CONCURS

Concurs MEGGER cu premii lunare septembrie 2019 : Premiu, un aparat de măsură  MEGGER AVO  210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raspundeti la următoarea întrebare : 

 

REGULAMENT CONCURS ONLINE  MEGGER

 1. Organizator:

Concursul cu premii în aparate MEGGER organizat pe website-ul www.electricianul.ro este conceput şi administrat de către SC ARTECNO BUCUREȘTI S.R.L. în parteneriat cu firma SEBA DYNATRONIC GmbH. Concursul se va desfăşura conform prezentului Regulament, ale cărui prevederi sunt obligatorii pentru toţi participanţii. Regulamentul Concursului în cauză este întocmit şi făcut public,conform legislaţiei aplicabile în România.

 1. Locul și modul de desfăşurare a concursului cu premii în aparate MEGGER:

Concursul este organizat şi se desfăşoară pe website-ul  http://www.electricianul.ro.. Pentru a participa la aceste concurs, este necesar să răspundeți correct, la întrebarea formulată în fiecare lună  pe website-ul  www.electricianul.ro. Participantul trebuie să completeze o adresă de e-mail validă, un numar de telefon valid, nume/prenume si adresa reale similare cu cele din cartea de identitate.

 1. Perioada de desfăşurare a concursului:

Perioada desfăşurării concursului va fi publicată pe website-ul  http://www.electricianul.ro.

Mecanismele de câştig sunt:

Tragere la sorţi prin extragere automata prin intermediul Random.org dintre toţi participanţii eligibili înregistraţi conform mecanismului descris anterior și anume completarea unui răspuns corect la întrebarea formulată în fiecare lună la secțiunea Concurs pe site-ul www.electricianul.ro . Rezultatul extragerii va fi publicat pe website-ul www.electricianul.ro.

 1. Înscrierea în concurs:

Pentru a participa la concurs participanţii trebuie să dețină un cont de email valid, de pe care să trimită răspunsul corect la întrebarea publicată în fiecare lună pe website-ul www.electricianul.ro. Participanții trebuie să acceseze secțiunea  Concurs  de pe website-ul www.electricianul.ro şi să urmeze instrucţiunile descrise pentru a participa;

 • Organizatorul îşi rezevă dreptul de a şterge comentariile obscene sau alt gen de texte care promovează violenţa, limbaj neadecvat sau apartenenţe politice etc.
 • Organizatorul îşi rezervă dreptul de a nu valida înscrierea în concurs a ultizatorilor ce nu respecta cerinţele concursului.
 • Organizatorul îşi rezervă dreptul de a elimina de pe pagina intervenţiile şi utilizatorii care generează conversaţii neconforme referitoare la concurs, ignorând prevederile prezentului regulament sau având în mod repetat solicitări în afară prevederilor prezentului regulament.

Prin înscrierea la concurs, participantul sau reprezentantul legal al acestuia garantează că are vârsta minimă împlinită de 18 ani şi că poate dovedi ulterior cu acte. Un participant poate fi descalificat (prin opţiunea de ştergere a informaţiilor publicate de utilizator) în orice moment dacă Organizatorul observă orice fel de comportament considerat nepotrivit cu concursul şi prezentul regulament. Organizatorul consideră înscrierea la concurs ca o acceptare implicită a acestui regulament şi consideră orice date cu privire la participant adevărate şi corecte. În cazul descoperirii oricăror neconcordanţe referitoare la cele de mai sus,Organizatorul nu va considera respectiva participare validă.

 1. Dreptul de participare:

Poate participa la acest concurs orice persoană fizică care are vârsta minimă împlinităde 18 ani, indiferent de sex, naţionalitate sau religie. Prin excepţie de la acestea, nu pot participa la concurs membrii echipei organizatoare, precum şi soţul/soţia şi rudele degradul I şi II ale acestora.

