COMUNICAT DE PRESĂ SIMTECH INTERNATIONAL

Societatea SIMTECH INTERNATIONAL SRL, cu sediul în Str. Fetești nr. 52, sector 3, București, anunță terminarea, la 31.03.2022, a derulării Proiectului nr. 2020/548211, intitulat: Sistem integrat de monitorizare, analiză şi diagnosticare a echipamentelor electrice şi a calităţii energiei din SEE în vederea creşterii eficienţei energetice la generarea energiei electrice pentru centrale hidroelectrice – acronim SMESEE PROD CHE, încheiat cu Innovation Norway în cadrul programului EEA and Norway Grants 2014–2021.
Valoarea finanţării nerambursabile este de 353.459,00 euro, iar costurile totale eligibile sunt în valoare de 783.070,00 euro.
Durata proiectului este de 20 de luni, începând din 27 iulie 2021.
Scopul proiectului: introducerea în fabricaţie de către SIMTECH INTERNATIONAL a unui produs nou denumit Sistem integrat de monitorizare, analiză şi diagnosticare a echipamentelor electrice şi a calităţii energiei din SEE în vederea creşterii eficienţei energetice la generarea energiei electrice pentru centrale hidroelectrice, desemnat de acronimul SMESEE PROD CHE.
Rezultatul principal al proiectului este prototipul produsului Sistem integrat de monitorizare, analiză și diagnosticare a stării tehnice a echipamentelor electroenergetice dintr-o centrală hidroelectrică.
Sistemul integrat de monitorizare, analiză şi diagnosticare se compune dintr-o serie de subsisteme dedicate diferitelor categorii de echipamente electrice din centrale hidroelectrice. La rândul lor, subsistemele se compun din module cu funcţiuni specifice de monitorizare și diagnosticare pentru diferite subansambluri ale categoriei de echipament.
Obiectivul general al proiectului: introducerea în fabricaţie a configuraţiilor unui Sistem integrat de monitorizare, analiză şi diagnosticare a echipamentelor electrice şi a calităţii energiei din centrale hidroelectrice.
Fabricat pentru prima dată în România, SMESEE PROD CHE are ca beneficiari identificaţi în acest moment: SC HIDROELECTRICA, fabricanţii şi reparatorii de maşini electrice mari, marii consumatori industriali de energie (îndeosebi din piaţa est-europeană).
Atingerea obiectivului general al proiectului va contribui, pe termen lung, la creşterea economică şi dezvoltarea durabilă a regiunii Bucureşti-Ilfov, prin crearea de noi locuri de muncă și realizarea unor produse de înaltă tehnicitate.
Detalii privind proiectul se găsesc la rubrica noutăți pe site-ul firmei: www.simtech-international.ro.

Manager proiect
Dr. ing. Gabriel TĂNĂSESCU,
SIMTECH INTERNATIONAL SRL, Tel:0213321018, Fax:0213321018

Share