ARTS organizează curs online tehnician DSVCA, 5-9 februarie 2024

CENTRUL DE FORMARE PROFESIONALA AL ARTS ANUNŢĂ:

ORGANIZAREA CURSULUI ONLINE :

TEHNICIAN PENTRU SISTEME DE DETECTIE, SUPRAVEGHERE VIDEO, CONTROL ACCES Cod COR 352130

 

PERIOADA DE DESFĂŞURARE:

05-09.02.2024 (40 ore pregătire teoretică)
12.02-23.02.2024 (80 ore pregătire practică)
Deschiderea cursului va avea loc vineri, 02 februarie 2024 ora 09.00

Programa de pregatire pentru cursul de Tehnician pentru Sisteme de Detectie, Supraveghere Video, Control Acces – Cod COR 352130, deţine avizul favorabil din partea autoritatilor de reglementare in domeniu, respectiv Inspectoratul General al Politiei Romane – Directia Ordine Publica (I.G.P.R.-D.O.P.) si Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (I.G.S.U.).

PACHETUL DE FORMARE PROFESIONALA INCLUDE:

 • sesiunea de formare teoretică – 40 ore;
 • sesiunea de formare practică – 80 de ore;
 • suportul de curs în format electronic;
 • tema pentru lucrarea practică;
 • examenul de absolvire;

CURSUL este structurat pe două module distincte: efracţie şi incendiu;

PREGĂTIREA TEORETICĂ se desfăşoară online, prin intermediul platformei Cisco Webex, pusă la dispoziţia cursantului de Centrul de Formare Profesională al ARTS, zilnic cu începere de la ora 09:00;PREGĂTIREA PRACTICĂ – se desfăşoară după cum urmează:

 • 40 ore într-o firmă producătoare/distribuitoare de echipamente;
 • 40 ore într-o firmă integratoare de sisteme.

Detaliile vor fi comunicate în deschiderea cursului.

PROIECTUL se expediază în format *.pdf pe adresa examen@arts.org.ro până la data limită prevăzută în agenda cursului.

EXAMENUL se desfăşoară online, prin intermediul platformei Cisco Webex, pusă la dispoziţia cursantului de Centrul de Formare Profesională al ARTS, în data programată cu începere de la ora 11:00;

Cursanţii care vor absolvi examenul vor primi un CERTIFICAT DE ABSOLVIRE eliberat de Ministerul Muncii şi Protecției Sociale şi de Ministerul Educaţiei pentru ocupaţia de Tehnician pentru Sisteme de Detectie, Supraveghere Video, Control Acces – Cod COR 352130.

Certificatul obţinut în urma absolvirii cursului de Tehnician pentru Sisteme de Detectie, Supraveghere Video, Control Acces este valabil la licenţierea firmelor de către I.G.P.R.-D.O.P. şi la autorizarea firmelor de către I.G.S.U.

DOCUMENTE NECESARE ÎNSCRIERII

Documentele necesare înscrierii la curs și dovada plății se trimit pe adresa de email office@arts.org.ro cu 10 zile înainte de începerea seriei de curs.

Documente necesare înscrierii:

 • copie dupa diploma de bacalaureat (obligatoriu);
 • copie carte de identitate;
 • datele de facturare ale societăţii plătitoare (în cazul în care aceasta suportă plata cursului);
 • declarație pe propria răspundere că dispuneți de acces la internet și mijloace electronice (pc, laptop sau tabletă) necesare  parcurgerii online a pregătirii teoretice, semnată și datată;
 • fișa de înscriere completată integral și semnată
 • contract de formare profesională completat integral și semnat
 • dovada achitării cursului.
TARIFUL CURSULUI: 1.200 lei .
***
PLATA CURSURILOR SE REALIZEAZĂ ÎN SISTEM BANCAR SAU ONLINE:
A.R.T.S. – CUI 15203062
IBAN: RO85 BACX 0000 0012 1126 0000
UNICREDIT Sucursala Milleniume-mail: office@arts.org.ro

CURSURI ACREDITATE DE:

 • Autoritatea Naţională pentru Calificări
 • Ministerul  Educaţiei Naţionale
 • Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale

BENEFICIAŢI DE:

 • Nivel de instruire ridicat oferit de lectori bine pregătiţi
 • Dobândirea setului de competenţe profesionale specifice ocupaţiei
Pentru detalii privind tarifedocumente de inscrierecompetente profesionale dobandite si programa de studiu, vă invităm să accesați site-ul Centrului de Formare Profesionala al ARTS.
Share