 1. Premii:

Premiile acordate sunt descrise în evenimentele/imaginile utilizate pentru promovarea concursului. În cadrul acestui concurs, nu este posibilă înlocuirea premiului prin contravaloarea acestuia în bani şi/sau în alte obiecte, după cum nu este permisă, în nicio situaţie,cedarea premiului câştigat către unul sau mai mulţi terţi. Dacă persoanele declarate câştigătoare nu confirmă primirea informaţiilor despre câştig şi nu trimit datele de verificare a identităţii lor, conform indicaţiilor organizatorului în momentul afişării câştigătorilor în termen de maximum 72 de ore de la data afişării rezultatului concursului, premiile câştigate de persoanele în cauză vor fi anulate.

 1. Protecţia datelor personale:
 • Prin participarea la acest concurs, fiecare Participant îşi dă acordul, în mod expres şi neechivoc, cu privire la:
 • Colectarea şi prelucrarea de către Organizator a informaţiilor privind contul personal de e-mail, pe care candidaţii îl folosesc pentru a valida înscrierea în concurs precum şi a datelor oferite cu acest scop. Câştigătorii îşi dau, de asemenea, acordul să furnizeze date cum ar fi, dar fără a se limita la: nume/ prenume, vârstă, ocupaţia, nr de telefon, adresa e-mail, oraşul din care provin, etc. şi a transmiterii  acestora către Organizator în scopul acordării premiilor stabilite prin acest Regulament;
 • Stocarea acestor date şi prelucrarea lor şi în alte scopuri decât cele anterior menţionate, respectiv: reclamă, marketing şi publicitate.
 • Organizatorul va păstra confidenţialitatea cu privire la datele personale ale Câştigătorilor şi le va utiliza numai în scopurile stabilite prin Regulament.
 • Participanţii au dreptul să refuze, în orice moment, în mod gratuit şi fără nicio justificare, ca datele pe care le-au furnizat în legătură cu participarea la concurs să fie prelucrate în scop de marketing direct sau să fie dezvăluite unor terţi într-un asemenea scop. Participanţii au dreptul să se opună prelucrării datelor cu caracter personal în orice moment, din motive întemeiate şi legate de situaţia personală.

Participanţii au, în conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date (cu modificările şi completările ulterioare), dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de opoziţie, dreptul de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, precum şi dreptul de a se adresa justiţiei.

 1. Litigii:

Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanţii la concurs se vor rezolva pe cale amiabilă. Organizatorul nu îşi va asuma nicio răspundere cu privire la pretenţiile terţilor sau ale instituţiilor asupra premiilor câştigate de către participanţi. Organizatorul nu îşi asumă nicio răspundere cu privire la nefuncţionarea reţelelor de telefonie fixă şi/sau mobilă sau a reţelelor de Internet. Organizatorul nu îşi asumă nicio răspundere în cazul în care îi sunt comunicate informaţii false sau eronate. Organizatorul nu răspunde pentru eventuale disfuncţionalităţi în derularea concursului ca urmare a acţiunilor unor unor terţi cum ar fi: distribuitori de energie electrică, operatori, proprietari sau administratori ai reţelelor de telecomunicaţii sau alţii asemenea. Organizatorul îşi rezervă dreptul unilateral de a descalifica un participant la concurs, dacă va considera că acesta face un comentariu licenţios sau indecent. Organizatorul îşi asumă  esponsabilitatea numai în ceea ce priveşte acordarea premiilor.

 1. Regulamentul concursului:

Regulamentul concursului este disponibil pe site-ul www.electricianul.ro la secţiunea “Concurs”. Participarea la acest concurs implică acceptarea irevocabilă şi necondiţionată a prevederilor prezentului Regulament şi obligativitatea respectării acestora. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica oricând prevederile prezentului Regulament, în măsura în care se va impune acest lucru, cu condiţia anunţării modificărilor pe website-ul www.electricianul.ro. Modificările Regulamentului Concursului intră în vigoare imediat după publicarea online. Regulamentul Concursului este întocmit în conformitate cu legile din România. În cazul nerespectării prezentului regulament/concurs, premiile câştigate nu se vor acorda. În cazul in care numarul total al inscrierilor in concurs este mai mic de 20, concursul se va anula.

 1. Contact:

Pentru mai multe informaţii referitoare la concurs, vă rugăm să ne scrieţi la contact@electricianul.ro.

Share