pentru realizarea iluminării medii  „menținută” (Em): Em = Emi x MF (CIE 97).

Conform Standardului EN12464-1 trebuie luate în considerare următoarele aspecte:

(1) LLMF (Lamp Lumen Maintenance Factor): Factor de menținere datorat scăderii fluxului luminos al lămpii.

(2) LSF (Lamp Survival Factor): Factor de supraviețuire a lămpii (fără înlocuire imediată a lămpilor defecte).

(3) LMF (Luminaire Mentenance Factor): Factorul de menținere a corpului de iluminat, scăderea fluxului luminos al corpurilor de iluminat datorită factorilor de mediu (3).

(4) RSMF (Room Surfaces Mainenance Factor): Factor de degradare a suprafețelor încăperii datorită factorilor de mediu.

MF = LLMF x LSF x LMF x RSMF (CIE97)

De exemplu: pentru 300lx = 375lx x 80%

Pentru a menține un nivel de iluminare de 300lx, trebuie instalată inițial o valoare de 375lx.

Documentarea coeficientului de menținere

În standardul EN12464-1 se prevede că proiectantul sistemului de iluminat trebuie să prezinte ipotezele referitoare la factorul de menținere specific considerat în calcul.  Această ipoteză trebuie să fie inclusă în prezentarea rezultatelor către client, deoarece există riscul de comparații false făcute între producători sau soluții datorită ipotezelor de calcul pentru coeficientul de menținere.

Articolul integral il puteti citi in editia tiparita a revistei Electricianul nr. 7/2016

Share